CAO Hellende Daken 2012-2013 ondertekend

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 

Vandaag is in Rotterdam de CAO Hellende Daken 2012-2013 ondertekend door drie werkgeversverenigingen (de Vereniging Het Hellende Dak (HHD), de Nederlandse Vereniging van Leidekkers en de Vakfederatie Rietdekker) en de vakbond LBV. In de loop van de middag zal de eerste eigen CAO Hellende Daken worden aangemeld bij de minister, waardoor deze CAO voor de leden van de drie werkgeversverenigingen per 1 januari 2012 in werking kan treden.

Deze CAO is geheel toegespitst op de dakenbranche en neemt de ongelijkheid tussen de verschillende CAO-regimes op het dak weg. Het geeft de werknemers een mogelijkheid een carrière in het beroep te maken, van leerling tot bedrijfsleider. Niet-leden in de sector hellende daken, en die voldoen aan de werkingssfeer van deze CAO, zullen moeten wachten tot de eerste CAO Hellende Daken algemeen verbindend is verklaard door de minister. Dit kan enige tijd duren.

 

Voor een uitgebreide uiteenzetting over de CAO hellende daken, zie dit artikel dat is gepubliceerd in Roofs november 2011.

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam