Roofing Holland 1997-07-19 Nu ook alle onderlagen van Icopal op basis van elastomeerbitumen

 In het nieuwe productenprogramma van Icopal zijn nog uitsluitend elastomeer bitumen dakbanen opgenomen. Daarmee is de fabrikant de eerste producent die niet alleen de toplagen maar ook de dampdrukverdelende lagen en de dampremmende lagen met SBS bitumen maakt.

Het vernieuwde programma is opgenomen in het productenoverzicht en de aangepaste prijslijst die Icopal kortgeleden aan haar relaties heeft toegestuurd. De fabrikant die tot één van de grootste producenten van bouwmaterialen in Europa mag worden gerekend, heeft deze stap gezet omdat door toevoeging van synthetische rubbers de banen sterk worden verbeterd. Daardoor zijn de materialen bijzonder flexibel onder alle omstandigheden te verwerken en hebben zij een wezenlijk langere levensduur dan traditionele banen.
Tegelijkertijd met de algehele overschakeling op elastomeer bitumen heeft Icopal een reeks verbeteringen doorgevoerd die op zichzelf misschien niet allemaal even revolutionair zijn maar met elkaar een uiterst degelijk en herkenbaar product opleveren. Een van de verbeteringen vormen de cut-lines. Deze gepatenteerde insnijdingen in de folie van de langsoverlap bevinden zich onderling op enkele millimeters van elkaar. Door de aanwezigheid van de insnijdingen laat de folie zich snel en volledig wegsmelten en ontstaat er een homogene naadverbinding gegarandeerd zonder capillairen. Bij alle Icopal-banen met cut-lines is de naam van het product op de folie van de langsoverlap gedrukt. Daarmee blijven de banen ook uitgerold op het dak herkenbaar.
Voor een bijzondere zekere verwerking wordt Polar SK standaard -en op verzoek ook Expandrit Plus- geleverd met een niet afgesrooide dwarsoverlap.

 

Ribbelprofiel in Therm-banen

Icopal heeft nu ook haar Therm-banen met ribbelprofiel uitgevoerd. Dit profiel, bekend als Rillen-Vario, is een speciaal en snelvloeiend laagje SBS gemodificeerd bitumen dat aan de onderzijde van de dakbaan extra wordt aangebracht en afgedekt met een huiddunne folie. Het ribbelprofiel staat borg voor een gering energieverbruik en een volledige verkleving aan de ondergrond. In de praktijk hebben de streepsgewijs aangebrachte profielen zich overtuigend bewezen. Bij renovatie kan het vocht in het oude dakbedekkingspakket zich bij opwarming door de zon tot waterdamp ontwikkelen. De Therm-strepen zorgen duurzaam voor een gecontroleerde dampdrukverdeling die blaasvorming uitsluit.
Bij de Therm-dakbanen zijn de profielstrepen aan de onderzijde of aan de onder- én bovenzijde aangebracht. Het aandeel van de strepen bedraagt circa 50 procent. De ruimte ertussen is met kwartszand afgestrooid.

 

Verkleving met hete lucht

Icopal heeft overigens de strepen opnieuw geschikt. De nieuwe Therm-banen zijn voorzien van twee brede profielen die nu ook streepsgewijze verkleving met hete lucht mogelijk maken. Als alleen de brede profielen met warmte worden geactiveerd, wordt een verkleving bereikt van ongeveer 20 procent van het totale oppervlak. De Therm-dakbanen zijn voorzien van een met de brander te activeren zelfklevende bitumenstrepen of van koud-zelfklevende bitumenstrepen.
Tot de productverbeteringen behoort tot slot de toepassing van een micro-geperforeerde folie. Diverse Icopal-dakbanen zoals Polar, Villadrith, Polartherm, Villatherm en Ventiherm worden aan de bovenzijde voorzien van een micro-geperforeerde folie die dampopen is en het gebruik van alle gangbare kleefstoffen zoals warme bitumen, koude bitumineuze kleefstoffen en PUR-lijm toestaat.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam