Roofing Holland 1997-07-14 Innovatie, assortimentsverbreding en betrouwbaarheid als leidraad voor de toekomst

 In mei was het 12,5 jaar geleden dat Henk Christiaans zijn handelsonderneming Falnim oprichtte. Van een eenmansbedrijfje groeide Falnim in betrekkelijk korte tijd uit tot een ISO-gecertificeerde handelsonderneming waarover in de markt met respect wordt gesproken en die wat betreft de levering van materieel en gereedschappen op de dakenmarkt mede aan de top staat.
In een overall zullen Falnims relaties Henk Christiaans weinig meer aantreffen. Maar de directeur herinnert zich nog goed hoe het textiel om het lijf sluit en hij wil best bekennen dat hij er zich prettig in voelde. Tenminste in 1985, het jaar dat hij met Falnim in Veenendaal begon. Hij was adviseur, verkoper, onderhoudsmonteur en directeur tegelijk. Het eerste half jaar stond hij 's avonds zelf met een overall over zijn goeie goed in de werkplaats te sleutelen aan de ladderliften. Voor het eerst in zijn leven eigenlijk In zijn vorige betrekking had hij vaak genoeg de monteurs aan de apparatuur bezig gezien. Met zijn hogere technische opleiding begreep hij ook wat ze aan het doen waren, maar zelf had hij nooit het gereedschap ter hand hoeven nemen. Want Christiaans was verkoper. Dat hij, eenmaal voor zichzelf begonnen, niet bang was om met olie besmeurde handen te krijgen, is illustratief voor zijn lef en doorzettingsvermogen. Hij bouwde dankzij die eigenschappen een handelsonderneming op die diverse sectoren van materieel en gereedschappen voorziet, een bedrijf dat in de dakenbranche bekend staat om zijn brede assortiment en dat mag bogen op een imago van degelijkheid en betrouwbaarheid.

 

Veiligheidstest

Het imago dankt Falnim onder meer aan de inspanningen op het gebied van productvernieuwing. Hoewel geen product in de letterlijke betekenis van het woord, de periodieke veiligheidstest van machines en materieel mag hiertoe zeker worden gerekend. Als een van de eerste startte Falnim 2,5 jaar geleden met de uitvoering ervan. De activiteit is ondergebracht in de zusteronderneming Carrytool. Op het eerste oog lijkt het een dienst die Falnim geen windeieren legt, nu wettelijk is voorgeschreven dat machines eenmaal per jaar gekeurd dienen te worden en de verplichting van VCA-gecertificeerde bedrijven om met goedgekeurde apparatuur te werken. De praktijk ligt wat genuanceerder, zegt Christiaans. "Het kost niks, maar het levert ook niks op. Voor kleine machines geldt een tarief van vijftien gulden. En voor die prijs kan het alleen omdat we een uiterst efficiënt systeem hebben ontwikkeld waarbij we gebruik kunnen maken van hoogwaardige en snelle testapparatuur. Voor het grote materieel gelden uiteraard andere tarieven, maar als we daar een prijs voor zouden vragen die er werkelijk voor staat, dan laten velen het afweten. Want let wel: wij testen niet alleen, wij geven ook een certificaat af waarmee we de verantwoordelijkheid op ons nemen dat het volgens de betreffende NEN-normen is goedgekeurd. Het gebeurt in deze markt dat liften worden gekeurd voor een onmogelijke prijs. Gekeurd dat wel. Maar niet goedgekeurd. Over NEN 1080 wordt niet gesproken, laat staan dat er een certificaat van goedkeuring wordt bijgeleverd."
Dagelijks ervaart Christiaans de moeite die met name dakdekkersbedrijven hebben om geld uit te geven voor onderhoud van materieel en de keuring ervan. Het stoort hem dat iedereen bij de aanschaf van een auto zich zeer wel realiseert dat na aankoop de werkelijke kosten pas beginnen. Maar als het om machines gaat, geldt kennelijk een andere logica. Het testen levert Falnim per saldo weinig op. Waarom hij deze activiteit dan heeft opgepakt? Christiaans' antwoord is duidelijk: "Relatiebeheer."
  Onder dit zelfde hoofdstuk mag ook het onlangs behaalde ISO-certificaat worden gerangschikt. Het certificeringstraject was allesbehalve gemakkelijk. "In zekere zin hebben we ons erop verkeken. De procesbeschrijving bleek niet zozeer het probleem, vooral omdat we er allemaal onze schouders onder hebben gezet. Maar als het daarna allemaal moet worden geïmplementeerd dan wordt het lastig. Iedereen binnen het bedrijf, ikzelf incluis, riep altijd: waar maken we ons druk over. We werken immers toch volgens duidelijke en vastgestelde lijnen. Maar als elk onderdeel heel exact is omschreven, blijkt dat dat toch niet helemaal het geval is. Op een zeker moment probeerden we zo krampachtig te werken volgens het handboek dat niets meer lukte. We waren gewend in een minder strak keurslijf te werken. Toen alles fout dreigde te gaan, hebben we besloten er een tijdje mee te stoppen. Na een paar maanden pakten we de draad weer op. Het zou ook zonde geweest zijn als we het erbij hadden laten zitten. Daarna lukte het wel al hadden we ook soms het gevoel dat tegelijk met het certificeringsproces de bureaucratie in het bedrijf was geslopen. De laatste audit was in maart jl. Het voelde als een examen. En ik weet nu al dat iedereen de jaarlijkse audits weer als een examen zal ervaren."
Dankzij ISO-9002 zijn de lijnen nu zowel binnen als buiten het bedrijf duidelijk. Het is bijzonder moeilijk om ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden nauwkeurig vast te leggen. De eigen taakomschrijving kent elke medewerker nog wel; moeilijker wordt het al om de daarbij behorende verantwoordelijkheden te beschrijven. Echt gecompliceerd wordt het pas als daar vervolgens ook nog eens de bevoegdheid bij wordt betrokken. In dat opzicht was het certificeringstraject een stevige stok achter de deur waarmee een helder inzicht werd verkregen in de sterkte en zwakte van Falnim.

Positie verstevigen

Bij Falnim staan tegenwoordig negentien mensen op de loonlijst. Samen werken zij eraan om in de markt hun toppositie te behouden en zo mogelijk te verstevigen. Oog voor innovatie, het voeren van een uitzonderlijk breed assortiment en het onderhouden van een solide handelsrelatie vormen de leidraad. Op gezette tijdens verrast Falnim de dakdekkers met producten die zijn ontwikkeld door het oor te luister te leggen in de markt. Falnim produceert zelf niet, maar zet wel aan tot ontwikkeling en schakelt voor de productie gespecialiseerde bedrijven in. De Tegeldonkey, de Roofbuddy, de Snijking mobiele snijtafel en sinds kort de Snijking rozetsnijder zijn daar sprekende voorbeelden van. In het leveringsprogramma nemen veiligheids- en beschermingsproducten een prominente plaats in. Wekelijks gaan er vele veiligheidsboxen de deur uit, bedoeld voor plaatsing in bedrijfsbusjes, waarvan de inhoud naar de wens van de opdrachtgever wordt samengesteld. De inhoud varieert van een EHBO-kist tot en met een veiligheidslijn, van een stofmasker tot en met een blusdeken.
"Over ons imago maken we ons weinig zorgen. Hoewel, op onderdelen mag het beter," zegt Christiaans." Falnim heeft de naam een bedrijf te zijn dat vooral groot materieel verkoopt en daarbij ook nog eens behoorlijk aan de prijs is. Het is allebei onjuist. De levering van handgereedschappen en kleine machines is voor ons even belangrijk als de zwaarste ladderlift. De potten en pannen zijn ons brood, de liften het beleg. En kwaliteit en service hebben nou eenmaal hun prijs. Om het beeld van Falnim als prijzig leverancier bij te stellen, hebben we kortgeleden de Mazzelkrant uitgegeven. Een cash and carry-achtige krant met uiterst scherpe aanbiedingen. Met die uitgave willen we zeggen: Falnim is er ook voor het kleine spul en onze prijs is echt concurrerend. Ik wil graag dat de markt daarvan kennis neemt. Niet dat er iets veranderd is hoor, we zeggen het alleen wat anders. We willen nu eenmaal onze toppositie behouden."Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam