Dak Helling 1999-01-16 Investeren in de toekomst met nieuwe extruder

Meuwissen Isolatiefolie uit Mijdrecht is sinds 1954 actief op de internationale bouwmarkt als Nederlandse producent van diverse bouwfolies, die via de bouwmaterialen handel worden gedistribueerd. Eind 1998 wordt een nieuwe extruder in gebruik genomen. Hiermee investeert Meuwissen Isolatiefolie in techniek voor de toekomst waardoor er totaal nieuwe folie concepten ontwikkeld en geproduceerd kunnen worden. Met deze extruder kunnen folies geproduceerd worden tot 320 cm breed.

Meuwissen Isolatiefolie blijft innovatief op de Nederlandse foliemarkt. De producent fabriceert met behulp van een nieuw technisch procédé folies die uit diverse lagen bestaan. De goede eigenschappen van de diverse lagen combineert men in één product, zodat dit product al deze afzonderlijke eigenschappen in zich heeft.
Jarenlang werden de folies vervaardigd met behulp van bitumen als bindmiddel. Eind jaren '60 werden voor het eerst op basis van polyetheen, diverse bouwfolies geproduceerd. Vanaf eind van dit jaar wordt een nieuwe extruder in gebruik genomen. Hiermee kunnen folies geproduceerd worden tot 320 cm breed.
Voor de Nederlandse markt en voor de export kent Meuwissen Isolatiefolie drie productgroepen. Om te beginnen de Thermische Isolatie folie. De Alkreflex 2L-2 is opgebouwd uit een dubbele laag luchtkussenfolie met aan beide zijden een gecoat aluminium voor het thermisch isoleren van gebouwen. Deze eigen ontwikkeling van Meuwissen Isolatiefolie ontleent zijn isolerende werking aan het reflecteren van warmte en kou.
"De folie kan op vele manieren worden toegepast", legt Joost Meerhoff, product manager bij Meuwissen uit. Bijvoorbeeld in de spouw. Het voordeel van deze toepassing is dat met een zeer beperkte ruimte van 4 cm een aanzienlijke isolatiewaarde bereikt kan worden. Het product dient met behulp van de speciale klem- afstandhouder 2 cm vrij van het binnenspouwblad verwerkt te worden."
Ook kan de folie aan de onderzijde van de beganegrondvloer worden verwerkt. Het geringe volume van de folie komt hier tot zijn recht. Om de kruipruimte of inpandige garage optimaal te isoleren is één rol van 30 m2 isolatiemateriaal voldoende. Een vergelijkbare hoeveelheid minerale wol is al gauw het dubbele volume. Ook bij deze toepassing geldt geen irritatie door vezeltjes of lastig op maat snijden van de harde isolatieplaten.
"Indien de Alkreflex als isolatie in een voorzetwand wordt toegepast komt ook het ruimte voordeel naar voren", zegt Meerhoff. "Met 4 cm wordt een vergelijkbare isolatiewaarde verkregen, in vergelijking met 7 cm minerale wol inclusief luchtspouw nodig heeft. Ook bij deze toepassing is de ongevoeligheid voor vocht een voordeel. De andere isolatiematerialen worden immers rechtstreeks tegen de muur bevestigd. De steens buitenmuren slaan altijd wat vocht door wat opgenomen wordt in de isolatie. Bij deze folie wordt het vocht afgevoerd door het aanbrengen van ventilatieopeningen als bij een gewone spouwmuur."
Ook de folie toepassen aan de binnenzijde van het dakbeschot behoort tot de mogelijkheden. Bevestig daarvoor een laag ongeveer 2 cm onder het dakbeschot tussen de gordingen of op de sporen. Om een hogere isolatiewaarde te bereiken kan een tweede laag worden aangebracht.

Vochtevenwicht

De tweede productgroep is de hygrische isolatiefolie. Deze zorgen voor een goed vochtevenwicht in een constructie. Onder de naam Miofol produceert Meuwisen een breed assortiment van deze folies. Aan de warme zijde wordt, met name in de houtskeletbouw en bij gevelvullende elementen, in veel gevallen een dampremmende laag toegepast. Aan de koude zijde wordt veelal een dampdoorlatende laag verwerkt.
Daarnaast noemt Meerhoff de dampremmende lagen. Volgens de productmanager is de markt van vochtisolatie sterk in beweging. "Veel problemen op het gebied van condensatie worden veroorzaakt door het verkeerd of niet toepassen van dampremmende lagen. Vaak komt het voor dat de bestemming van een pand zich in de loop van de jaren wijzigt. Een nieuwe huurder kan hele andere eisen aan de constructie stellen, waardoor een dampremmende laag vereist is. Het kan echter ook zo zijn dat een wijziging van het productieprocédé een hogere vochtproductie tot gevolg heeft."

Onmogelijk

Het achteraf dampdicht maken van een constructie is nagenoeg onmogelijk. Daarom is het volgens Meerhoff verstandiger om bij nieuwbouw altijd een dampremmende folie toe te passen. Afhankelijk van de klimaatsklasse zou dat Miofol 125 S, een gewapende PE folie, of Miofol 125 AV, een extreem dampremmende folie met een Mu-d waarde van 157 meter, kunnen zijn. Met deze folies worden veel grote problemen voorkomen, aldus Meerhoff.
De markt van de dampdoorlatende onderdakfolies is onder te verdelen in een tweetal segmenten te weten; waterkerend dampdoorlatend en waterdicht extreem dampdoorlatend.
"Tot de waterkerende dampdoorlatende folies hoort Miofol geperforeerd. Deze folie wordt mede in verband met de export in diverse kwaliteiten geproduceerd", legt Meerhoff uit. "Voor de Nederlandse markt gelden andere brandeisen dan voor bijvoorbeeld de Duitse markt. Door de manier van produceren kan men een folie leveren die voldoet aan de hoge eisen die gesteld worden in de Duitse norm DIN 4102. 'De zware testen in de klasse 1 worden probleemloos door onze producten doorstaan, aldus de heer Meerhoff. Veel onderdakfolie wordt door de timmerindustrie verwerkt in dakelementen. Voor een aantal timmerfabrieken worden folies geproduceerd onder eigen naam en specificatie."
De nieuwste generatie waterdichte extreem dampopen folies zijn ook in het assortiment vertegenwoordigd. "Onder de naam Mioskin voeren wij deze folie", besluit Meerhoff. "Door de opbouw is deze polyolefinefolie waterdicht, maar laat het tot 16 keer meer waterdamp door dan de tot nu toe verwerkte geperforeerde folies. "Omdat de nu op de markt verkrijgbare folies naar onze zin niet sterk genoeg zijn, ontwikkelen wij op dit moment een nieuwe folie die zowel extreem dampopen is, alsook door onze wapening veel sterker."Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam