Roofing Holland 1997-06-35 Nieuwslijn

NFK en fabrikanten van kunststof gevelelementen samen in één organisatie

De Nederlandse Federatie voor Kunststoffen (NFK) en de Vereniging van Kunststof Gevelelementenfabrikanten (VKG) hebben besloten om te komen tot samenvoeging van de beide bureaus. De samenwerking met de VKG heeft de vorm gekregen van een bureau-integratie die per 1 april 1997 is geëffectueerd. Per diezelfde datum is de VKG-directeur, de heer drs. W.F. de Ruijter benoemd tot directeur van de NKF.
Een grotere representativiteit van de rubber- en kunststoffenindustrie en een branche-organisatie met meer slagkracht. Dat is de insteek volgens het NKF-bestuur om de belangenbehartiging van beide industrieën te integreren.

 

Nationale DuBoDag moet jaarlijks evenement worden

Dinsdag 17 juni 1997 is de eerste landelijke manifestatie over duurzaam bouwen in het RAI Congres Centre te Amsterdam.
Duurzaam bouwen kan en moet standaard worden in het ontwerp-, bouw- en beheerproces. Met de organisatie van de nationale DuBoDag wil het nationaal DuBo Centrum hieraan een stimulerende bijdrage leveren. In de eerste editie van wat een jaarlijks terugkerende manifestatie moet worden, wordt een programma aangeboden aan de hand waarvan de bezoekers hun eigen DuBoDag kunnen samenstellen.
Na de plenaire opening door dr. D.K.J. Tommel, staatssecretaris van VROM, kan uit diverse programma-onderdelen worden gekozen. Er kan onder meer een keuze gemaakt worden uit de volgende onderdelen:

  • een minisymposium, dat een algemeen overzicht geeft van de huidige stand van zaken rond duurzaam bouwen.
  • het actualiteitencongres 'Duurzaam bouwen in de bestaande woningvoorraad', waarbij informatie geboden wordt over de wijze waarop duurzaam beheer vorm moet krijgen.

In de parallelsessies worden specifieke aspecten van duurzaam bouwen nader belicht, mede door praktijkgerichte informatie en workshops waarbij de kennis van de deelnemers getoetst wordt aan de deskundigheid van anderen.
Meer informatie: 070 - 364 87 03.

Defrancq Nederland introduceert Triled EPDM

Defrancq Nederland BV uit Rijen introduceert met Triled een nouveauté op het gebied van waterdichtheid voor diverse bouwtoepassingen. Triled is een tweezijdig gevulcaniseerd EPDM-rubber wat zich zee eenvoudig laat verwerken en waarvan geen afvalstoffen in het milieu terechtkomen.
Triled is een combinatie van een 2,5 mm dikke strook Tridex en een 200 mm brede wapening van strekmetaal. Het strekmetaal maakt het mogelijk Triled te kloppen en te buigen. De afwerking met Tridex EPDM geeft Triled een lange levensduur. Triled is verkrijgbaar in één basisuitvoering, Triled 250, en diverse verbrede uitvoeringen.
De basisuitvoering met een breedte van 250 mm heeft ongewapende zijkanten. De verbrede Triled-uitvoeringen zijn aan één zijde verbreed door het aanlassen van een ongewapende Tridex EPDM.
Triled 250 wordt toegepast langs lichtstraten, schoorstenen dakkapellen en dergelijke. De verbrede Triled kan worden toegepast in alle typen spouwmuurconstructies en rond kozijnen.
Bij spouwmuurconstructies wordt gebruikt gemaakt van een combinatie van Triled 250 en een ongewapende Tridex strook. De breedte daarvan is afhankelijk van de breedte van de spouw en de methode van bevestiging op of in het binnenspouwblad De Triled 250 en de Tridex-strook worden door middel van hot- bonding in de fabriek aan elkaar verbonden.
De naden van Triled worden met behulp van een 200 mm brede Tridex strook afgedicht met een contactlijm. Voor meer informatie 0161 - 22 23 33.

Nieuwe subsidiewijzer voor de bouw

In Nederland en Brussel staan talrijke goedgevulde subsidiepotten om onder meer onderzoeks- en haalbaarheidsprojecten, productinnovaties en innovaties in productieprocessen te bevorderen. Stichting Bouwresearch (SBR) concludeert in haar nieuwe handleiding 'Subsidiewijzer voor de bouw' dat er door de bouwnijverheid nog veel te weinig gebruikt wordt gemaakt van de talrijke stimuleringsregelingen. Dat is opmerkelijk want bij de meeste stimuleringsregelingen ligt de subsidie tussen de 37,5 en 50 % van de door een bedrijf gedragen uitvoeringskosten. In bovengenoemde handleiding selecteert SBR veertien regelingen die voor de uitvoerende en toeleverende bouwpartners interessant kunnen zijn.
In de subsidiewijzer worden drie soorten stimuleringsregelingen onderscheiden: subsidieregelingen, kredietregelingen en stimuleringsregelingen die een reductie van loonbelasting of een subsidie op de loonkosten opleveren. In de subsidiewijzer wordt antwoord gegeven op de meest gestelde vragen over stimuleringsregelingen zoals:

  • Wanneer kom ik voor een regeling in aanmerking?
  • Hoe weet ik welke regelingen voor ons bedrijf relevant zijn?
  • Hoe moet ik verder als ik in aanmerking denk te komen voor een regeling?
  • Welke actie moet ik dan ondernemen?
  • Hoe hoog zijn de financiële bijdragen?

Naast de veertien helder beschreven stimuleringsregelingen zijn enkele praktijkvoorbeelden uitgewerkt van collega-bedrijven die voor subsidie in aanmerking kwamen.
Omdat de talrijke stimuleringsmaatregelen sterk aan verandering onderhevig zijn wordt de subsidiewijzer elk jaar geactualiseerd. Kopers ontvangen gratis een door Deloitte & Touche uit te geven nieuwsbrief die tussentijds informeert over eventuele wijzigingen en aanpassingen. Meer informatie: 010 - 411 72 76.

Bouwlift voor zowel transport van personen als materiaal

Falnim brengt samen met de fabrikant Geda een unieke bouwlift op de markt. Uniek omdat deze lift, de Geda 500 ZP, zowel voor het vervoer van personen als voor het transport van materiaal kan worden gebruikt. De nieuwe bouwlift voldoet aan de eisen van de Europese machinerichtlijn en kan drie personen of een last van maximaal 500 kg vervoeren. Er is ter plaatse geen keuring nodig ten behoeve van personenliften.
Het plateau van de Geda 500ZP loopt langs een stalen mast en kan tot een hoogte van honderd meter worden opgebouwd. De hijssnelheid bedraagt 12 m/min. De lift wordt bestuurd vanuit het plateau via een bediening met een noodstop. Bij overbelasting licht een waarschuwingslampje op terwijl de bediening op dat moment niet meer mogelijk is. Indien de maximale daal- en hefsnelheid wordt overschreden, treedt de automatische rem in werking.
Het plateau heeft een afmeting van 1,6x1,4x1,1/ 1,8m en is op de bouwplaats voor het transport van allerlei bouwmaterialen in te zetten. Tijdens het naar beneden gaan van het plateau wordt de Geda 500 ZP op circa twee meter van de begane grond gestopt terwijl een waarschuwingstoon klinkt. Pas dan kan het plateau verder naar beneden worden gestuurd. Er is derhalve ook geen afzetting rondom de lift nodig.
Bij laad- en losplaatsen worden etage-inrichtingen geïnstalleerd waardoor samen met de laadklep van het plateau een veilige overgang naar het bouwwerk word bewerkstelligd.
Als toebehoren wordt een loopbrug aangeboden die ook naderhand aan het plateau kan worden gebouwd. Met dit smalle, uitklapbare platform is het mogelijk de Geda 500 ZP ook zonder voorgebouwde steiger te verankeren. Bij een uitgeklapte loopbrug wordt de bediening via een eindschakelaar onderbroken.
Ten behoeve van het vervoer staat een speciale éénassige aanhanger ter beschikking. Het op- en afladen van de lift gebeurt nagenoeg automatisch. De stalen masten van de lift kunnen eveneens worden toegepast bij ander typen liften tot een hefvermogen van 2000 kg. Voor meer informatie: 0318 - 52 59 88.

Tommel wil duurzaam bouwen snel opnemen in Bouwbesluit

Staatssecretaris Tommel werkt aan een pakket basismaatregelen op het gebied van duurzaam bouwen dat zal worden opgenomen in het Bouwbesluit. Uitgangspunt voor de maatregelen vormt het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen. De bewindsman zei dit in overleg met de Tweede Kamer. In het overleg hadden PvdA, VVD, D66, CDA en GroenLinks zich voorstander getoond van een zo spoedig mogelijke opname van voorschriften voor duurzaam bouwen in het Bouwbesluit.
De vastlegging van de dubo-voorschriften in het Bouwbesluit werd door alle bij het overleg aanwezige fracties gezien als een belangrijk instrument om te komen tot uniformering van de regelgeving op het terrein van duurzaam bouwen. Volgens de Kamer is uniformering nodig omdat dubo op basis van vrijwilligheid te weinig van de grond komt. "De staatssecretaris moet nu doorbijten", aldus Vos (GroenLinks) en Van der Burg (PvdA).
Diverse woordvoerder wezen erop dat er in 1996 slechts bij 15% van de verleende woningbouwvergunningen gesproken kan worden van dubo-woningen. Volgens de Kamer is dat veel te weinig.
Tommel is het daar niet mee eens. "Het aantal in 1996 gerealiseerde dubo-woningen is net zoveel als alle dubo-woningen samen die vóór 1996 zijn gebouwd," aldus de staatssecretaris in zijn reactie. Desalniettemin is Tommel met de Kamer van mening dat zo snel mogelijk de situatie moet worden bereikt dat alle nieuwe woningen in Nederland duurzaam worden gerealiseerd. Om dat te bereiken wil hij het Bouwbesluit zo snel mogelijk uitbreiden met een dubo-paragraaf waarvoor de maatregelen uit het Nationaal Pakket als uitgangspunten worden genomen.

 

Iko presenteert Bi-Armour Valley

Iko Sales International heeft een nieuwe productvariant geïntroduceerd op de Nederlandse markt: de Bi-Armour Valley-dakbaan. Het is een hoogwaardige APP-dakbaan met een combiwapening van polyester/glasvlies (VB 470) afgewerkt met een gekleurd granulaat. De zes fraaie kleurschakeringen waarin dit product verkrijgbaar is, zijn afgestemd op het kleurengamma van de Iko bitumenleien/dakshingles. De Bi-Armour Valley integreert volgens de fabrikant esthetica, duurzaamheid en flexibele verwerking tot een superieur product.
Iko Sales International produceert sinds 1950 shingles welke voor de Europese markt leverbaar zijn in 40 variëteiten, samengesteld uit verschillende vormen, kleuren en typen. De Bi Armour Valley wordt bij hellende daken toegepast voor de kilgoten of 'valleys'. Omdat bij de kilgoten doorgaans veel water wordt verzameld/afgevoerd is het noodzakelijk te werken met een hoogwaardig product en extra aandacht te besteden aan de uitvoering van de kilgoten. De Bi-Armour Valley kan uitstekend worden verwerkt op platte en lichthellende daken zodat deze een harmonieus geheel vormen met de gekleurde daken voorzien van shingles.
De zes kleurschakeringen waarin de Bi-Armour Valley verkrijgbaar is zijn afgestemd op het kleurengamma van de Monarch APP shingles. Meer informatie: 076 - 565 35 48.

Dakpasser, een nieuw slim gereedschap van Falnim

Een zuiver cirkelvormige rozet snijden in bitumen of ander materiaal is niet zo gemakkelijk. Het loopt al gauw uit op veel gepruts met weinig resultaat. Daarom heeft Falnim de 'Dakpasser' ontwikkeld die tijd en dus geld spaart. Het is een slim apparaat waarmee de dakdekker moeiteloos en snel meetkundig zuivere rozetten snijdt. Met de verstelbare snij-arm, kunnen cirkels van minimaal 6 cm tot maximaal 60 cm diameter worden gesneden. Het verwisselbare snijmes is een gewoon standaard haakmesje zoals dat door iedere dakdekker wordt gebruikt.
De dakpasser is een doordacht en degelijk stuk gereedschap met een zware, stabiele constructie. De diameter is in te stellen langs maatstrepen. Het resultaat is altijd perfect. Omdat de dakpasser vlak is kan hij gemakkelijk worden meegenomen.
De bodemplaat bestaat uit dik, watervast multiplex en is voorzien van een handgreep en een RVS-snijplaat. De robuuste dakpasser ligt vlak en stabiel op de grond of op een werktafel. In de praktijk voldoet de passer prima en groeit het aantal gebruikers snel. Meer informatie: 0318 - 52 59 88.

Blauwe platen in Kunstcluster Tilburg

In Tilburg is de laatste hand gelegd aan het Kunstcluster. De gemeente bouwde dit fraaie werk van architect Jo Coenen in het centrum van de stad, pal naast de stadsschouwburg. Het kunstcluster dient als concertzaal en biedt daarnaast onderdak aan het conservatorium en de dansacademie. De firma Albouw BBM heeft op diverse plaatsen gekozen voor toepassing van de blauwe platen geëxtrudeerd polystyreen hardschuim van Dow.
Het gaat om die plaatsen waar de eisen aan het isolatiemateriaal hoog zijn. Daarbij gaat het vooral om de vochtbestendigheid en vormvastheid. Zo zijn de keldermuren van het Kunstcluster geïsoleerd met de blauwe platen. Het materiaal biedt de mogelijkheid de platen aan de buitenzijde van de muren aan te brengen. Het materiaal blijft daardoor wel altijd onderhevig aan weersinvloeden.
Bij de bouwplannen voor het dak van de kelder stond de firma Albouw BBM voor hetzelfde probleem Op een gedeelte van zeshonderd vierkante meter van dit dak komt een binnentuin. Er is dan ook gekozen voor het omgekeerde daksysteem. Het isolatiemateriaal moet bestand zijn tegen zware belasting en een hoge vochtigheidsgraad. Op de isolatie komen immers een drainagelaag, aarde en deels ook een verharding te liggen. Voor deze toepassing koos Albouw BBM voor Floormate.

Prijsstijging Unidek-elementen

Unidek Bouwelementen in Gemert verhoogt ingaande 1 augustus 1997 haar prijzen. De prijzen van Unidek HD, PD, GL, WD, en RN elementen zullen met circa 5 procent worden verhoogd.. Unidek geeft als reden voor de prijsstijgingen de sterke stijging van de grondstofprijzen. De prijzen van bevestigingsmiddelen en toebehoren laat Unidek ongewijzigd.
Triflex renoveert 9.000 m2 parkeergarage in tijdsbestek van slechts drie maanden
In augustus 1996 gaf de gemeente Breda opdracht voor een grondige facelift van de parkeergarage Centrum Parking in het midden van de stad. Korte tijd later was alles achter de rug. De complete renovatiewerkzaamheden zijn in een tijdsbestek van minder dan drie maanden gerealiseerd. Het resultaat in november 1996 was een volledig herstelde, representatieve parkeergarage.
Na een grondig onderzoek om de aard van de herstelwerkzaamheden te inventariseren is eerst een programma van eisen opgesteld voor het 9.000 m2 metende parkeerdek. Na de definitieve aanbesteding zocht de hoofdaannemer contact met Triflex te Zwolle voor het waterdicht afwerken van de vloerdelen. Triflex heeft als specialist op dit gebied reeds zo'n twintig jaar ervaring met het afwerken van daken, parkeerdaken, balkons en galerijen.
Daar de vloeren in verschillende gradaties waren aangetast, werd er voor een gesegmenteerde oplossing gekozen. Elk vloersegment kreeg zijn eigen behandeling. Zo is op etagedelen met een hoog chloridengehalte eerst een deel van de druklaag gesloopt. Na correctie van de wapening is een Spramex-betonvloer aangebracht met daarop een tweecomponenten hechtprimer. Hier overheen kwam een betonprotectiesysteem met een waterkerende harslaag. In de nog vloeibare laag werd een basaltsplit ingestrooid en afgewerkt met een Triflex-Cryl finishlaag die vuilaanhechting en algengroei tegengaat.
Op de daken vervolgens, die door scheurvorming ernstig waren aangetast, werd het naadloze, waterdichte en scheuroverbruggende Triflex-PD afdichtingsysteem toegepast. Door de uitstekende hechting op vrijwel elk type ondergrond en de staat van het aanwezige gietasfalt, was slopen hier niet noodzakelijk. Wel diende er eerst straalwerkzaamheden te worden uitgevoerd.

Eerste uitgave jaarboek Projectontwikkeling

De eerste uitgave van het jaarboek Projectontwikkeling is verschenen. Het jaarboek bevat een compleet overzicht van bedrijven, gemeenten, rijks- en provinciale instellingen die zich bezighouden met beleggingen, acquisitie, ontwikkeling, realisatie, beheer, onderhoud, renovatie en aan/verkoop van vastgoed in Nederland. In verschillende hoofdstukken treft de lezer adressen, telefoon- en faxnummer aan alsmede de namen van functionarissen die vastgoed in hun portefeuille hebben.
Het jaarboek is een lijvig werk geworden. De gebonden uitgave bevat meer dan 1400 adressen en telt ruim 700 pagina's. Meer informatie: 010 - 46 11 936.

Nettowinst Unidek in 1996 meer dan verdubbeld

Unidek in Gemert, producent van isolerende bouwmaterialen op basis van EPS en systeembouwer, heeft vorig jaar een netto winst behaald van fl.9.264.000 gulden. In vergelijking met 1995 is sprake van meer dan een verdubbeling. Dit positieve resultaat werd bereikt mede dankzij een daling van de grondstoffenprijzen en kostenbesparingen en ondanks een relatief lichte daling van de netto concernomzet. Deze omzet zakte in 1995 met vijf miljoen gulden naar fl.227.054.000.
Overigens was het volume van de afzet vorig jaar groter dan in 1995. De ietwat geringere concernomzet moet worden toegeschreven aan een onverhoopte daling van de prijs van een aantal producten. Dat meldt de Raad van Bestuur in het jaarverslag.
Unidek ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet, schrijft de Raad van Bestuur. "Naar verwachting bestaan er in het jaar 2000 in Europa nog circa tien toonaangevende EPS-producenten en Unidek wil en zal daar als zelfstandige onderneming deel van uitmaken. Onze inspanningen zijn derhalve primair gericht op het waarborgen van continuïteit van de onderneming. Acquisitie/ groei is in dit verband geenszins ondenkbaar. Overigens streven wij onveranderd naar omzetgroei door nieuwe producten (productontwikkeling is en blijft een wezenlijk onderdeel van onze activiteiten) en naar groei door kostenbesparingen. Aangezien het resultaat in 1997 in belangrijke mate afhankelijk zal zijn van de prijsontwikkeling op de grondstoffenmarkt, kunnen we nu nog geen verantwoorde uitspraak doen met betrekking tot de te verwachten nettowinst."
Duplexsysteem verleent stalen constructies op daken van nieuw kantoorgebouw optimale bescherming
De ruimtelijke constructies op de daken van het nieuwe kantoorgebouw van Interpolis in Tilburg zijn uitgevoerd in thermisch verzinkt staal dat van een coating is voorzien.
De staalconstructies hebben een esthetische functie. Op de daken zijn de technische ruimten met installaties voor verwarming, luchtbehandeling, koeling e.d. gesitueerd. De staalconstructies fungeren als ruimtelijke beëindiging van de gevelwanden.
De constructies zijn uitgevoerd als 'arcades' en opgebouwd uit vierkante stalen kokers van 60x60 cm. De uit deze kokers samengestelde pi-frames die de arcades vormen, hebben een hoogte van 6 m.
Door het toepassen van een duplexsysteem (zink op staal) zijn de aan weer en wind blootgestelde constructies optimaal beschermd tegen corrosie. In het geval als het onderhavige is het evenwel noodzakelijk een extra beschermlaag op het verzinkte staal aan te brengen. De wederzijdse bescherming die zink en deklaag elkaar bieden, wordt het synergetisch effect genoemd. Door dit effect ontstaat een zeer lange beschermingsduur. De organische deklaag beschermt de zinklaag tegen verwering, terwijl de zinklaag de deklaag beschermt tegen de vorming van onderroest op het staaloppervlak. De beschermingsduur van een duplexsysteem is 1,5 tot 2,5 maal zo groot als de som van de beide delen afzonderlijk.

Mosaparts specialiseert zich in productie drukverdeelplaten

Het zijn in feite oude kennissen met een nieuw gezicht. Kees van Berkel (Ferroparts, Roelofarendsveen) heeft zich na meer dan twintig jaar te hebben beziggehouden met de productie van drukverdeelplaten, deze activiteit ondergebracht bij de leverancier van het halffabrikaat, Mosacier SA in Luik.
Tegelijkertijd nam Mosacier de productie van drukverdeelplaten en de activiteiten in deze sector over van de firma Werkcon in Lelystad.
De productie van de platen heeft Mosacier ondergebracht in het nieuwe bedrijf Mosaparts dat vanaf 1 januari jl. actief is in Luik.
Meer informatie 0032 - 42 33 19 60.

Kelders Groep neemt Daboma Dak- en Bouwmaterialen over

Kelders groep, gevestigd te Nijmegen, en Daboma Dak- en Bouwmaterialen, gevestigd te Eindhoven, hebben overeenstemming bereikt inzake de overname van de handelsactiviteiten van Daboma Dak- en Bouwmaterialen door de Kelders Groep. Daboma heeft vestigingen in Eindhoven, Landgraaf en Papendrecht.
Kelders is een onderdeel van de Van Neerbos Groep. De Van Neerbos Groep maakt deel uit van CRH plc, waarvan de aandelen zijn genoteerd aan de beurs in Dublin, Londen en New York (Nasdaq). CRH houdt zich in Noord-Amerika en in Europa bezig met de fabricage van en handel in bouwmaterialen.
De activiteiten van Daboma sluiten aan bij de activiteiten van de Kelders Groep die haar marktpositie door deze overname in Nederland versterkt.

Dakbanen met klittenband bevestigd

Werd er enkele jaren geleden nog wat schamper om gelachen, de bevestiging van dakbanen met klittenband is ondertussen toch echt wel het pioniersstadium voorbij. Braas Flachdach Systeme toonde op Dach + Wand in Bremen de resultaten van de klittenbandverbinding met de kunststofbanen Rhepanol kf. Volgens de fabrikant zijn de eerste platte daken met succes 'verklit' en treedt het systeem inmiddels, zij het schoorvoetend, toe tot de dakenpraktijk. In Duitsland wil Braas het systeem in september grootschalig gaan toepassen.
Eenvoudig, snel, zeker en kostenbesparend. Het zijn volgens de leverancier de voordelen die het innovatieve bevestigingssysteem kenmerken. De klittenband wordt in één werkgang mechanisch bevestigd. Vervolgens wordt daaroverheen de baan gelegd en met een roller aangedrukt. Dat is alles.

Personeel

A.P. van den Luitgaarden (38) is per 1 mei jl. benoemd als adjunct-directeur van de Zuid-Nederlandse Dakbedekkingsmaatschappij BV te Eindhoven (ZDN). Luitgaarden was tot voor kort als directeur bedrijfsdeuren werkzaam bij Windsor European Door Systems, producent van Henderson bedrijfs- en vrachtwagendeuren.

G. Schmittmann (42) is per 1 juni 1997 benoemd tot technisch medewerker van de Stichting Doelmatig Verzinken. In zijn nieuwe functie wordt hij belast met het uitvoeren van keuringen en inspecties van thermisch verzinkt staal of duplexsystemen op staal en met het verstrekken van informatie en voorlichting over het gebruik en de toepassing van thermisch verzinken als methode van corrosiebeheersing. Schmittman was voorheen vanaf 1979 werkzaam bij de Stichting Uitvoeringsorganen VOM waar hij verschillende functies vervulde.

F. (Frans) M. W. Meens, directeur van Upat Bevestigingstechniek BV in Leusden is per 1 juli 1997 tevens benoemd tot algemeen directeur van het moederbedrijf Upat GmbH & Co in Emmendingen (Duistland). Meens volgt in die functie Tobias Krebs op die de onderneming op eigen verzoek heeft verlaten. Meens blijft statutair directeur van Upat Bevestigingstechniek in Leusden.

Jos van Gemert treedt per 1 juli 1997 bij de Upat Bevestigingstechniek in Leusden in dienst als verkoopleider. In die functie is Van Gemert verantwoordelijk voor de aansturing en coördinatie van de buitendienst, marketing, reclame en public relations.

Per 1 mei 1997 is de Business Unit Dak en Gevel van Bolle Technofast bv versterkt met Theo Schmitz (31). Schmitz krijgt het rayon zuid onder zijn verantwoording en zal uit hoofde van zijn functie zowel technische als commerciële adviezen gaan geven.

Freerk Leuning is benoemd tot technisch adviseur van Vlutters Dakmaterialen BV in Leeuwarden. Tot voor kort was Leuning werkzaam bij Cekadak Noord BV. Daarvoor was hij onder meer werkzaam bij Eshadak in Hoogkerk en Konhamdak in Drachten.

 

Agenda

25 juni 1997 Booosting bijeenkomst bij Polyblock Vianen/Everdingen. Booosting, Stichting Industrieel Bouwen Nederland, is opgericht in mei 1996 vanuit een gecombineerd initiatief van industrie, ontwerpers en architecten. Meer informatie: 010 - 41 56 304.

15 tot en met 19 oktober 1997, SAIE '97 Internationale Bouwvakbeurs Bologna, Italië.

10 t/m 13 maart 1998 Bouwrai 98. Totaaloverzicht van ontwikkelingen in Nederlandse Bouw- en Volkshuisvestingswereld. Informatie: 020 - 549 12 12.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam