Dak Helling 1998-11-18 Garantie doorslaggevend bij keuze voor pan

Tussen Trier en Bern-Kastel, in een bungalowpark aan de Moezel, is afgelopen zomer door een Nederlands dakdekkersbedrijf de laatste hand gelegd aan een ontvangst- en verblijfscentrum. Een strakke planning is gecombineerd met degelijk vakmanschap. De garantie die producent RBB kon geven bleek bepalend bij de keuze voor de Stonewold dakpan.

Het is al lang geen uitzondering meer dat Nederlandse aannemers en dakdekkers in Duitsland belast zijn met de uitvoering van grote projecten. Minder vaak komt het voor dat de bouwmaterialen eveneens uit Nederland worden meegenomen. Bij de bouw van het vakantiepark Eurostrand Mosel nabij Trier was dat wel het geval, tenminste voor zover het de dakbedekking betrof. De opdrachtgever liet in afwijking van het bestek zijn keuze op de dakpan Stonewold van RBB vallen, een type dakpan dat om meer dan uitsluitend het esthetische aspect de voorkeur verdiende.
Het bungalowpark omvat honderd vakantiewoningen met daarnaast onder meer voorzieningen als een overdekt zwembad, een ontvangstcentrum, een passage met winkels, een restaurant en een markthal. Zowel de daken van de vakantiewoningen als van het verblijfscomplex zijn gedekt met Stonewold dakpannen van RBB uit Montfoort. Een Duits dakdekkersbedrijf nam het dekken van de vakantiewoningen voor zijn rekening; het dak van het verblijfscentrum, totaal ging het hier om circa 4.000 vierkante meter dakvlak, is gemaakt door het Nederlandse dakdekkersbedrijf Weijers Eikhout uit Groesbeek. De bouw vond plaats onder begeleiding van aannemer/ projectleider Anton van Buuren, directeur-eigenaar van het bouwbedrijf Eurofaçade in Ermelo.

Gladde dakbedekking

Kenmerkend voor het project in het dorpje Leiwen is de moderne, strakke vormgeving van zowel de vakantiewoningen als het verblijfscentrum. En bij zo'n eigentijds ontwerp hoort ook een gladde dakbedekking vond de architect. Aanvankelijk viel de keuze op een dakbedekking van zink. Hiervan werd afgezien omdat deze, mede gelet op de grote oppervlakte van de diverse dakvlakken, teveel in de papieren zou lopen. Ook een bedekking van leien viel om prijstechnische redenen later af. Een gladde dakpan bleek zowel in esthetisch als budgettair opzicht een passend alternatief. En daarmee was in zekere zin ook de kiem gelegd voor de betrokkenheid van dakdekkersbedrijf Weijers Eikhout en de keuze voor de dakpan Stonewold.
Wat was namelijk het geval? De dakhelling van het verblijfscentrum bedraagt circa 18 graden. Op deze flauwe helling kunnen Duitse dakpanproducenten op basis van de daar geldende voorschriften geen langdurige garantie afgeven. Een Duits producent heeft er niettemin alles aan gedaan om het project binnen te halen maar de opdrachtgever stond erop dat een 30-jarige garantie werd bedongen. Van Buuren herinnerde zich een project in Lelystad waar de Stonewold dakpan eveneens is toegepast op daken met een flauwe helling en waarop deze langdurige garantie wel werd afgegeven. Dit dak bleek eveneens gemaakt te zijn door Weijers Eikhout waarop Van Buuren besloot de Groesbeekse dakdekker bij het project in Duitsland te betrekken. De Duitse dakpannenproducent beet in het stof en de keuze voor Stonewold en het dakdekkersbedrijf was daarmee bepaald.
Evenals in Lelystad zijn de detailaansluitingen uitgevoerd conform de tekeningen van Weijers Eikhout. Op het hele project, met verschillende daktypen waaronder een lessenaarsdak en acht piramidedaken zijn circa 40.000 Stonewold dakpannen verwerkt en circa 1200 stuks speciale hoekkeperloketten.

Strakke planning

Een van de voorwaarden die aan de gunning van het project was verbonden betrof strakke planning in verband met de oplevering. Omdat het complex half september moest worden opgeleverd diende er in de vakantie te worden doorgewerkt. Logistiek zou dat allemaal nog wel realiseerbaar zijn, ware het niet dat de fabriek van RBB in België gedurende de bouwvakperiode haar poorten sluit. Enkele weken voor de bouwvakkantie gingen de dakdekkers van Weijers Eikhout in Duitsland aan de slag maar op dat moment beschikten zij nog niet over voldoende materiaal om alle vakantieweken door te kunnen werken. Van Buuren: "In de communicatie kan er altijd wel wat mis gaan maar in dit geval dreigde het wel erg vervelend uit te pakken. Zowel RBB als ik gingen er vanuit dat de dakpannen al geleverd waren maar dat bleek dus niet zo te zijn. Terwijl in België iedereen met vakantie was, zagen wij onze geest al dwalen. Het had maar weinig gescheeld of wij hadden niet door kunnen gaan. Een werknemer van RBB heeft het vervolgens zo kunnen regelen dat de fabriekspoort speciaal voor ons alsnog open ging zodat wij in ieder geval over voldoende pannen en hoekkepers zouden kunnen beschikken om verzekerd te zijn van de doorgang van het project. Het was spannend maar nog juist op tijd arriveerden in Duitsland de vrachtwagens, niet zoals wij hadden verwacht met een gedeelte van het materiaal maar met alles."
Twaalf weken zijn gemiddeld zes dakdekkers van Weijers Eikhout met de uitvoering van het project bezig geweest en keurig binnen de planning kon het werk worden opgeleverd. Het complex kon op 18 september door het publiek in gebruik worden genomen.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam