Roofing Holland 1997-04-27 Nieuwslijn

Knauf Isol treedt toe tot Stybenex

Knauf Isol BV, producent van Knauftherm EPS-producten, is lid geworden van Stybenex, de vereniging van fabrikanten van EPS- bouwproducten.
L. Haas, directeur van Knauf Isol, heeft onlangs zitting genomen in het bestuur van Stybenex.
Knauf Isol uit Oosterhout (voorheen bekend onder de naam Litonit) neemt in Nederland een sterke positie in. Naast de standaard EPS-producten, levert Knauf Isol vele specialistische EPS-toepassingen voor vloer-, wand-, plafond- en dakconstructies. Sinds medio 1996 vindt productie en levering van de Knauftherm EPS-producten plaats vanuit de eigen EPS-fabriek. Knauf Isol is onderdeel van de Knauf Groep, een van de grootste EPS-producenten ter wereld. Daarnaast is de Knauf Groep mondiaal marktleider met houtwolcement en neemt zij in Europa de tweede plaats in op het gebied van gipskarton.
Knauf Isol is toegetreden tot de branchevereniging Stybenex om gezamenlijk met de andere leden de aanwezige kennis en ervaring in de branche te bundelen bij het leveren van een effectieve bijdrage aan duurzaam bouwen. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan technische samenwerking en research om de kwaliteit van de EPS te toetsen en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Onder de vlag van Stybenex worden de resultaten van dergelijke onderzoeken gepubliceerd in brochures en artikelen. Daarmee is er met Stybenex ook een gezamenlijk aanspreekpunt naar onder meer overheden, waarbij de vertegenwoordiging naar Europa een belangrijke rol speelt.

Nieuwe publicaties Alisol

In de reeks product- en systeembrochures van Aliso zijn onlangs weer enkele nieuwe uitgaven tot stand gekomen. Een ervan betreft het product Alisol WD (waterregulerende dakbegroeiingssystemen). Zowel lichtgewicht systemen met vetplantjes als volwaardige tuinen met bomen, struiken en wandelpaden worden met het Alisol WD dakbegroeiingssysteem verwezenlijkt.
Karakteristiek onderdeel van Alisol WD zijn de waterregulerende drainagematten. Met de matten kunnen de dakbegroeiingssystemen eenvoudig, snel en met minimale uitvoerings- en onderhoudsrisico's worden aangebracht. De drainagematten worden geleverd in verschillende typen afhankelijk van de dakbegroeiingsconstructie. De matten zijn vervaardigd uit drukvast gerecycled polystyreen. Aan de bovenzijde zijn ze voorzien van een filtervlies en aan de onderzijde van een drukverdelende folie. Daartussen liggen noppen die in hoogte kunnen variëren van 6 tot 25 mm.
Een derde nieuwe uitgave betreft de brochure over ladder- en opbouwliften en lichte bouwkranen. Dit zijn producten geleverd door Aliso Technische Uitrustingen en Dakprodukten BV, een aparte onderneming in de Aliso-organisatie die in 1970 werd opgericht.

Nieuwe EZ-brochure over internationaal ondernemen

Het ministerie van Economische Zaken heeft een nieuwe brochure over internationaal ondernemen het licht doen zien. De brochure is bedoeld voor Nederlandse ondernemers die hun activiteiten naar het buitenland willen uitbreiden. De brochure 'Internationaal Ondernemen' biedt een overzicht van alle financiële en niet-financiële instrumenten die het ministerie van Economische Zaken ter beschikking heeft om het grote en kleine ondernemers gemakkelijker te maken internationaal te ondernemen. Het gaat dan om handelsmissies, contacten met buitenlandse overheden, markt- en productinformatie, promotiemogelijkheden en verschillende vormen van financiële bijdragen. De brochure is te bestellen bij het ministerie van EZ 0270 - 379 88 20.

Toepassing aluminium bij AVI Twente valt in de prijzen

Aan architect Maurice Nio van BDG architecten en ingenieurs uit Zwolle is de Aluminium Award Bouw 1997 toegekend voor zijn ontwerp van de afvalverbrandingsinstallatie AVI Twente. Het ontwerp werd met name onderscheiden voor de aluminium beplating die beeldbepalend is voor het buitenaanzicht. De prijs is tijdens de Internationale Bouwbeurs uitgereikt door Drs. F. van der Veen, directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst. Volgens het juryrapport is door toepassing van gewalste aluminium plaat in gevel en dak met behulp van een voor deze toepassing nieuw ontwikkelde microprofilering een ongekend grote stijfheid bereikt. Vooral is men erin geslaagd het project tot in het kleinste detail op aluminium af te stemmen. Door de vorm van de schoorsteen en het bekleden met hetzelfde profiel is er een dynamische eenheid ontstaan die perfect past in het omringende landschap, aldus het juryrapport. De ontwerpers hebben kans gezien van een louter en alleen afscherming tussen binnen- en buitenmilieu iets bijzonders te maken.
De kleurstelling van het gebouw is geïnspireerd op de metallieke groene mestkever. Bij het verwerken en de montage van het materiaal is het voordeel van het lage gewicht en de vormvrijheid volledig tot zijn recht gekomen.
Door de consequente toepassing van deze aluminiumbeplating heeft men een zeer duurzaam bouwwerk gerealiseerd dat ook bij ontmanteling veel voordelen biedt.
De Aluminium Award is een initiatief van het Aluminium Centrum en is bedoeld marktgericht ondernemerschap bij aluminium verwerkende bedrijven te stimuleren door aan zinvolle en innovatieve toepassingen van aluminium een prijs toe te kennen.

DuBoCentrum vindt eerste sponsor publicaties

Het DuBoCentrum te Utrecht heeft de eerste sponsor gevonden voor de publicaties die het centrum uitgeeft op het gebied van duurzaam bouwen: Ytong Nederland BV. Het centrum zoekt nog naar sponsors voor de overige publicaties. Dit heeft de directeur a.i. Cas Richter van het DuBoCentrum bekend gemaakt naar aanleiding van de overhandiging van de eerste dubo-specificatiebladen van Ytong.
De specificatiebladen zijn door Ytong gemaakt als aanvulling op het Nationaal pakket Duurzame Woningbouw van SBR. Het pakket noemt maatregelen op het gebied van duurzaam bouwen en geeft informatie op materiaalniveau. De bladen gaan een stap verder en geven op productniveau antwoord op maatregelen zoals het Nationaal pakket die voorschrijft. Het gaat hierbij om hoogwaardige oplossingen in Ytong cellenbeton.
De bladen hebben het formaat van het pakket en kunnen eenvoudig in het boekwerk worden gevoegd. In zijn reactie noemde Richter het initiatief van Ytong "een voortreffelijk inspelen op het landelijk zeer bekende en veel gebruikte Nationaal pakket".
Richter ontving de dubo-specificatiebladen uit handen van directeur Rob Hoogenkamp van Ytong Nederland BV. Hoogenkamp speelde op de mogelijkheid van sponsoren in door een bedrag van twintigduizend gulden toe te zeggen. Dit bedrag maakt het DuBoCentrum mogelijk literatuursamenvattingen over duurzaam bouwen te publiceren. Het literatuuroverzicht verschijnt nog voor de zomer en is de eerste publicatie van het DuBoCentrum. Het overzicht dat vier maal per jaar wordt geactualiseerd kost zestig gulden.

Uitbreiding Aliso-bestekservice

Aliso BV uit Breda, producent, adviseur en leverancier van dakbedekkingssystemen heeft haar bestekservice uitgebreid en geactualiseerd. Nieuw zijn systemen met Alicold zelfklevende dakbanen en Alisol dakbegroeiingssystemen. De bestekteksten zijn op diskette leverbaar in Stabu II, versie 97.1 en voorzien van Stabu-keur. Voor de tekstverwerkingsprogramma's Word Perfect en MS Word zijn ook bestekteksten op diskette leverbaar.
De diskettes zijn te gebruiken in combinatie met de meegeleverde handleiding Aliso Bestekservice. Voor meer informatie: 076 - 571 57 16.

Texa en Nicon bundelen kracht en kennis in Texa Nicon Groep

Texa uit Monster en Nicon uit Enschede, twee ervaren regionale familiebedrijven op het gebied van dakbedekkingen en vloeren, hebben hun krachten gebundeld om als de Texa Nicon Groep heel Nederland te kunnen bedienen. De Texa Nicon Groep telt circa honderd medewerkers.
Schaalvergroting, synergie, verhoging van de servicegraad en nóg meer efficiëntie vormden voor zowel Texa als Nicon de drijfveer om te fuseren. Door de huidige samenwerking is de Texa Nicon Groep nu in staat landelijk te opereren waar dat voorheen voornamelijk regionaal was.
Doordat de activiteiten van beide bedrijven naadloos op elkaar aansluiten, kan de Texa Nicon Groep (potentiële) klanten alle technieken en alle mogelijke producten op het gebied van daken en vloeren aanbieden. Voor meer informatie: 0174 - 24 49 62.

Veel animo voor competitie Exergiewoning

De competitie Exergiewoning die eind vorig jaar van start ging heeft de afgelopen maanden de aandacht getrokken van een groot aantal bedrijven en particulieren in de woningontwerp en -bouwsector. Een kleine vierhonderd aanvragen voor de competitiedocumenten kwamen binnen bij het PRC Bouwcentrum te Bodegraven, waar het secretariaat is gevestigd. De competitie is een van de acht deelprojecten, voortvloeiend uit het Exergie-proefproject Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN).
Het KAN is aangewezen als Vinex-locatie. De komende twintig jaar worden hier zo'n vijftigduizend woningen gebouwd. Het winnend ontwerp moet behalve in het KAN ook op andere Vinex-locaties toegepast kunnen worden. Deze locaties zijn hiervoor bij uitstek geschikt omdat het om gebieden gaat waar veelal nog geen energie-infrastructuur aanwezig is.
Belangstelling is er vooral uit de hoek van de architectenbureaus maar ook uit de installatie- en advieswereld. Een jury onder het voorzitterschap van Tweede Kamer-lid Paul Rosenmöller maakt in het najaar de prijswinnaars bekend. Meer informatie: 0172 - 63 13 18.

Kettlitz brengt standaard toolboxmeetings op de markt

Kettlitz Adviezen te Rotterdam, onder andere uitgever van verschillende branchegebonden veiligheidsinstructies, brengt een aantal standaard toolboxmeetings op de markt. Het betreft standaard presentatiepakketten bestaande uit een beknopte puntsgewijze presentatietekst op basis van de Nederlandse wetgeving, verhelderende afbeeldingen op grootformaat, vijf tot tien overheadsheets, tien onderwerpgebonden controlevragen en een registratieformulier.
Vanuit de Arbo-wetgeving zijn werkgevers verplicht hun werknemers voor te lichten over de risico's van hun werkzaamheden. Volgens de VCA (Veiligheids Checklist Aannemers) dient dit in ieder geval maandelijks in de vorm van zogenaamde toolboxmeetings plaats te vinden.
Bij veel VCA gecertificeerde bedrijven blijkt deze maandelijkse verplichting problemen op te leveren; de toolboxmeetings verworden steeds meer tot een verplicht nummer. Oorzaken zijn een gebrek aan (nieuw) presentatiemateriaal, gebrek aan presentatie-ervaring en een onvoldoende verplichtend karakter. Risico's zijn vervaging van het veiligheidsbewustzijn en hapering van het VCA-systeem.
De standaard toolboxmeetings zijn het antwoord hierop. Zij bieden effectiviteit en efficiëntie in de vorm van pasklare, verklarende en visueel ondersteunende informatie met een meetbaar en aantoonbaar resultaat. Zij besparen het bedrijf de kostbare uren van voorbereiding die iedere gedegen toolboxmeeting vraagt. Voor meer informatie: 010 - 437 44 60.

Geactualiseerde uitgave 'Daken in 't groen'

Reeds jaar en dag wordt in Duitsland gewerkt met begroeide uitvoering van dakvlakken. Ook in Nederland begint de belangstelling voor groene daken toe te nemen. Naast het argument dat het esthetisch vaak een fraaie oplossing is, wordt ook het ecologische voordeel zoals de energiebesparende werking naar voren gehaald. Ondanks deze voordelen ziet men toch maar weinig opdrachtgevers die bewust voor het groene dak kiezen.
Wellicht is dat toe te schrijven aan het relatief onbekend zijn met de mogelijkheden. Het ligt in elk geval niet aan de kennis van de Nederlandse aanbieders van deze daksystemen. Hun technisch niveau op het punt van de uitvoering kan zich met gemak meten met die van de oosterburen. De verklaring van het feit dat Nederland 'achter' loopt moet derhalve meer worden gezocht in de stelling dat het aanleggen van tuindaken niet wordt gezien als wetenschap maar als 'bouwtraditie'.
De Stichting Bouwresearch bracht in 1992 de handleiding Daken in het groen uit om een bijdrage te leveren aan het versneld inlopen van de achterstand. Deze handleiding bleek een groot succes en voorzag in een behoefte. Besloten werd om een tweede uitgave het licht te doen zien die bewerkt is naar de laatste stand van de techniek. Aan de totstandkoming van de uitgave werkten een aantal deskundige bedrijven en organisaties op het gebied van groenen daken mee. Meer informatie: 010 -411 72 76.

KOMO-Attest met productcertificaat voor Bi-Armour

Sedert 1994 beschikt Iko Sales International over de CTG-APP gemodificeerde dakrollen. De CTG in deze vorm ontleende zijn voordelen aan de aanwezige know-how van daksystemen alsmede de prestaties van de APP dakrollen in de systemen.
Op aangeven van de markt heeft Iko besloten het eenlaagse mechanisch bevestigde systeem op te nemen in het vernieuwde CTG (nu KOMO Attest-met-productcertificaat). Iko heeft gemeend hierin eerst voldoende ervaring op te willen doen omdat de producent in adviserende zin steeds een tweelaags systeem is blijven prefereren.
Het universeel product van Iko draagt de naam Bi-Armour. Deze VB 470 dakrollen zijn geschikt voor alle verwerkingsmethoden waaronder ook het föhnen met hete lucht bij eenlaagse systemen. De inlage van polyester-glascombinatie zorgt ervoor dat het glasvlies tijdens het branden niet kan delamineren van het product.
Bij het opstellen van het CTG/KOMO Attest-met-productcertificaat is speciaal aandacht besteed aan de opgenomen materiaalspecificaties. Iko garandeert correcte nominale waarden zodat verwerker en/of opdrachtgever precies weten wat zij van het product mogen verwachten.
Het CTG/KOMO Attest-met-productcertificaat zal naar verwachting ook op korte termijn beschikbaar zijn voor de SBS-dakrollen Armourflex, BI-Flex en Armourplan Super.

Isolatie en dakbedekking snel te bevestigen met Hilti's X-IR.

Belangrijk aspecten bij het aanbrengen van dakdekken zijn volgens Hilti de tijd die het kost, de kwaliteit van de bevestiging en de kosten die ermee zijn gemoeid. Een nieuw bevestigingssysteem van Hilti, X-IR, scoort op alle aspecten volgens de producent goed. Hilti's X-IR laat grote voordelen zien ten opzichte van conventionele methoden en biedt tegelijk veel gemak. De snelheid waarmee het X-IR systeem kan worden geplaatst is indrukwekkend: De Hilti-plunjerschiethamer DX A40 zorgt elke vijf seconden voor een bevestiging.
Het systeem is toepasbaar bij verschillende isolatiedikten. Daarmee is het uitermate geschikt voor afschotisolatie. Boren is niet meer nodig. De gebruiker heeft slechts een plunjerschiethamer nodig. Het systeem is geschikt voor het bevestigen van PVC, bitumen, EPDM en (afschot)isolatie van 0 tot 275 mm dikte.
Het systeem is getest door leveranciers van dakbedekkingen. Corrosietest: 12 cycli Kesternich-test, 12 cycli Zoutspray-test. Aanbevolen belasting 0,4 kN. Meer informatie: 010- 519 11 11.

Personeel

De heren M. van der Woude en N. ten Brinke geven voortaan resp. als commercieel-directeur en technisch-directeur leiding aan Kupan bv te Zelhem. A.Th. ten Brinke blijft algemeen directeur.

De heer J. van Brummen is vorige maand benoemd tot algemeen-directeur van Isover BV. Van Brummen was tot voor kort werkzaam als commercieel-directeur van Koninklijke Saint-Roch Veromco NV, een onderneming die deel uitmaakt van de divisie Vlakglas van Saint-Gobain. Van 1987 tot 1996 was Van Brummen commercieel-directeur Nederland van Isover BV.

De heer R. van der Klis (32) is benoemd tot lid van de directie van Reppel BV Bouwspecialiteiten te Dordrecht. Van der Klis was in het verleden onder meer werkzaam bij Schokbeton BV te Zwijndrecht en Erdo BV te Capelle a/d IJssel.

Agenda

22-27 april 1997 Intermat 97, vakbeurs voor bouwmaterieel. Beurscomplex Paris-Nord Villepinte. Informatie: 020 - 624 86 70.

Op 5 en 6 november vindt in het Maastrichts Expositie & Congres Centrum de eerste editie van BouwContact plaats. Een evenement waar vraag en aanbod in de bouw elkaar ontmoeten. Meer informatie: 043 - 383 83 83.

Rectificatie: Bolle Technofast te snel

Op de begin februari 1997 gehouden Internationale Bouwbeurs, hebben wij onze nieuwe Olympic Basic Fastener geïntroduceerd. Het is onze intentie dit mechanische bevestigingssysteem te voorzien van een KOMO-produktcertificaat op basis van de komende BRL 4706. Bolle Technofast en Olympic Manufacturing Group hadden hiertoe reeds contact opgenomen met het certificatie-intstituut BDA-INTRON B.V. Tijdens de introductie is door ons ten onrechte aangegeven dat het product reeds voorzien zou zijn van het KOMO-produktcertificaat en dat dit certificaat zou aantonen dat er aan het Bouwbesluit wordt voldaan.

Bolle Technofast B.V.

Juridische affaire had geen betrekking op Soprema

In Roofing Holland, uitgave maart 1997/3,verzorgd door Bonnier advocaten, wordt verhaald over een conflict tussen een Franse producent van dakbanen enerzijds en een dakdekkersbedrijf/deskundigen anderzijds.
In het artikel wordt meerdere malen gesproken over een Franse producent. Helaas heeft de omschrijving tot speculaties geleid omtrent de identiteit van de producent. Gelet op het feit dat er slechts twee Franse producenten op de Nederlandse markt actief zijn, hecht ik er waarde aan om bij deze met nadruk te verklaren dat deze affaire geen betrekking heeft op onze Soprema-producten.

P. P. Janssens
directeur Soprema
Nederland BV

Wecal Isolatietechniek BV, actief en kerngezond

Vorige maand hebben diverse dag- en vakbladen bericht dat Wecal Minerale Wolcentrum BV wegens gebrek aan baten is opgeheven. Dit faillissement betreft de oude BV van de heer Westerhoff welke reeds per 28 juni 1989 failliet verklaard was. Om verwarring in de markt te voorkomen wordt hierbij meegedeeld dat de failliete BV niets heeft te maken met Wecal Isolatietechniek BV.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam