TU-Delft en BNA lanceren BEAU

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 

Als onderdeel van één van de negen plannen voor het topsectorenbeleid van het Ministerie van EL&I verschijnt vandaag BEAU, oftewel Built Environment Architecture Urbanism. Het voorstel is op verzoek van het ministerie van ELI onder regie van de TU-Delft en BNA onder grote druk opgesteld, met medewerking van een dertigtal partners uit de wereld van kennis en praktijk. Met BEAU zijn er vandaag nog een vijftal programma’s voor de topsector creatieve industrie gepresenteerd.

 

Met BEAU moet de innovatie en het ondernemerschap een impuls krijgen voor dit onderdeel van de creatieve industrie. De nadruk ligt op energiebesparing, gebruiksgericht ontwerp en hergebruik, met innovatie en kennisdeling als belangrijke principes. In de ‘roadmap’ staat een aanpak voor een innovatieprogramma waarmee overheid, kenniswereld en bedrijfsleven gezamenlijk aan de slag willen. De totale jaarlijkse impuls zal voor deze sector oplopen tot ongeveer 9,5 miljoen per jaar.

 

Zie hier voor meer informatie.

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam