Roofs 2007-11-44 Eenvoudig groensysteem verlaagt drempel

Ook het Rotterdamse dakdekkerbedrijf Cazdak Dakbedekkingen stapt in de groeimarkt van de groendaken. Met ondersteuning van leverancier Nebiprofa is het dakdekkerbedrijf  bij een bedrijfspand in Barendrecht onlangs begonnen met de aanleg van IKOgreen; een eenvoudig aan te brengen dakbedekkingssysteem met sedummatten. Een voorbeeld van een schoenmaker die niet bij zijn leest blijft? “Nee,” zegt directeur Pieter Roterman. “Eerder een voorbeeld van een extra mogelijkheid voor een dakdekker, als gebruik wordt gemaakt van de kennis van haar toeleverancier.”

 

Het gaat hier om de nieuwbouw van het kantoor van beveiligingsspecialist NSecure in Barendrecht. Het pand heeft een markante uitstraling, niet in de laatste plaats vanwege het gebruik van cortenstaal voor de gevels. Cortenstaal oxideert in een roestkleur, zonder dat het roest. Uitgangspunt van het gebouw was dat dit voor het personeel van het bedrijf een prettige werkplek zou bieden. Dit betekent dat er werd gestreefd naar zoveel mogelijk openheid in de bouw: er werd veel glas toegepast in zowel de binnenruimte als in de gevels. Het gebouw heeft drie daken, het personeel heeft op twee daarvan uitzicht. Men wilde daarom dat deze daken een prettige uitstraling zouden krijgen, daarom heeft men ervoor gekozen hier een groendak op aan te brengen.

 

Eenvoudig systeem
IKOgreen is een groensysteem dat voorheen door Aliso bv op de markt werd gebracht. Na de overname van Aliso door IKO Europe nv werd besloten het systeem via Nebiprofa bv onder de nieuwe naam IKOgreen op de markt te brengen. Cazdak Dakbedekkingen is lid van de NDA (Nederlandse Dakdekkers Associatie) en deze organisatie is eveneens actief aan de slag gegaan met het onderwerp ‘groendaken’.

Rayon manager Marc de Reus van Nebiprofa vertelt dat het bedrijf kansen ziet voor het systeem in de huidige dakenmarkt. “De aandacht voor het groendak is momenteel groot, al was het alleen maar vanwege de effecten van een dergelijk dak op de waterhuishouding en de luchtkwaliteit. Ook esthetisch kan een groendak een belangrijke bijdrage aan een gebouw leveren, zoals dit project duidelijk illustreert. Voor veel opdrachtgevers is er dikwijls echter nog een behoorlijke drempel te overwinnen voordat er wordt overgegaan tot het besluit een groendak aan te brengen. Men vraagt zich af: waar begin ik aan? Wat haal ik me allemaal op de hals om beplanting op mijn dak aan te brengen? Met dit systeem willen wij die zorgen enigszins wegnemen. IKOgreen is een eenvoudig systeem dat zonder problemen door een ervaren dakdekker kan worden aangebracht en waar de opdrachtgever geen omkijken meer naar heeft.”

Roterman voegt toe: “Voor ons is dit systeem interessant omdat wij alles in eigen hand kunnen houden en dus ook de verantwoordelijkheid voor het dak beter kunnen beheersen. Wij beperken ons overigens wel tot de aanleg van dit extensieve groensysteem; voor het aanbieden van intensieve groensystemen zullen wij vooralsnog een beroep blijven doen in daarin gespecialiseerde bedrijven. De leverancier heeft ons bij dit werk intensief begeleid en biedt de volledige garantie op het groensysteem, terwijl wij uiteraard garant blijven staan voor de waterdichtheid.”

De twee zichtdaken van NSecure hebben de volgende dakopbouw, van beneden naar boven:

  • Betonnen ondergrond
  • Gebitumineerde polyestermat ‘Armourbase’ 260P214
  • EPS afschotisolatie bitumen glasvlies gecacheerd, Isobouw (Rc=3,5)
  • Losliggende bitumineuze dakbedekking ‘Profacoat’ 460P60
  • Wortelwerende dakbedekking ‘Armour Garden FLL’.
  • Drainagemat Nophadrain ND 4+1
  • 60 mm substraat Nophadrain Hygromix
  • IKOgreen sedummatten. Aan de randzones werd in plaats van sedum grind aangebracht. De zones werden gescheiden met een greenliner. Beide daken zijn tenslotte beveiligd met een borstwering.

 

“Een dergelijk dak is door een dakdekker goed aan te brengen,” vertelt Rinie van Houten van Nebiprofa. “Alle berekeningen zijn door ons uitgevoerd en bij de uitvoering hebben we de dakdekker voortdurend begeleid.” Roterman: “Eigenlijk was het heel simpel. De drainagematten moesten op maat worden gesneden en hetzelfde geldt voor de sedummatten,  die op rollen werden aangeleverd. Het enige lastige was het spuiten van het substraat. Dit gaat in principe hetzelfde in zijn werk als het blazen van grind, maar we hadden even wat tijd nodig om daar het juiste gevoel bij te krijgen. Maar ook dat is prima in orde gekomen. Er is om budgettaire redenen gekozen voor een losliggend systeem. Bij toepassing van een groendak heeft een volledig verkleefd systeem uiteraard de voorkeur, om eventuele lekkages exact te kunnen lokaliseren. Maar volgens de vakrichtlijn mag een dergelijk dak ook op een losliggend systeem worden aangebracht. Uit financiële overwegingen wordt een dergelijk systeem dan ook vaak bestekmatig voorgeschreven, echter met het gevolg dat uiteindelijk de dakdekker wel weer een extra risico neemt, c.q. moet nemen.”

 

Toekomst groendaken
Juist Rotterdam heeft aangekondigd zeer actief met het groendak aan de slag te gaan. “Maar deze plannen hangen af van de bereidheid van de overheid hier in te investeren,” aldus Roterman. “De gemiddelde opdrachtgever zal niet enkel uit maatschappelijke bewogenheid investeren in een groendak; daar dient ook een financieel voordeel tegenover te staan.”

“Door dit systeem te promoten hopen wij in ieder geval de drempel voor het toepassen van een groendak te verlagen, zowel in financieel als in technisch opzicht,” besluit De Reus. “Tijdens de Nationale Dakendag werd al gesteld dat de huidige ontwikkelingen op het gebied van groendaken de dakenmarkt volop kansen biedt. Zoals aldaar voorspeld: ergens tussen de twee en twintig jaar zullen deze ontwikkelingen hun beslag krijgen. Wij hopen met IKOgreen onze bijdrage te kunnen leveren.”

 

Nieuwbouw bedrijfspand NSecure Barendrecht
Opdrachtgever: NSecure bv te Barendrecht
Hoofdaannemer: IJsselbouw te Capelle a/d IJssel
Dakdekker: Cazdak Dakbedekkingen bv te Rotterdam
Leverancier groendaksysteem: Nebiprofa bv te Klundert

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand. Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam