Roofing Holland 1997-05-12 Uitbreiding gemeentehuis Sint Oedenrode krijgt koperen dak

 Het komt niet al te vaak voor dat in Nederland grote projecten worden gerealiseerd waar koper als dakbedekking wordt toegepast. In Sint Oedenrode was dat wel het geval. Bij de uitbreiding van het gemeentehuis koos de opdrachtgever voor de vier bouwdelen waarvan de dakvlakken samen een oppervlakte hebben van bijna tweeduizend vierkante meter voor koper.

Sint Oedenrode is een van de vele gemeenten in Noord-Brabant die het inwonertal fors zag groeien als gevolg van de gemeentelijke herindeling. En een groter inwonertal betekent meer ambtenaren, dus meer werkruimte. De uitbreiding van het gemeentehuis bestaat uit vier bouwdelen: drie rechthoekige gebouwen waar de werkkamers van de ambtenaren in worden ondergebracht en een rond bouwdeel die de raadzaal huisvest.
Van Hoogevest Architecten uit Amersfoort tekende voor het ontwerp. Eén zaak stond voor de architect vast. De dakvlakken moesten vrijwel geheel uit koper bestaan. Bij zijn ontwerp ging Van Hoogevest aanvankelijk uit van de toepassing van koperen profieldakbanen. Realisering van de uitbreiding mocht dan wel een paar centen kosten maar voorzichtigheidshalve viel zijn keuze op de profieldakbanen. Want dat was goedkoper, veronderstelde de architect. Na bestudering van de tekeningen door Jos van der Heijden van Boxtels Installatiebedrijf en Theo Hessels, commercieel directeur van Brouwers Zink BV te Maastricht, moest hij zijn oordeel bijstellen. Felsbanen vond de architect prachtig, het had zelfs zijn voorkeur, ook gezien het feit dat profielbanen een dikte hebben van 0,6 mm en felsbanen 0,7 mm dik zijn. Maar de toepassing mocht onder geen beding een meerprijs met zich meebrengen. Van der Heijden van Hessels gingen aan het rekenen en kwamen tot de conclusie dat dat een felsdak uitgevoerd in KME-koper 0,7 mm gelijk was aan de som die de architect in zijn hoofd had. Van der Heijden kon via Brouwers Zink de dakbedekking leveren en aanbrengen.
Brouwers Zink BV is een groothandel in en fabrikant van maatwerk in lood, koper en zink voor de complete dakafwerking. Zelf neemt het bedrijf geen werken aan. Het leveringsgebied van dit Maastrichtse bedrijf omvat Zuid-Nederland tot de grote rivieren. In dit deel van Nederland blaast Brouwers Zink een aardige partij me. Van de circa twaalfduizend ton zink die jaarlijks in Nederland wordt verkocht neemt Brouwers Zink zo'n tien procent voor haar rekening. Een belangrijke activiteit van Brouwers Zink is voorts het advieswerk ten behoeve van architecten en aannemers. Een van de sterke kanten van de groothandel is volgens Hessels -indien nodig- een gegarandeerde levering van maatvast materiaal binnen 24 uur. Voor het transport heeft Brouwers Zink speciale containers ontwikkeld die met een kraan desgewenst op het dak worden geplaatst.

   
   

Klein dakdekkersbedrijf

Een bijzonder aspect aan het project in Sint Oedenrode is dat de uitvoering van het werk is gerealiseerd door een betrekkelijk klein dakdekkersbedrijf, te weten Boxtels Installatiebedrijf. Hierin werkt Van der Heijden met twee medewerkers samen. Het bedrijf is all-round. Naast koper- en zinkwerk verwerken de dakdekkers ook bitumen en kunststof. Bij dit werk kwam dat goed van pas omdat de goten met EPDM zijn bekleed. Dat juist dit kleine dakdekkersbedrijf de uitvoering van het werk werd gegund is deels te danken aan de langdurige en hechte samenwerking met de hoofdaannemer van de uitbreiding, Bouwbedrijf De Wit BV uit Schijndel. Overigens ontving van der Heijden bij het werk de nodige steun van Vegra uit Schayk, eveneens een klein gespecialiseerd dakdekkersbedrijf.
Een factor die trouwens ook meespeelde bij de keuze tussen profieldakbanen of felsbanen was het feit dat met de levering van de profielbanen drie weken zou zijn gemoeid. Een voorwaarde bij de gunning was dat de dakdekker binnen drie weken klaar zou zijn met de realisering van het eerste dakvlak. Met de 24-uurs levering van Brouwers Zink hoefde dat geen probleem te zijn omdat de groothandel altijd gemiddeld 25 ton koper op voorraad heeft.
Op 17 februari is met het werk gestart. Van der Heijden plande elf weken werk voor drie mensen, een periode waarbinnen het bedrijf er ook daadwerkelijk in slaagde om het werk op te leveren. "Het is een groot werk maar niet bijzonder ingewikkeld," vertelt Van der Heijden. "De kneep zit hem in een goede communicatie en sluitende afspraken tussen dakdekker, aannemer en leverancier. Nadat we zijn gaan meten, konden we de volgende dag meteen met de feitelijke uitvoering beginnen.
Alle naden, met uitzondering van de naden aan de zij- en onderkant van de goten, zijn dubbel gefelst. Eerst met de hand, vervolgens met de automaat. De hoeken en kopse kanten bij de goot zijn vooraf in de werkplaats bij Van der Heijden gelast. De onderzijde van de goot is gesegmenteerd aangeleverd. Daarbij werd de koperen dakbedekking aan vier zijden door Brouwers Zink bewerkt in plaats van de gebruikelijke bewerking aan twee zijden.
Om esthetische redenen is afgezien van solderen. Alleen op die punten waar het echt niet anders kon zoals bij de ventilatieopeningen, is de soldeerbout gehanteerd. Maar bij het hele project is volgens Van der Heijden nog geen kilo tin verwerkt. De ventilatieopeningen worden afgesloten door middel van koperen roosters.

 

Voorgemonteerde regels

De 7,85 cm lange koperen banen zijn bevestigd met drie klangen per meter. De bovenste vier klangen zijn vast. De klangen zijn geparkerd in houten delen van 24x200 mm, bevestigd op een onderlinge afstand van 2,5 cm. Om de houten delen te bevestigen monteerde de leverancier van de Unilyn PUR-isolatiedakplaten aan de zijkant van de platen 15 cm lange regels die 5,5 cm boven de platen uitsteken. Op die manier ontstond er tussen de houten delen en de isolatieplaten een ventilatieruimte die aan de gootzijde werd voorzien van een aanhaakprofiel.
Voor het Boxtels Installatiebedrijf was het gemeentehuis in Sint Oedenrode het eerste grote project met koper waaraan wekenlang is gewerkt. Werken van dergelijke omvang liggen niet voor het oprapen. "Dat is jammer," zegt Van der Heijden. "Maar met koperen en zinken dakkapellen en de applicatie van bitumen of kunststof kunnen we ook aantonen wat we in huis hebben."Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam