Roofing Holland 1997-07-12 Zinken felsbanen schitteren op dak van gemeentehuis van Eijsden

 Al weer enige maanden schitteren zinken felsbanen op het dak van de uitbreiding van het gemeentehuis in Eijsden. In drie weken is het dak in het vroege voorjaar gerealiseerd. Het bouwkundige ontwerp van de uitbreiding heeft de gemeente dichtbij huis gehouden. In eigen huis zelfs. Gemeentelijk architect, Jo Mingels tekende voor de vormgeving van dit bijzonder fraai werk dat werd uitgevoerd door zinkmeester Sjef Ubaghs Ned. BV uit Berg en Terblijt.

In het Limburgse stadslandschap had het niet misstaan wanneer het hellende dak van het gemeentehuis in Eijsden een schubvormige dakbedekking had gekregen. Maar ook een gemeente kan niet ongebreideld in de buidel tasten. Een leien dak is volgens de architect die voor het ontwerp tekende, Jo Mingels, wel degelijk overwogen maar de kosten daarvan zouden aanzienlijk zijn. Dat gold ook voor een koperen dakbedekking. De optie voor een pannendak viel door de ronde vorm al meteen af omdat het praktisch niet uitvoerbaar zou zijn. Toch was de uiteindelijke beslissing om voor zink als dakbedekking te kiezen beslist niet door een negatieve motivatie ingegeven, het was zeker geen tweede keuze. De vorm van het dak met zijn doorsnede van ruim twintig meter is bij uitstek geschikt voor zink en in esthetisch opzicht lijkt het dak zelfs voor het materiaal te zijn voorbestemd.

 

Ubaghs

Het dakdekkersbedrijf dat voor de uitvoering van het werk werd ingeschakeld, mag niet tot de categorie 'de eerste de beste' worden gerekend. Zinkmeester Sjef Ubaghs Nederland BV uit het plaatsje Berg en Terblijt dat deel uitmaakt van de gemeente Valkenburg a/d Geul heeft al meer dan veertig jaar ervaring op het gebied van zink- en koperwerken. Het bedrijf voert ook werken uit in België en Duitsland, heeft in die landen bedrijven waar in totaal meer dan veertig mensen werkzaam zijn.
Het bevestigen van de dakbedekking is door vier zinkwerkers in drie weken uitgevoerd. De platen zijn in de werkplaats van Ubaghs door twee vaklieden op maat geknipt en gezet. Door de voorbereidende werkzaamheden nauwkeurig af te stemmen op het werk op het dak, kon het feitelijke montagewerk betrekkelijk snel worden gerealiseerd.
De zinken felsbanen van titaanzink zijn bevestigd op gewolmaniseerde ongeschaafde planken van 120x22 mm met daartussenin openingen van 30 mm. De constructie is zo aangebracht dat ten opzichte van de onderliggende steenwolisolatie een luchtspouw is ontstaan van 8 cm. Overal op het dak is een enkele felsnaad toegepast.

Details

De lastige details betroffen volgens Sjef Ubaghs met name de goten, de overstek, dakkapellen en de opgebouwde lichtkap. "Juist bij dit soort details is het van belang dat er uitstekend wordt gecommuniceerd. Onze zinkmeesters zijn ook voortdurend betrokken bij het overleg met de uitvoerder. Dat was trouwens al zo in de ontwerpfase. Wij hebben ingeschreven op een betrekkelijk algemeen verhaal. We wisten de vorm van het dak en dat er een zinken felsdak gemaakt moest worden. Vervolgens is de dakopbouw tot stand gekomen in nauw overleg met de architect en aannemer."

 

Projectgegevens Gemeentehuis Eijsden

Opdrachtgever: gemeentebestuur Eijsden
Architect: Jo Mingels (gemeente Eijsden)
Hoofdaannemer: BV Bouwcombinatie Maastricht
Dakdekkersbedrijf: Zinkmeester Sjef Ubaghs Nederland BV, Berg en Terblijt
Leverancier zink: NedZink BV, Budel

Dakopbouw (van onder naar boven)

  • Staalconstructie
  • Houten balklaag
  • Underlayment 18 mm met houten sporen 180 mm hoog
  • Dampremmende laag PVC-folie
  • Steenwol isolatie 100 mm (luchtspouw 8 cm)
  • Gewolmaniseerde ongeschaafde planken 120x22 mm
  • Titaanzink felsbanen


Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam