Roofing Holland 1997-06-34 In de mangel

De concurrentie is groot, dus als je een grote opdracht weet binnen te halen ben je als dakdekkersbedrijf altijd weer zeer verheugd. Zo ook onze dakdekker in onderstaand verhaal.

De opdrachtgever mag zonder meer een van de grotere bouwondernemingen in Nederland genoemd worden, het project is commercieel gezien bijzonder interessant terwijl, vanwege de nationale bekendheid die het project zal gaan krijgen (de koningin zal het gebouw officieel in gebruik stellen), onze dakdekker ook mag rekenen op het verwerven van de nodige goodwill.

 

Helaas, het heeft niet zo mogen zijn!

Al tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ontstaan er lekkages en de vraag is natuurlijk waar die vandaan komen. De (grote) opdrachtgever heeft uiteraard maar één doel voor ogen: het werk moet op tijd klaar en de dakdekker heeft daar maar voor te zorgen. Maar de dakdekker stelt dat het materiaal niet deugt en hij is niet van plan financiële risico's te lopen als hier geen duidelijkheid over komt.
De andere grootmacht in het spel, de (Duitse) leverancier, betwist -uiteraard- de ondeugdelijkheid van het materiaal. Maar gelukkig, na enig 'heen-en-weer-geschrijf' en de nodige gesprekken gaat de leverancier accoord met het inschakelen van een deskundige. In gezamenlijke opdracht dus, wordt een Nederlands 'bureau met reputatie' verzocht uitsluitsel te geven.
De uitkomst is duidelijk: met het materiaal is geen homogene betrouwbare lasverbinding tot stand te brengen, hetgeen als oorzaak gezien moet worden van de ontstane lekkages.

Met dit resultaat zijn de Duitsers bepaald niet blij, reden voor hen om vervolgens kritiek uit te oefenen op de wijze waarop het bureau het onderzoek heeft verricht. Uiteindelijk komen ze met een eigen rapport van een ander (onbekend) bureau waaruit natuurlijk het tegendeel blijkt van de uitkomst van het in gezamenlijke opdracht uitgevoerde onderzoek.
Volgens dit laatste rapport zouden er allerlei fouten bij de verwerking op het dak gemaakt zijn: niet goed geföhnt, niet de juiste lasbreedte aangehouden, personeel onervaren, etc. Kortom, de bijna standaardklachten van de leverancier die zijn eigen product wil beschermen.

Resultaat: de discussie is weer losgebrand, de sfeer wordt er niet vriendelijker op en een oplossing lijkt steeds verder weg. In een aanvullende verklaring stelt het 'bureau met reputatie' nog dat, zelfs indien er wel verwerkingsfouten zouden zijn gemaakt, zich dezelfde problemen zouden hebben voorgedaan, maar de Duitsers blijken onvermurwbaar.

Ondertussen wordt ook de opdrachtgever ongeduldig en stelt hij een ultimatum aan de dakdekker. Laatstbedoelde wil dan wel weer aan de slag, ook al moet hij flink wat water bij de wijn doen, maar de leverancier eist een extra financiële garantie van hem, anders wordt er niet geleverd.

De dakdekker wil en kan die garantie niet geven, waarna leverancier en opdrachtgever het met elkaar op een akkoordje gooien: er wordt nieuw materiaal geleverd, op kosten van de leverancier maar wel onder de voorwaarde dat er een andere dakdekker wordt ingeschakeld. En wat doet de opdrachtgever: contract of geen contract, onze dakdekker mag vertrekken.

Een absurde ontwikkeling, natuurlijk. Eens te meer blijkt dat in de praktijk de onderaannemer een wankele positie inneemt, zeker als hij te maken heeft met een 'gigant' als contractspartij. Zijn eigen algemene voorwaarden worden eenvoudigweg aan de kant geschoven en hij kan er niets tegen doen; het is 'take it or leave it'.
Het hoeft geen betoog dat het dakdekkersbedrijf met een geweldige schadepost zit: nauwelijks de helft betaald van de oorspronkelijke aanneemsom, honderden onbetaalde extra manuren in verband met de lekkages, plotsklaps geen werk meer en 'last but not least' een niet te becijferen verlies aan goodwill.

De dakdekker mag juridisch gezien dan wel sterk staan, maar wat schiet hij daar mee op: nu mag hij met de procedures beginnen. Dat kost geld en ook veel tijd. De vraag is: heeft hij die nog wel of is ie voortijdig 'omgevallen'. De tijd zal het leren. U hoort er vast nog wel van!

door: J.C.M. BonnierDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam