Nieuwe NPR over brandgedrag van bouwproducten gepubliceerd

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 

 

24 juni 2020

NPR 6051:2020: ‘Brandgedrag van bouwproducten – Geldigheid van beproevingsresultaten’ geeft richtlijnen bij de toepassing van bouwproducten op basis van hun brandgedrag. Met name betreft het de variaties van producteigenschappen en producttoepassingen waarbinnen producten veilig kunnen worden geklasseerd en gebruikt. Dit wordt gedaan op basis van een of enkele beproevingsresultaten.
De herziening van NPR 6051 was noodzakelijk, omdat verwijzingen naar Nationale en Europese wet- en regelgeving, DtS- en CWFT -producten en geharmoniseerde productnormen niet meer actueel was. Deze zijn waar mogelijk vervangen door verwijzingen naar (Europese) websites waar een actuele status wordt bijgehouden.


Wijzigingen NPR 6051


De voornaamste wijzigingen ten opzichte van de vorige editie zijn:

• De (inmiddels ingetrokken) CPD is vervangen door de CPR .
• De overzichten met DtS- en CWFT-producten waren niet meer actueel en zijn vervangen door een verwijzing naar de Europese website waar een actueel overzicht van de producten te vinden is.
• Sinds het verschijnen van de vorige editie van de NPR zijn veel nieuwe geharmoniseerde Europese productnormen gepubliceerd. In verband daarmee zijn ook in de vorige editie genoemde productnormen vervangen door een verwijzing naar een Europese website.
• In het toepassingsgebied zijn enkele kleine aanpassingen doorgevoerd.
• De door het Bouwbesluit 2012 gestelde eisen zijn niet langer in detail opgenomen.

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam