"Vernieuwend vastgoedonderhoud is antwoord op de crisis"

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 

Op vrijdag 25 november heeft FOSAG, de werkgeversorganisatie voor de schilders- en onderhoudsbranche, tijdens het jaarlijkse congres te Vaals aangegeven wat het antwoord is op de huidige crisis. 'Een betere samenwerking tussen opdrachtgevers en onderhoudsbedrijven, inclusief de andere uitvoerende partijen, betekent winst voor iedereen', zei Ruud Maas als nieuw gekozen voorzitter. 'Te weten een beter resultaat, lagere kosten en een snellere doorlooptijd.'

Door al in de ontwerpfase de expertise van de uitvoerende bedrijven aan te spreken, is het eindresultaat niet alleen veel beter en duurzamer. De kosten pakken dan ook lager uit. Dat is mogelijk wanneer alle uitvoerende bedrijven, zoals de onderhouds-, bouw-, installatie-, glaszet- of isolatiebedrijven, samen nadenken over de beste en de slimste werkwijze. "Deze vorm van ketensamenwerking maakt het ook mogelijk om het werk samen als een bouwteam aan te gaan. Hierdoor wordt een aanzienlijke winst gerealiseerd in het bestrijden van faalkosten omdat de planning op goed elkaar afgestemd is", zo vertelde de kersverse voorzitter die al een lange staat van dienst heeft op bestuurlijk vlak. Tot voor kort was Maas nog vice-voorzitter. "De doorlooptijden worden ook versneld. Dat is een belangrijk gegeven voor corporaties die de bewonersoverlast graag tot een minimum willen beperken. Corporaties waarbij de budgetten onder druk staan. En die dus ook  vanuit financieel oogpunt gebaat zijn bij deze vernieuwende vorm van vastgoedonderhoud.'

Het FOSAG-congres kreeg dan ook als thema 'Vernieuwend Vastgoedonderhoud' mee. Op vele manieren is uitgedragen dat het bundelen van de krachten op alle fronten leidt tot een beter resultaat. Zo zijn er praktijkvoorbeelden besproken van corporaties en uitvoerende bedrijven die het onderhoud of een renovatie al op een vernieuwende manier oppakken.  Daarnaast kwam ook het lectoraat 'Vernieuwend Vastgoedbeheer' aan de orde. Lector Vincent Gruis zwengelt namelijk al twee jaar de nieuwe en kostenbesparende onderhoudsvorm aan. Enerzijds door corporaties en bedrijven te ondersteunen die hiermee experimenteren. Anderzijds worden er HBO-studenten opgeleid die thuis zijn in vernieuwend vastgoedbeheer. "We moeten ons de crisis niet laten aanpraten", zo hield Maas zijn gehoor verder voor. "Vernieuwend vastgoedonderhoud is juist ons antwoord op de huidige crisis. Wij vertrouwen er op dat particulieren en corporaties ook in moeilijke tijden kiezen voor goed en vakkundig onderhouden door onze professionele bedrijven."

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam