Roofing Holland 1997-07-20 Nieuwslijn

De zonneboiler zichtbaar mooi in architectuur

De Novem Ontwerpprijs 1997 'De zonneboiler zichtbaar mooi in architectuur' is weer van start gegaan. Aan de ontwerpprijs 1997 kunnen zowel architecten als studenten bouwkunde meedoen. Architecten dienen ontwerpen in te zenden waarin de zonneboiler zichtbaar mooi is geïntegreerd in één van de vier categorieën:

    1. Gerealiseerde ontwerpen woningbouw 2. Gerealiseerde ontwerpen utiliteitsbouw 3. Nog te realiseren ontwerpen woningbouw 4. Nog te realiseren ontwerpen utiliteitsbouw

Studenten bouwkunde dienen aan te geven op welke manier in een bestaand gebouw (naar eigen keuze) de zonneboiler zichtbaar mooi kan worden geïntegreerd.
De inzendingen moeten uiterlijk 1 oktober 1997 binnen zijn bij de organisatie van de Novem Ontwerpprijs 1997. Alle inzendingen worden tentoongesteld tijdens de Duurzame Energieconferentie op 17 en 18 november 1997 in Ede. Bij die gelegenheid zal de jury ook de winnaars bekend maken. Deelnameformulieren kunnen worden aangevraagd bij Ten Kroode & Van Zee, tel. 030 - 635 03 13. (Roelie ten Kate).

 

Van Doorn Dakspecialist BV ontvangt VCA certificaat

Onlangs heeft Van Doorn Dakspecialist BV met vestigingen in Krabbendijke, Veldhoven, Veenendaal en Naarden het VCA-certificaat behaald. Dit certificaat werd na een voorbereiding van een half jaar verkregen en geldt voor alle vestigingen. Het behalen van het certificaat is vooral een stimulans om de veiligheid op de werkvloer nog verder te verbeteren.
Een belangrijke factor hierbij vormt de opleiding van het personeel. Inmiddels hebben vijftig medewerkers binnen de Van Doorn organisatie het 'Veiligheid 1' examen met goed gevolg afgelegd en beschikken alle leidinggevenden over het 'Veiligheid 2' diploma.
Het 130 jaar oude bedrijf mag zich met al haar certificaten en kunden met recht dakspecialist noemen. De deskundigheid van het bedrijf omvat de totale dakconstructie. Deskundigheid die het beste tot haar recht komt als er al in een vroeg stadium contact is met de opdrachtgever, de aannemer en/of architect. Meer informatie: 0113 - 50 23 30.

Nationaal pakket Woningbouw Beheer eind juli op de markt

Medio juni heeft de Dubo-commissie onder leiding van Stichting Bouwresearch (SBR) haar werkzaamheden aan het opstellen van een door de markt geaccepteerd pakket maatregelen voor het duurzaam beheer van woningen afgerond. Namens SBR en marktpartijen is de eindrapportage enkele dagen later tijdens het Dubo-congres in Amsterdam aangeboden aan staatssecretaris Tommel.
Het 'Nationaal pakket Duurzaam Bouwen: Woningbouw Beheer' bestaat uit een kern van circa 130 concrete Dubo-maatregelen die in de afzonderlijke specificatiebladen zijn uitgewerkt. De maatregelen hebben betrekking op woningrenovatie en -onderhoud en zijn, net als in het pakket 'Woningbouw Nieuwbouw' , zoveel mogelijk beschreven vanuit de vier milieuthema's materialen, energie, water, en binnenmilieu. De uitgave sluit aan op het strategisch niveau van de Duwon-uitgave. Eind deze maand verwacht het SBR het pakket maatregelen op de markt te brengen.

Unieke toepassing van zonnecellen bij Leeuwenhorst Congres Centrum

Leeuwenhorst Congres Centrum te Noordwijkerhout heeft bij de uitbreiding van zijn accommodatie een 180 m2 grote zonwering met zonnepanelen toegepast. In het nieuwe, 1200 m2 grote Atrium verzorgen de (5%) lichtdoorlatende zonnepanelen van Shell Solar uit Helmond een gedeelte van het energieverbruik, een aangenaam binnenklimaat en een verrassende, architectonische werking van licht en schaduw. Dit demonstratieproject toont aan dat zonnepanelen meerdere toepassingsmogelijkheden hebben en meerdere functies kunnen vervullen. Op de zuidoost en zuidwest gevel is een totaal vermogen van 18 kW geïnstalleerd. De verwachte jaaropbrengst is 13000 kWh.
Het idee voor het toepassen van de 5% lichtdoorlatende zonwering met zonnepanelen komt van advies- en onderzoeksbureau Ecofys uit Utrecht en is uitgewerkt door architect C. Zorge uit Amsterdam. Het project past binnen de ontwikkelingsprogramma's van Novem en de Energie- en Watervoorziening Rijnland te Leiden, die om deze reden dan ook een financiële bijdrage hebben geleverd. De zonnepanelen zijn gefabriceerd en elektrotechnisch geïnstalleerd door elektrotechnisch installatiebedrijf Van der Laan uit Zwaag op een metalen onderconstructie die geleverd is door de firma Oostingh uit Katwijk.
Bij het ontwerp en de uitvoering van het Atrium is het energieverbruik geminimaliseerd. Een optimale en geavanceerde regeling van verlichtings- en verwarmingsinstallaties gecombineerd met extra isolatievoorzieningen zal leiden tot een zeer laag energieverbruik. Monitoring van de energieleverantie en het energieverbruik is een wezenlijk onderdeel van het systeem. Op die manier kunnen ervaringsgegevens worden geëvalueerd en gebruikt voor toekomstige toepassingen.

Kelders Dakmaterialen komt met aanpassing rollen aan systemen

Als een van de eerste leveranciers in Nederland heeft Kelders Dakmaterialen in 1990 de APP gemodificeerde bitumineuze dakbaan voor het eenlaagse systeem geïntroduceerd. Royalgum Mono (Mineral) wordt sinds dat moment in toenemende mate verkocht. De receptuur van het materiaal is volgens Kelders zodanig uitgekiend dat de modificaties resulteren in een buitengewone kwaliteit.
De overlapverbinding wordt zwaar belast, met name in het mechanisch bevestigde systeem. De eisen die voor deze systemen gelden zijn dan ook aanzienlijk zwaarder dan de eisen voor de tweelaagse systemen. Het KOMO-atttest met productcertificaat (K10703) toont aan dat Royalgum Mono aan betreffende eisen voldoet.
Vanwege de toepassing in de verschillende systemen en de daarmee samenhangende uitvoeringsrichtlijnen heeft Kelders recentelijk het uiterlijk van de dakbanen aangepast. De breedte van de overlap is in overeenstemming gebracht met de richtlijnen voor het betreffende systeem. Dit betekent dat de langsoverlap voor het mechanische bevestigde systeem op 12 cm is afgetekend en voor het losliggend geballaste en volledig gekleefde systeem op 10 cm.
Het assortiment bestaat daardoor uit vier verschillende dakbanen:

  • Royalgum Mono, met zand afgestrooide dakbaan voor het eenlaags mechanisch bevestigde systeem. De langsoverlap is 12 cm breed.
  • Royalgum Mono L+F, met zand afgestrooide dakbaan voor het eenlaags losliggend geballaste en volledig gekleefde systeem. De langsoverlap is 10 cm.
  • Royalgum Mono Mineral N, met leislag afgestrooide dakbaan voor het eenlaags mechanisch bevestigde systeem. De langsoverlap is 12 cm breed.
  • Royal Mono Mineral F, met leislag afgestrooide dakbaan voor het eenlaags volledig gekleefde systeem. De langsoverlap is 10 cm.

De gemineraliseerde dakbanen zijn in diverse kleuren leverbaar. Zoals uit genoemd KOMO-certificaat blijkt is de dikte van de dakbaan bepaald op 4,2 mm. De gemineraliseerde banen zijn, inclusief de afwerking, ongeveer 4,7mm dik. In de praktijk wordt er gunstig gereageerd op de betere verwerkbaarheid van de dikke rollen.
Ten aanzien van Royalgum Mono (Mineral) N is een beproeving in de windkist uitgevoerd. Het resultaat daarvan is dat de rekenwaarde is vastgesteld op ruim 500 N. Meer informatie: 024 - 377 32 73.

Groenvoorzieners mikken op groeiende vraag daktuinen

Met de slogan 'Optima maakt daken groen' willen vijf groenvoorzieners de Nederlandse markt van daktuinen gaan veroveren. Optima dat al meer dan twintig jaar in Duitsland een begrip is op het gebied van dakbegroeiingen heeft daartoe een franchise-overeenkomst ondertekend met Binder Groenprojecten (Poortugaal), Drielanden Groenvoorziening (Almere), Van Ginkel (Veenendaal-Leiderdorp), Jonkers Hoveniers (Venlo) en De Punt (Eelde-Diepenveen- Alphen a/d Rijn).
De bedrijven delen de visie dat met de verstedelijking van Nederland de belangstelling voor onze leefomgeving en het milieu groeit en dat daardoor naar alternatieven voor uitbreiding en instandhouding van het groenareaal wordt gezocht. Eén van de mogelijkheden is het benutten van grote en kleine daken voor de aanleg van daktuinen en vegetatiedaken op zowel bestaande als nieuwe daken. Door aanleg van groene daken op parkeergarages, kantoor- en bedrijfspanden en woningen worden grauwe daken omgetoverd in groene oases en kleine stukjes natuur.
De vijf bedrijven vertegenwoordigen een kwaliteitsproduct en -systeem.
Optima is een Duitse franchiseketen met meer dan honderd bedrijven. In de afgelopen decennia zijn inmiddels enkele miljoenen vierkante meter daktuin met het systeem gerealiseerd.
Optima is gecertificeerd volgens ISO (NEN) 9002. Op het systeem wordt een 10-jarige garantie gegeven. Ook bestaat er een speciale aansprakelijkheidsverzekering voor projecten die door vakbedrijven worden onderhouden.
Met het Optima systeem is het mogelijk om op vrijwel alle daken met een helling tot 30 graden een passende vegetatie te kiezen. Aanleg van vijvers en terrassen alsmede een volautomatisch watergeefsysteem behoren tot de mogelijkheden. Optima heeft een uitgebreide technische handleiding ontwikkeld voor opdrachtgever en ontwerper. Voor de bestekschrijver zijn er diskettes (Stabu en RAW) ter beschikking. Meer informatie bij één van de deelnemende bedrijven.

Nieuwe versie plaatsingsautomaat Viba

Viba NV te Zoetermeer introduceert de nieuwste versie van de IF 160 plaatsingsautomaat. De IF 240 plaatsingsautomaat.
Deze dakdekkersvriendelijke machine monteert in één arbeidshandeling bevestigers en drukverdeelplaten aan isolatie en/of eenlaagse dakbedekking op een ondergrond van staal of hout. De twee belangrijkste voordelen van de IF 240 ten opzichte van de IF 160 zijn de in hoogte verstelbare handgreep en de lengte van de te verwerken schroeven. In plaats van schroeven met een maximale lengte van 160 mm kunnen met de IF 240 plaatsingsautomaat schroeven tot een lengte van 240 mm worden verwerkt. Meer informatie: 079 - 341 88 81.

Hendrikx Someren VCA-gecertificeerd

Hendrikx Dakdekkersbedrijven BV uit Someren heeft onlangs het VCA-certificaat in ontvangst mogen nemen. Het certificaat is verleend door Kema voor het toepassingsgebied 'het leveren en aanbrengen van kunststof en bitumineuze dakbedekkingen en van stalen dak- en wandbekleding'.

Introductie nieuw isolatieprogramma Efisol

Met de nieuwe Efisol isolatieplaten introduceert Bouwimpex BV uit Barneveld een compleet nieuw isolatieprogramma voor de Nederlandse markt. Efisol isolatieplaten worden in Frankrijk uit HCFK-vrij polyurethaanschuim geproduceerd en zijn voor vele toepassingen geschikt. Of het nu gaat om dakisolatie bij nieuwbouw of renovatie, bij industriële of agrarische bedrijfsgebouwen.
Het programma bestaat uit Efi-Agri AL/AL (voorzien van een cachering van vijf lagen papier, polyethyleen en aluminium), Efi Alu Green (tweezijdige aluminium cachering), Efi-Plast (tweezijdige PVC cachering),Efi-Green VVB (tweezijdige cachering van gebitumineerd glasvlies) en Efi-gips (één zijde voorzien van gipsplaatbekleding en andere zijde afgewerkt met glasvlies).
De platen hebben een zeer hoge densiteit, een grote duurzaamheid en een goed isolerend vermogen. Efisol Isolatieplaten worden op verzoek tevens voorzien van een gratis messing- en groef verbinding, facetafwerking en gratis op de gewenste afmeting geproduceerd.
Het Efisol isolatieprogramma is inmiddels bij BDA Intron aangeboden ter verkrijging van het KOMO-certificaat Meer informatie: 0342 - 42 02 33.

Nieuwe veiligheidskleding biedt veel draagcomfort en bescherming

Er is nu een alternatief voor de conventionele veiligheidskleding voor mensen die met hitte werken. De stof van deze kleding is een mengsel van Kevlar en Viscose en weegt slechts 260 gram/ m2, terwijl de huidige stoffen minimaal 400 gram/m2 wegen. Deze nieuwe stof maakt de kleding lichter en luchtiger dan de laskleding die tot nu toe op de markt verkrijgbaar is.
De nieuwe veiligheidskleding voldoet aan de EU norm EN 470-1. Dit houdt in dat deze kleding zeer goed bestendig is tegen hitte.
Deze beschermende kleding ziet er modern uit en is o.a. verkrijgbaar in de kleurencombinatie zwart met blauw. De kleding is voorzien van veel functionele zakken. Meer informatie 0046 - 86 02 77 00.

Rapid Benelux BV is verhuisd

Rapid Bevestigingstechniek Benelux BV heeft na 25 jaar Diemen verlaten en een geheel nieuw pand betrokken in Almere-stad op het industrieterrein Hollandse-kant.
Rapid is de oudste en meest complete leverancier in Nederland met een compleet programma bevestigingsmaterialen voor dak en wand. Rapid Bevestigingsmaterialen leverde voor de eerste in Nederland toegepaste stalen en aluminium dak- en gevelplaten.
Als eerste in de branche verkreeg Rapid drie jaar geleden het Lloyds Kwaliteitscertificaat ISO 9002.
Nieuwe adres: Josefhine Bakerstraat 5 1311 GB Almere Tel. 036 - 546 00 00.

Würth neemt snelbouwschroefmachine in leveringsprogramma op

Voor de verwerking van snelbouwschroeven en zelfborende schroeven heeft Würth een snelbouwschroefmachine in haar leveringsprogramma opgenomen. Door het hoge toerental kunnen snelbouwschroeven en zelfborende schroeven met een diameter tot maximaal 4,5 mm snel en gemakkelijk worden verwerkt.
De diepteaanslag op de machine alsmede de zeer nauwkeurige mechanische momentbegrenzing zorgen voor gelijkmatige en nauwkeurige inschroefdiepten zonder dat het materiaal waarin de schroef wordt bevestigd beschadigd raakt. Door de smalle diepteaanslag kan ook op moeilijk te bereiken plaatsen gemakkelijk met de schroefmachine gewerkt worden.
De capaciteit van één acculading bedraagt 450 schroeven met een afmeting van 4 x 35 mm in zachthout. Naast het gebruik voor snelbouwschroeven kan de machine ook worden ingezet als magazijnschroefmachine. Het gepatenteerde transportsysteem garandeert een veilige werking. Meer informatie: 073 - 629 15 50.

Nieuw beursconcept BouwContact 97 slaat aan

Het nieuwe beursconcept BouwContact is succesvol. De professionals van de Limburgse bouwwereld zijn zeer positief over deze nieuwe vakbeurs. Dit is af te leiden uit het percentage beschikbare standruimte dat in dit vroege stadium reeds is geboekt. Ruim zestig procent van de standruimte is reeds gereserveerd. BouwContact 97, een regionale vakbeurs onderscheidt zich volgens de organisatie voornamelijk van andere beurzen door de informele sfeer, lage instapkosten en de grote aandacht voor het onderhouden en uitdiepen van relaties. Het evenement vindt op 5 en 6 november 1997 plaats in het Maastricht Expositie & Congres Centrum te Maastricht. Meer informatie: 043 - 383 83 00.

Unidek Bouwelementen benoemd tot Fabrikant van het jaar 1997

Unidek Bouwelementen BV uit Gemert is door de leden van de HIBIN, de branchevereniging van handelaren in bouwmaterialen in Nederland, benoemd tot fabrikant van het jaar 1997. Begin vorige maand ontving Hendrik van Dijk, voorzitter van de Raad van Bestuur van Unidek beheer BV, het aan deze eervolle vermelding verbonden HBIN-beeld. Het beeld werd hem tijdens de algemene ledenvergadering van de HIBIN overhandigd door voorzitter A. Lingen.
De benoeming tot fabrikant van het jaar 1997 is de uitkomst van een door HIBIN gehouden onderzoek naar de wijze waarop fabrikanten en importeurs van bouwmaterialen omgaan met de HIBIN-handel en de markt. Alle ongeveer vierhonderd bij de organisatie aangesloten bouwmaterialenhandelaren werd gevraagd op een beoordelingsformulier aan te geven welke voor hen de drie belangrijkste fabrikanten/leveranciers zijn. Vervolgens zijn die op zeventien verschillende criteria beoordeeld verspreid over de gebieden transactie, logistiek, klantvriendelijkheid, productvernieuwing en promotie.
Naast Unidek leverde systematische verwerking en analyse van de gegevens vier andere genomineerden op te weten Kleidakpannen Nederland, Koramic-Narvik, Rockwool en Terca.
Unidek Bouwelementen maakt deel uit van de internationale holding Unidek beheer BV. Hiertoe behoren negen bedrijven gevestigd in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk met in totaal zeshonderd medewerkers. In 1996 genereerden zij gezamenlijk een omzet van circa 230 miljoen gulden. Met een productiecapaciteit van zo'n 2 miljoen kubieke meter per jaar is Unidek de grootste producent van geëxpandeerd polystyreen (EPS) in de Benelux en één van de grootste ter wereld.

Dakgroep 90 stapt uit samenwerking met Dakmerk

Kortgeleden hebben alle leden van Dakgroep 90 besloten om collectief terug te treden uit Dakmerk Volgens de voorzitter van Dakgroep 90, Theo Schaeffers, is zijn organisatie bepaald niet over één nacht ijs gegaan. Vele discussies binnen Dakgroep 90 en vele vergaderingen met Dakmerk zijn aan de beslissing tot collectieve terugtreding voorafgegaan. Feitelijk is de kern van het meningsverschil volgens hem terug te voeren tot één punt: De vraag of er nu wel of geen controle plaats moet vinden op werken die door onderaannemers zijn uitgevoerd. Dakgroep 90 vindt het niet juist dat onderaannemers zich niet aan een kwaliteitscontrole hoeven te onderwerpen.

Agenda

15 tot en met 19 oktober 1997, SAIE '97 Internationale Bouwvakbeurs Bologna, Italië.

5 en 6 november 1997, Bouw Contact 97 MECC Maastricht

17 en 18 november 1997, Duurzame Energieconferentie in de Reehorst te Ede.

10 t/m 13 maart 1998 Bouwrai 98. Totaaloverzicht van ontwikkelingen in Nederlandse Bouw- en Volkshuisvestingswereld. Informatie: 020 - 549 12 12.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam