Roofing Holland 1997-10-23 Softwarepakket speciaal ontwikkeld voor kleine dakdekker

MAIS , Management Advies en Informatie Systemen, gevestigd in Hilversum heeft een nieuw softwareprogramma geschreven dat speciaal is ontwikkeld voor dakdekkersbedrijven actief in de branches 'plat' en 'hellend'. MAIS heeft bij de ontwikkeling met name gekeken naar de behoefte van kleinere dakdekkersbedrijven, bedrijven met maximaal tien medewerkers die al dan niet een voorraad aanhouden.

Volgens Hans van Veen, verbonden aan MAIS, is de ontwikkeling van het softwarepakket opgepakt vanuit het streven om de meest voorkomende administratieve handelingen te automatiseren, activiteiten die voortkomen uit de bedrijfsactiviteit zoals het maken van een prijsopgave of offerte, het omzetten naar een order, factureren en het bestellen van materialen.
Een belangrijk kenmerk van het programma MAIS Dakbedekking is onder andere dat bij het ontwerpen van het programma ervan uit is gegaan dat de gebruiker geen uitgebreide kennis nodig heeft van computers en software. MAIS is erin geslaagd het programma te intergreren in een compleet pakket. Hierdoor is het mogelijk alle handelingen binnen het pakket uit te voeren. Het is zoals softwareschrijvers het uitdrukken 'geheel menugestuurd' en hierdoor eenvoudig te bedienen. Daarnaast houdt de gebruiker het overzicht op datgene op wat er in het programma gebeurt.

Automatiseringsgraad van de doelgroep

"Via o.a. branche-verengingen en andere adviesorganen wordt er veel aandacht besteed aan de noodzaak van automatisering," aldus Van Veen. "Echter op dit ogenblik is er niet voldoende keus om een weloverwogen beslissing te nemen. De automatisering binnen de doelgroep is in vele gevallen beperkt tot één of enkele PC's al dan niet gekoppeld. In de praktijk betekent dit dat gegevens vaak in meerdere programma's geklopt moeten worden, wat in eerste instantie niet alleen veel werk en ergernis oplevert, maar ook de kans op fouten aanmerkelijk vergroot."
  Op dit moment zijn er slechts een beperkt aantal softwarebedrijven die zich richten op de markt voor pakketten voor de dakdekkers en aanverwanten. Over het algemeen richten deze softwarebedrijven zich op de grotere ondernemingen binnen het segment. Van Veen: "Voor de bedrijven uit de doelgroep, kleine bedrijven dus, bestaat er op dit ogenblik nog niet een pakket dat aansluit op hun behoefte. De prijs-prestatie verhouding van wat op dit ogenblik wordt aangeboden staat niet in verhouding met de bedrijfsomvang van de doelgroep."

MAIS ontwikkelde het softwarepakket in nauwe samenwerking met dakdekkers. Na een diepgaande analyse van de huidige bedrijfsprocessen is besloten tot de gekozen opbouw en functionaliteit, waarbij de nadruk is komen te liggen op bedieningsgemak en overzichtelijkheid voor de gebruiker en aan de andere kant een professionele uitstraling op alle uitgaande formulieren als offertes, opdrachtbevestigingen, enz..
"We zijn uitgegaan van de meest moderne standaard software omgeving. Wij gebruiken o.a. Mircosoft Access 97TM en Visual BacicTM. Dit betekent dat het programma standalone of op een PC-netwerk kan draaien indien de werkstations voorzien zijn van Windows 95®."
De stamgegevens zijn de basis voor het systeem. Hierin voert men de te gebruiken materialen, de prijs, leverancier, enz. in. Maar ook de tekst die op o.a. de offerte moet worden afgedrukt. Men kan er bijvoorbeeld voor kiezen dat de benodigde manuren niet afgedrukt worden. Bij het maken van een offerte worden deze uren wel berekend. De dakdekker gaat bij het maken van de offerte te werk zoals hij gewend is om een project in de praktijk uit te voeren. Begonnen wordt bijvoorbeeld met het slopen van de bestaande dakbedekking en gaat verder met het opbouwen van de verschillende lagen totdat alle benodigde bewerkingen verricht zijn.
Hierna drukt hij de offerte af. Op verzoek van de klant kan de offerte aangepast worden en opnieuw verstuurd. Op het moment van fiat van de klant kan direct van de offerte een order gemaakt worden. Op dit moment kan er een deelfactuur uit, begeleid door een opdrachtbevestiging, en kunnen de materialen voor dit project besteld worden. Als er tijdens het project meer- of minderwerk ontstaat kan dit aan het project toegevoegd worden. Nadat de laatste factuur betaald is kan het garantiecertificaat worden verstuurd.

 Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam