Dak Helling 1999-01-04 RBB PV 700, een zonne-energiesysteem dat zich gedraagt als een dakpan

Lange tijd dreigde de ontwikkeling van PV-systemen bijna geheel voorbij te gaan aan de dakdekker. Het plaatsen van zonnepanelen werd bij voorkeur overgelaten aan installatiebedrijven. De monteurs kwamen bijna met tegenzin op het dak. RBB heeft een zonnedaksysteem geïntroduceerd waarbij vanuit de dakdekker is geredeneerd. Want zo stelt de dakpannenfabrikant: de dakdekker is tenslotte verantwoordelijk voor het regendicht maken van het dak.

Wat is bij de toepassing van PV-systemen tot dusver eigenlijk de praktijk? De opdrachtgever wil een zonnedak van het type X. De aannemer laat dakdekkersbedrijf Y het dak maken. Maar de dakdekker brandt zijn vingers liever niet aan de applicatie want mochten de aansluitingen niet helemaal correct zijn en er treedt lekkage op, dan is het immers de dakdekker die aansprakelijk wordt gesteld. Dus schakelt de aannemer voor het monteren van de PV-systemen installatiebedrijf Z in. De monteurs boren wat openingen in het dakbeschot om de kabels door te voeren en schroeven de systemen met knikkende knieën op het dak vast want ze zijn immers gewend met beide benen op de grond te werken. Blij dat ze weer vaste grond onder hun voeten hebben, knopen ze binnen bij de omvormers de kabels weer aan elkaar. Dakdekkersbedrijf Y mag de pannen om de panelen heen leggen en hopen dat de aansluitprofielen die het installatiebedrijf 'erbij heeft geleverd' voldoende regendicht blijken. Drie partijen zijn dus met één systeem bezig waarbij de dakdekker een ondergeschikte rol heeft maar wel de verantwoordelijkheid heeft voor het regendicht zijn van het dak.

Volledige verantwoordelijkheid dakdekker

Deze praktijk heeft dakpannenproducent RBB ertoe aangezet om een concept te ontwikkelen waarbij de dakdekker niet alleen de verantwoordelijkheid behoudt maar waarbij hij tevens volledig zorgdraagt voor het aanbrengen van het PV-systeem. Het resultaat is RBB, PV 700, een systeem waarbij de PV-panelen een geïntegreerd onderdeel vormen van het totale dak. "Ik denk dat we in dit verband zeker mogen spreken over het systeem van de toekomst," zegt Wil Verwer, hoofd verkoop binnendienst van RBB. "Het is ontwikkeld vanuit het denken van een dakpannenproducent. Dat wil zeggen: wij vinden dat een PV-systeem zich moet gedragen als een dakpan. De ventilatie onder de dakpannen moet blijven bestaan, de bouwfysische processen moeten gewoon in stand blijven, de detailleringen die een dakdekker gewend is aan te brengen moeten ook bij zonnedaken toegepast kunnen worden. Ons systeem is ontwikkeld van deze uitgangspunten en daarmee bieden we dakdekkersbedrijven de kans op de PV-markt de rol te spelen van specialistisch verwerker."
Bij het door RBB ontwikkelde systeem komt de installateur alleen binnen om de bekabeling van de PV-systemen aan te sluiten op te omvormer van gelijkstroom naar wisselstroom. Op en aan het dak is slechts één partij actief: de dakdekker. Wat RBB betreft is de discussie tot wiens discipline het monteren van PV-systemen behoort nu afgelopen. Zelfs wanneer het een dak betreft dat uit louter PV-panelen bestaat is die vraag wat Verwer betreft niet meer aan de orde. "In Stavoren zijn we dit voorjaar betrokken bij zo'n project. Het hele dakvlak wordt in beslag genomen door panelen. De enige pannen die worden toegepast zijn gevelpannen. Een gecertificeerd dakdekker zal het dak maken."
Het systeem dat RBB ontwikkelde is van ontroerende eenvoud. De fabrikant ontwikkelde een cassette waarop de feitelijke panelen worden bevestigd. De cassette zelf wordt bevestigd op de panlatten waardoor ze zich dus in bouwfysisch opzicht ook als pannen gedragen. Bij andere PV-systemen levert de montage in de praktijk nogal eens een probleem op omdat de doorvoeren op de daken altijd op de 'verkeerde' plaats zitten. De cassettes daarentegen kunnen overal worden geplaatst waardoor er dus nooit een dakdoorvoer in de weg zit. Bovendien kunnen ze altijd nog worden verplaatst of weggenomen wanneer een verbouwing of sloop daartoe aanleiding geeft. Het PV-systeem sluit dus heel goed aan bij de opvattingen van flexibel bouwen.
De primeur van RBB PV 700 vond plaats in Wijk bij Duurstede. In deze plaats bouwde Architectenbureau ir. Jaap van der Laan uit Haastrecht een ecologische woning. Bij de bouw is gebruik gemaakt van vele bijzondere constructies en installaties. De zonnepanelen zijn gecombineerd met de nieuwe dakpan van RBB, de Cisar.

Opvallende kleurencombinatie

De opvallende kleurencombinatie van blauwe zonnepanelen met de warme oranje-rode Cisar-dakpannen accentueert het eigentijdse ontwerp van deze villa gebouwd onder Galloromeinse plattelandsarchitectuur. Eens temeer een bewijs dat de dakpan bij een modern zonnedak wel degelijk zijn bijdrage levert en onmisbaar blijft door de toegevoegde architectonische waarde.
Het dak van de op het zuiden georiënteerde villa leent zich bij uitstek voor een zonnedak. Gezocht werd naar een vormgeving waarbij optimaal gebruik kon worden gemaakt van de zonne-energie voor eigen gebruik. De zonnepanelen sluiten perfect aan op de Cisar-dakpannen dankzij de speciaal door RBB ontwikkelde PV-aansluitpannen. De golven in deze aansluitpan gaan over in een vlak gedeelte waardoor de aansluiting probleem kan worden gerealiseerd zonder terug te moeten vallen op ingewikkelde profielen.
"Visueel werkt de combinatie van dit type dakpan met zonnepanelen bijzonder sterk", vindt Verwer. "Bij het realiseren van het langgerekte dak in drie etappes werd door dakdekker Schaap uit Muiden gebruik gemaakt van de complementaire kleuren van de zonnepanelen en de dakpannen.
RBB geeft architecten met het flexibele stekkerklare zonnepanelensysteem de mogelijkheid een fraai geïntegreerd dakvlak te ontwerpen en de dakdekker weer een rol van betekenis bij de realisering ervan. Dankzij de speciale hulpstukken ontstaat een goede aansluiting tussen de zonnepanelen en de verschillende dakpanmodellen, waardoor er vele dakvormen te realiseren zijn. Bij gebruik van zonnepanelen die alle dakpannen vervangen kunnen alleen massale dakvlakken worden gerealiseerd.
Door het dakvlak bestaande uit dakpannen te onderbreken met de zonnepanelen wordt geen enkele concessie gedaan aan de functie van het dak. Eén van de grote voordelen van het volledig in het dakvlak geïntegreerde systeem is dat er geen aparte voorzieningen nodig zijn voor de opbouw van de dakconstructie. Het zonne-energiesysteem wordt op de normale panlatten aangebracht, waardoor er volledige vrijheid is bij de indeling van de zonnepanelen op het dak. RBB heeft daarmee een dak ontwikkeld dat volledig voldoet aan het Bouwbesluit.

Architectenbureau ir. Jaap van der Laan BNA is een bureau voor gezond en duurzaam bouwen. Bij de vrijstaande ecologische villa in Wijk bij Duurstede is onder meer gebruik gemaakt van dakelementen met cellulose isolatie met R > 4,5, dakgoten bekleed met epdm-folie, warmtewanden, warmtepomp, waterbesparend sanitair, regenwatergebruik, centraal stofzuigsysteem, polybuteen waterleidingen en riolering van ppc.
De ecologische woning is door de architect ook op bijzondere wijze in het landschap geplaatst. De toren van de villa, waarin de sterrenkijker van één van de bewoners is geplaatst, is een herhaling van een naburige toren en daardoor visueel in harmonie met de omgeving.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam