Roofing Holland 1997-10-12 Glaswol keert terug in dakisolatie

Met de introductie van Panover laat Isover de glaswol isolatieplaten op het dak terugkeren. Dankzij nieuwe technieken is het volgens de producent nu mogelijk om ook in glaswol uitstekende drukvaste producten te maken. Het Panover Plus systeem is reeds op meerdere projecten toegepast. Onlangs verlegde dakdekkersbedrijf Cockerits uit Doetinchem het product onder meer op een woningbouwproject in diezelfde plaats.

 Glaswol terug in de dakisolatie. Met het kortgeleden door Isover geïntroduceerde Panover Plus tweelaagse dakisolatiesysteem gebeurt dat. Panover is een drukvaste onbeklede Isover glaswol dakplaat bedoeld voor toepassing als brandveilige, thermische en akoestische isolatie van platte daken bij een isolatiedikte vanaf 120 mm. Afhankelijk van de toepassing wordt de Panover onderplaat gecombineerd met een Isover steenwol bovenplaat van het type Panotoit Quadro of Panoroc C.
Isover adviseert het tweelaagse dakisolatiesysteem Panover Plus voor isolatiediktes van 120 mm en groter omdat bij deze grote isolatiediktes het gewicht van een eenlaags systeem problemen gaat opleveren. Het gewicht komt dan namelijk gemakkelijk uit op meer dan 25 kg per plaat. Het verleggen van dergelijke platen is zwaar werk en heeft daarnaast als nadeel dat het verhoudingsgewijs veel arbeidstijd kost. Bij grote isolatiediktes, zo heeft de praktijk in Doetinchem inmiddels bewezen, zal het verleggen in twee lagen dan ook tijdwinst opleveren.
Toepassing van een tweelaags systeem kent daarnaast ook nog andere voordelen zoals een hogere drukvastheid. De drukvastheid van een tweelaags systeem kan niet worden afgeleid uit de druksterkte van de afzonderlijke lagen. Indien in een tweelaags systeem de richting van de vezels in de onderste laag loodrecht staan op de vezels in de bovenste laag, dan levert een tweelaags systeem een duidelijk merkbare hogere drukvastheid op.
Een niet onbelangrijk pluspunt is verder dat bij een tweelaags systeem het dragend verleggen overbodig wordt. De bovenste plaat is altijd (dwars op de Panover onderplaten) dragend verlegd zodat ook bij overstek van de onderplaat geen doorbuiging optreedt. Hierdoor worden zwakke plekken voorkomen.

Hoge Rc-waarde

In Doetinchem is het nieuwe systeem verlegd door het plaatselijke dakdekkersbedrijf Cockerits op 51 woningen, gebouwd in zes eenheden met een totaal dakoppervlakte van circa 3.000 m2. De woningen moesten voldoen aan een Rc-waarde van meer dan 3 m2 k/W.. Wanneer voor uitsluitend steenwolisolatie zou zijn gekozen zou de dikte van de isolatielaag circa 120 mm hebben bedragen. "Met name bij daken waar veel sparingen gemaakt moeten worden en die gekenmerkt worden door lastige details bij dakdoorvoeren en aansluitingen betekent dat veel zaagwerk," vertelt technisch adviseur Johan Dunk van Cockerits. "Op dit project zou dat ook het geval zijn. Ook voor een sterke dakdekker is het verleggen 120 mm platen zwaar werk. Nu pakken ze een 65 mm glaswolplaat die gemakkelijk te verzagen is en daaroverheen wordt een lichte, hanteerbare steenwolplaat gelegd. Het voordeel daarbij is dat er bij de naden geen energielekkages ontstaan en gemakkelijk een hoge Rc-waarde is te behalen. Kortom, het is sneller en gemakkelijker werken met een beter isolatieresultaat."
Cockerits bracht op het betondek een afschotlaag van cementspecie aan waarover een een PE-folie als dampremmer is toegepast. Daarop is een tweelaagssysteem van Panover en Panoroc aangebracht. De toplaag bestaat uit EPDM geballast met grind.

Afgeweken van het bestek

De uitvoering van het daksysteem week behoorlijk af van het bestek waarin oorspronkelijk was voorzien. Voor de isolatie waren aanvankelijk polystyreenplaten bedacht, naakte PS-platen met een dikte van 100 mm. Deze isolatie zou met afschot aangebracht moeten worden. Van dit bestek is afgeweken omdat de gemeente Doetinchem een sterke voorkeur heeft voor het gebruik van minerale wol als isolatie en omdat Verkerk de woningen in eigen beheer bouwde hoopte hij met de toepassing van glaswol/steenwol op meer medewerking van de gemeente. Volgens Dunk is Cockertits toch al niet zo'n enthousiast verwerker van polystyreen isolatie in woningbouw. De voorgeschreven naakte PS gebruikt het dakdekkersbedrijf al lang niet meer. Omdat de dakopbouw bovendien van hout is, werd na overleg in verband met de brandveiligheid afgezien van polystyreen als dakisolatie.

 

Energieverlies

Bij grotere isolatiediktes wordt het steeds belangrijker om het energieverlies tussen de naden van de dakisolatieplaten te voorkomen. Omdat bij het Panover Plus systeem de twee platen in halfsteens verband worden verlegd, wordt voorkomen dat doorlopende naden ontstaan en kan het energieverlies daardoor sterk worden beperkt.
De terugkeer van glaswol op het dak verruimt volgens Isover voor ontwerpers en beheerders de mogelijkheden om aan de energieprestaties te voldoen. In vergelijking met steenwol heeft glaswol een hogere isolatiewaarde; glaswol dakplaten hebben een circa tien procent betere warmtegeleidingscoëfficiënt. De warmtegeleidingscoëfficiënt bedraagt 0,037 W/m.K (lambda-declared). In de fabrikant-eigen-verklaring wordt er op gewezen dat deze waarde de zogenaamde 90/90 waarde betreft waarbij bij 90 procent van de metingen van de fabrikant (interne kwaliteitsbewaking) deze waarde niet mag worden overschreden (zie kader)
Een bekend voordeel bij de verwerking van glaswol als isolatiemateriaal is dat het materiaal zich gemakkelijker laat snijden waardoor niet alleen sneller maar ook nauwkeuriger kan worden gewerkt. Bovendien is glaswol elastisch waardoor het minder kwetsbaar is.

 

Milieu

In het productieproces van Isover zijn vergaande maatregelen getroffen om het milieu niet onnodig te belasten. Om dit effect nog verder te vergroten gebruikt Isover voor de productie van haar glaswol 70 procent glasscherven als grondstof.
Reeds sinds 1992 beschikt de fabrikant over recyclinginstallaties. Isover glaswol en steenwol zijn materialen die in principe een oneindig aantal keren kunnen worden gerecycled tot nieuwe isolatiematerialen zonder verlies van kwaliteit.

Woningbouwproject Doetinchem
Hoofdaannemer: Aannemingsbedrijf Verkerk, Zevenaar
Dakadviezen: Dakmerk
Leverancier isolatie: Isover BV
Leverancier daktrimmen: Compri Aluminium
Leverancier dakbedekking: Delbouw, Roermond
Uitvoering dakwerken: Cockerits BV Doetinchem

 Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam