Roofing Holland 1997-05-27 Nieuwslijn

Marktaandeel EPDM stijgt in Nederland maar daalt in België en Luxemburg

In vergelijking met 1995 is het marktaandeel EPDM in Nederland vorig jaar met ruim 13,5 procent toegenomen. In België en Luxemburg viel een kleine terugval (twee procent) te constateren. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het aantal aanbieders van EPDM dakbedekking in de Benelux en in het bijzonder in België in 1996 sterk is toegenomen ten opzichte van 1995. Deze nieuwe EPDM verkopende partijen zijn echter (nog) niet vertegenwoordigd in de Vereniging van verenigde EPDM Producenten (VESP). De cijfers van de VESP staan vermeld in het jaarverslag van 1996.
In 1996 hebben de VESP-leden, die samen goed zijn voor een marktaandeel van ruim 70 procent, op de gezamenlijke markten van de Benelux 1.186.000 m2 EPDM verkocht waarvan ruim 880.000 m2 als dakbedekking. Het resterende deel bestaat uit EPDM vijvermembranen en waterkerende afdichtingsstroken.
De VESP werd eind 1995 opgericht door de organisatoren van het 'Kijk op EPDM' congres te Antwerpen en stelt zich tot doel zorg te dragen voor een gezamenlijke promotie van EPDM dakbedekkingssystemen op de Benelux markt. Ook wil de VESP functioneren als gesprekspartner op terreinen zoals LCA-studies en diverse technische aspecten.
In 1996 heeft de VESP in samenwerking met de marktpartijen zich hoofdzakelijk toegespitst op een viertal vlakken, te weten op milieu technische vlak met de Stichting Experimentele Volkshuisvesting (SEV), het Consultancy and Research for Environmental Management (CREM), de Vereniging voor Integrale Bouwbiologie en Architectuur (Viba) en de stichting Dak & Milieu; op het technische vlak met BDA, Fechiplast, Vebidak en de BUTgb, op het gebied van opleiding voor dakdekkers met de SBD en haar Belgische evenknie en op het terrein van internationale samenwerking met het WdK/AKB.
De internationale samenwerking zal in 1997 verder worden uitgebreid door deelname van de VESP aan de European Synthetic Waterproofing Association (ESWA), een werkgroep van the European Plastics Converters.

Vouwladder 4x4 met veel toepassingsmogelijkheden

Het assortiment klimmaterialen van Altrex Professional is uitgebreid met de nieuwe Multitrex 4x4 vouwladder. De Multitrex bestaat uit vier afzonderlijk te scharnieren delen van vier sporten, elk in veel verschillende standen instelbaar. Door naast de bestaande Varitex 4x3 vouwladder een langer model te ontwikkelen zorgt Altrex ervoor dat meerdere hoogtes bereikbaar worden. Een ander voordeel van de vouwladder is dat hij compact is en daardoor uiterst gemakkelijk op te bergen.
Met de zes vergrendelbare scharnieren is de ladder gemakkelijk in diverse werkstanden in te stellen: in de reform-(trap)stand voor werken op hoogte zonder ondersteuning van een wand, als enkelrechte ladder tegen een wand en bijvoorbeeld als werkbank.
Op de borging van de scharnieren wordt voor de veiligheid aangegeven of het scharnier is vergrendeld. De aan beide zijden uitgebogen bomen zorgen voor stabiliteit.
De Multitrex 4x4 vouwladder weegt 19 kilogram en neemt in opgevouwen stand weinig ruimte in beslag (26x63x131 cm). De ladder heeft in uitgevouwen stand een lengte van 4,85 m.
Meer informatie: 0341 - 27 44 44, Internet site http://www.altrex.nl.

Rockwool Taurox onderscheiden als Best of Category '97 Ontwerp voor industrieel gebruik

De Stichting Goed Industrieel Gebruik heeft de Best of Category onderscheiding '97 toegekend aan de Taurox dakisolatie van Rockwool. De jury van de stichting spreekt daarmee haar waardering uit voor het feit dat Rockwool de grenzen van de productontwikkeling heeft verlegd met een totaalconcept voor de fabricage, de opslag, het vervoer en de verwerking van steenwolplaten.
Rockwool introduceerde de Taurox dakisolatie in februari 1996. Deze reeks isolatieplaten is speciaal ontwikkeld voor toepassing op vlakke daken onder alle gangbare dakbedekkingen. Dankzij een revolutionair procédé zijn de Taurox platen zowel sterker als lichter. Ze vallen in de hoge drukvastheidsklasse UEAtc-D. Door de gelijktijdige introductie van palletloze verpakking en van de Rockroller, een speciale Taurox transportkar voor op het dak, is er sprake van een compleet systeem.
De jury roemt het Taurox-concept als een innovatief totaalconcept. Volgens de jury 'houdt het ontwerp rekening met kwaliteitszorg, arbeidsomstandigheden en is het vooral een grote stap op het gebied van milieu-aspecten. Zo zijn de platen beter hanteerbaar, worden voor het vervoer geen pallets meer gebruikt (dus geen houtverbruik) en is er 75 procent reductie van verpakkingsfolie gerealiseerd.'

Nieuwe bitumineuze dakkit van Simson bevat milieuvriendelijk oplosmiddel

Simson BV in 's Hertogenbosch introduceert Elastoroof, een nieuwe kit voor een groot aantal daktoepassingen. Simson Elastoroof -op basis van een bitumen/rubber-emulsie- is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van aluminium daktrimmen en knelstrippen, lijmen van isolatiematerialen, vastzetten van loodslabben, bevestiging van bitumineuze shingles, afwerking van bitumineuze dakbanen en het afdichten en inwerken van dakdoorvoeren en ontluchtingen. Het product is verkrijgbaar in 310 ml patronen en 600 ml worstverpakking.
Uniek aan de Elastoroof is het toegepaste oplosmiddel. In plaats van de veelgebruikte gechloreerde of aromatische koolwaterstoffen past Simson alifatische koolwaterstoffen toe met een gering aromaatgehalte. Daarmee houdt de Elastoroof rekening met mens en omgeving. Het product is niet schadelijk of giftig (conform richtlijn 88/379/EEG). Daarnaast is Elastoroof verdraagzaam met polystyreenschuim. Simson Elastoroof hecht uitstekend op beton, hout, metselwerk, metaal en bitumineuze materialen, zelfs als de ondergrond vochtig is. Het gebruik van een primer is niet nodig, behalve op zeer poreuze oppervlakken. Het product is blijvend plasto-elastisch en goed UV-en weersbestendig. Meer informatie: 073 - 62 16 25.

VCA-certificaat voor Mastum-Zuid-West

Mastum-Zuid-West bv heeft onlangs het VCA-certificaat behaald. De directie noemt het certificaat een aanvulling op het Arbo Beleidsplan dat het bedrijf reeds in 1990 als eerste in de branche uitbracht. Mastum was overigens ook voorloper bij het behalen van het ISO 9002-certificaat. Dat werd behaald in 1993.
In de andere drie regio's lopen eveneens de noodzakelijke procedures en opleidingen voor het VCA-certificaat.

Falnim-Veenendaal verwerft ISO 9002

Falnim in Veenendaal, de landelijk bekende leverancier van materialen en gereedschappen voor de dakdekkersbranche, heeft kortgeleden het ISO 9002 certificaat behaald. Daarmee biedt Falnim gecontroleerde kwaliteit inzake levering van producten en/of diensten.
Het ISO 9002-certificaat, uitgereikt door Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. te Rotterdam is drie jaar geldig terwijl tussentijds regelmatig kwaliteitscontroles worden uitgevoerd. Feitelijk komt het er volgens de directie op neer dat denken en doen van het bedrijf fundamenteel zijn veranderd (lees: verbeterd). Als gevolg daarvan hoeven afnemers de leveranties niet zelf of minder te controleren en dat spaart veel geld en dus tijd.

Fabrikant van het jaar 1997

De branche-vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland (HIBIN) te Driebergen, viert onder de titel 'Fabrikant van het jaar 1997, een branchebreed onderzoek uit naar de relatie tussen bouwmaterialenhandel en haar toeleveranciers.
Vanuit haar centrale positie in de bouwkolom, draagt de HIBIN-handel in belangrijke mate bij aan een goede werking van het gehele bouwproces. Dit is echter niet mogelijk zonder een goede samenwerking tussen handel en industrie. De wijze waarop fabrikanten/importeurs omgaan met de HIBIN-handel en de markt is van grote betekenis voor de manier waarop de handel haar toegevoegde waarde invult.
Het onderzoek 'De fabrikant van het jaar 1997' richt zich op een wederzijdse bezinning op vorm, aard en inhoud van de relatie tussen handel en industrie. Door systematische verwerking en analyse van de onderzoeksgegevens wordt bepaald welke fabrikant/importeur de 'Fabrikant van het jaar 1997' is.
Begin volgende maand wordt de uitslag bekend. Dan verschijnt eveneens een algemene rapportage met de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Voor fabrikanten/importeurs die door de HIBIN-handel zijn beoordeeld is een (vertrouwelijk) fabrikantspecifiek profiel verkrijgbaar. Meer informatie: 0343 - 51 38 45.

Agenda

17 juni 1997, Nationale DuBodag, RAI Congres Centre Amsterdam. Meer informatie tel: 070 - 364 87 03.

15-19 oktober 1997 Internationale Bouwbeurs, Bologna

26 t/m 28 november, Gebouw 97, Vakevenement voor de facility-manager, Amsterdam RAI. Secura '97 is de krachtenbundeling van vakbeurs SATO (Safety & Tools) en TSB (Top Security Business). Meer informatie 0182 - 57 17 00.

3 t/m 8 november 1997, Batimat, internationale Bouwbeurs. Paris-Expo-Versailles. Meer informatie: 020 - 624 86 70.

Personeel

Per 1 augustus 1997 legt drs. J.G.C.M. Schuyt zijn functie als directeur van de Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting (SEV) neer. Hij heeft een andere functie als statutair directeur van Woningcorporatie SCW aanvaard. Nog niet bekend is wie Schuyt gaat opvolgen.

Met ingang van 1 april 1997 is de verkoopstaf van Hertalan Nederland uitgebreid met Arie Plaisier. Hij was voorheen werkzaam als uitvoerder en calculator bij de firma Heko dakbedekkingen b.v. en als instructeur bij Bureau Dak Advies uit Gorinchem. Binnen de verkoopstaf van Hertalan Nederland gaat Plaisier zich bezighouden met de promotie en instructie van Hertalan EPDM dakbedekking in het westelijk deel van Nederland.

Per 1 april is drs. W.F. de Ruijter benoemd tot directeur van de Nederlandse Federatie van Kunststoffen. Hiervoor was De Ruijter directeur van de Vereniging van Kunststof Gevelelementenfabrikanten (VKG).

Ir. D. van der Vaart (36) is met ingang van 1 mei 1997 benoemd tot directeur van IBC Klomp en Volkersz Bouw in Amsterdam. Hij volgt de huidige directeur W. Vriesema op die een functie elders heeft aanvaard. Van der Vaart was tot voor kort adjunct-directeur van IBC Bouwgroep.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam