Roofing Holland 1997-02-31 Nieuwslijn

KOMO attest met productcertificaat ten behoeve van Derbigum P+G en Derbicolor

Met een bepaalde regelmaat dienen attesten en certificaten afgegeven ten behoeve van de te verwachten kwaliteit van verschillende materialen herzien te worden. Vandaar de verschijning het nieuwe KOMO attest met productcertificaat CTG-004/3 van 5 november 1996.
In dit KOMO attest zijn diverse wijzigingen doorgevoerd. Ongecacheerd polystyreenschuim zal niet meer opgenomen worden in de adviezen. De achterliggende gedachte is dat dit isolatiemateriaal in haar gebruik zeer brandgevoelig is. Het gebruik van phenolformaldehyde schuim wordt eveneens niet meer in dit KOMO attest aangetroffen. Het veranderen van de dimensionele stabiliteit van isolatiemateriaal onder invloed van vocht heeft de leverancier doen besluiten dit niet meer in de advies constructies op te nemen. Gehoopt wordt zo een goede bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van de dakbedekkingsconstructies waarbij de te realiseren levensduur van tenminste vijfentwintig jaar niet in gevaar wordt gebracht. Daarnaast is de begaanbaarheidsklasse van alle beschreven dakbedekkingsconstructies opgewaardeerd. Dit betekent dat elf constructies zijn opgewaardeerd van klasse twee naar klasse drie, terwijl zes constructies zijn opgewaardeerd van klasse drie naar klasse vier.

Altrex neemt activiteiten HWS over

Binnen een maand verwacht Altrex BV een overeenkomst over de overname van de activiteiten van HWS Hoogwerkerverhuur uit Leiden af te ronden. Door deze overname kan Altrex een uitgebreider assortiment aan klimmaterialen aanbieden. Hiermee spelen zij in op de marktontwikkelingen van toenemende vraag naar hoogwerkers.
Door de overname kan Altrex zich nu op ook op de industriële markt richten. De capaciteit van Altrex wordt door de overname verdubbeld. Het bedrijf beschikt hiermee over een relatief jonge hoogwerkersvloot van middelzware tot zware machines, waarvan sommige voorzien zijn van rupsbanden voor bijvoorbeeld ruw terrein toepassingen. Tevens haalt Altrex hiermee de hoogste schaarhoogwerker in Nederland in huis met tweeëntwintig meter werkhoogte. Het bedrijf beschikt over een netwerk van negen servicepun ten verdeeld over heel Nederland.
Hiermee kan Altrex zijn klanten snel en optimaal bedienen op het gebied van tijdelijke klimoplossingen voor de professionele markt. Altrex BV is een volledig Nederlandse onderneming die exporteert naar diverse Europese landen.

Stybenex voorziet met overzichtelijke datasheet in compacte milieu informatie

Stybenex, de vereniging van producenten van EPS bouwproducten heeft als eerste in Nederland haar milieu gegevens gepresenteerd in de vorm van een zeer overzichtelijke datasheet. Met de milieudatasheet kunnen geïnteresseerden in een oogopslag de belangrijkste eigenschappen van EPS ten aanzien van het milieu vernemen. De informatie uit de datasheet kan bovendien gebruikt worden in nieuwe methoden om de milieubelasting van gebouwen te bepalen. De toepassing van EPS sluit aan bij het Nationaal Pakket Duurz aam Bouwen. Stybenex voorziet met de ontwikkelde datasheet in de toenemende behoefte aan milieuinformatie over bouwproducten. Bestaande milieulijsten en classificaties bevatten soms tegenstrijdigheden en in enkele gevallen onjuistheden. Daarom wordt door de toeleveranciers in de bouw in NVTB verband, waarin ook Stybenex participeert, samengewerkt aan het ontwikkelen van een uniforme presentatiewijze van milieu-informatie. Deze resultaten laten echter nog enige tijd op zich wachten. Voor meer informatie tel: 0418 - 51 34 50.

Samenwerking Vaculux, Brakel Atmos en Daylight

In november 1996 nam CHR Brakel Beheer over waartoe de volgende bedrijven behoren: Brakel Atmos BV, Brakel BV, Brakel Aluminium BV (alle gevestigd in Uden) en Brakel GmbH in Goch. Deze bedrijven maken nu ook deel uit van de CRH Divisie Daklicht en Ventilatie, welke verder bestaat uit Vaculux, Daylight Technics en Grillo GmbH, die in totaal werkgelegenheid biedt aan ongeveer 350 personen. Vaculux uit 's Hertogenbosch, producent van kunststof lichtkoepels, lichtstraten en glazen dakconstructies, maakt sinds 1 973 deel uit van de internationaal actieve CRH groep. Deze groep wordt geleid door CRH plc. een op de beurs van London en Dublin genoteerde vennootschap die zich bezighoudt met fabricage van en handel in bouwmaterialen.
Door deze nieuwe ontwikkelingen is een sterke groep ontstaan die een compleet pakket van oplossingen biedt wat betreft daglichttoetreding en natuurlijke (brand)ventilatie in gebouwen.
De belangrijkste veranderingen:

  • Brakel Atmos samen met Vaculux Glasdaken in Uden.
  • Daylight Technics Nijmegen samen met Vaculux afdeling Lichtstraten in 's Hertogenbosch.
  • De productie en verkoop wordt voortgezet vanuit het bedrijf in 's Hertogenbosch

Informatie tel: 073 - 631 24 20.

Scheuroverbruggende membraansystemen voor parkeerdekken

Bolidt Kunststoftoepassing B.V. te Hendrik-Ido-Ambacht heeft een uitgebreid pakket flexibele en scheuroverbruggende membraansystemen voor parkeerdekken op de markt gebracht.
Het nieuwe systeem is ontwikkeld als naadloze vloeistofdichte en scheuroverbruggende vloerafwerking voor parkeergarages en parkeerdaken. Het systeem bestaat in principe uit een elastische membraan en een daarop afgestemde slijtlaag.
Het scheuroverbruggende karakter van het elastische membraan is vooral van wezenlijk belang wanneer het dek of de vloer werking vertoont als gevolg van de beweging van de verschillende delen ervan. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het parkeerdek wordt gevormd door een betonconstructie van prefab elementen, zoals dubbel T-liggers of betonplaten. Wanneer de ondergrond wordt gevormd door monoliet beton, kan worden volstaan met het aanbrengen van een Boligrip elastische slijtlaag zonder membraan.
Het Boliflex membraansysteem is erop gebaseerd dat de uitzetting en krimp zoals ten gevolge van temperatuurwisselingen in zomer en winter en door beweging in de vloerconstructie probleemloos kunnen worden opgevangen. Het Boliflex membraan hecht bijzonder goed aan ondergronden van beton, asfalt en staal. Het is naadloos, duurzaam, vloeistofdicht en bestand tegen inwerking van dooizouten, olie en benzine. Het product is verder scheuroverbruggend en blijvend elastisch en heeft een rek bij breuk die, afhankelij k van het type, instelbaar is tot zelfs 900 procent, waardoor sterke bewegingen van de ondergrond kunnen worden opgevangen. Meer informatie tel: 078 - 684 54 44.

EPDM dakafdichtingsbaan voor dakbegroening

Op de bouwbeurs heeft Phoenix Benelux de allernieuwste ontwikkelingen getoond op het gebied van EPDM dakbanen.
Meer en meer zullen naast de gevulcaniseerde producten ook volledig lasbare EPDM/PP mengsels toegepast worden. Deze banen zijn in tegenstelling tot gevulcaniseerde EPDM volledig lasbaar met hete lucht. Voordeel hiervan is dat daken met veel dakdoorbrekingen onder elke omstandigheid waterdicht afgewerkt kunnen worden zonder gebruik te maken van kritische lijm- en kitverbindingen. Het product Resitec is zo'n nieuwe ontwikkeling.
Na de introductie in 1995 van de Resitec baan in kleur (standaard grijs) is op de beurs van 1997 aandacht besteed aan een Resitec type GD dakbaan (zwart) specifiek voor toepassingen onder intensieve en extensieve dakbegroeningen. Deze baan met een dikte van 2 mm heeft als eigenschap dat deze volledig lasbaar is. Met name voor intensieve begroeningen waar een volledige verkleving op de ondergrond aanbeveling verdient, kan deze baan ingezet worden. Door middel van verkleving met SBS bitumen aan de ondergrond bestaat een systeem van volledige zekerheid. Op deze baan is een FLL norm afgegeven. Deze staat voor een volledige wortelvastheid van baan en lasnaadverbinding. Ook scoort de Resitec zeer goed in Duurzaam Bouwen. De dakbaan heeft een lange levensduur, is volledig te recyclen in productiefase en na tientallen jaren. De retourproducten kunnen wederom in dakbanen ingezet worden.

Roocal Uni-Seal universeel in afdichting

Roofing Resins, producent van vloeibare beschermings- en afdichtingssystemen voor vloeren, daken en wanden, heeft speciaal voor kleine reparaties op de meest uiteenlopende ondergronden Uni-Seal ontwikkeld.
Uni-Seal is onder andere geschikt voor het repareren/behandelen van dakgoten (metaal of kunststof), waarbij tevens de levensduur verlengd wordt. Golfplaten, bitumineuze dakbedekking, lichtkoepels, rook-, gasdoorvoeren en vele andere toepassingen.
Ook het vloeistofdicht maken van lekbakken behoort tot de mogelijkheden. Uni-Seal heeft ook een groen karakter. Het is namelijk oplosmiddelvrij en voldoet daarmee aan de norm KWS 2000. Het product is verkrijgbaar in anderhalf kilo en drie kilo verpakking en is aluminiumgrijs van kleur. Meer informatie tel: 0492-547665

Personeel

Per 1 maart 1997 zal de heer J. Stuitje zijn functie als directeur van Smid & Hollander Bouw B.V. neerleggen. Hij zal worden opgevolgd door de heren H. Bruining en L. Tolner.
Op verzoek van de directie van Esha Holding B.V. zal de heer Stuitje zijn kennis en ervaring nog enige tijd ten dienste van de onderneming stellen. Als adviseur gemachtigde van de nieuwe directie zal hij belast worden met het onderhouden van contacten en relaties.

Duitse EPDM-leveranciers zijn optimistisch

Door de Duitse EPDM-branche (ABK) wordt ondanks een inzinking in de bouwwereld optimistisch naar het nieuwe boekjaar gekeken.
In tegenstelling tot andere leveranciers van materialen voor de hoog- en laagbouw konden de ABK-leden in 1996 in vergelijking met 1995 een gelijkblijvende of zelfs iets hogere omzet noteren. Deze ontwikkeling is mede te danken aan de sanering van de platte daken met hoogwaardige EPDM-banen. De onderlinge concurrentie in de toch al teruglopende markt is ook in Duitsland groot.
Tommel maakt eerste 24 voorbeeldprojecten duurzaam en energiezuinig bouwen bekend.
Op donderdag 30 januari 1997 heeft staatssecretaris Tommel van VROM, mede namens minister Wijers van Economische Zaken, de status 'Voorbeeldproject Duurzaam en Energiezuinig Bouwen' toegekend aan 24 woningbouwprojecten. De woningbouwprojecten zijn gespreid over het hele land. Zij tonen de mogelijkheden voor duurzaam en energiezuinig bouwen in de woning- en utiliteitsbouw.
De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (NOVEM), voeren op verzoek van bovenstaande ministeries het programma uit. Een oproep tot aanmelding voor de selectie van de voorbeeldprojecten in de zomer van 1996 leverde 151 kandidaten op voor de woningbouw en 59 voor de utiliteitsbouw. Het ambitieniveau van de ingediende projecten was opvallend hoog. SEV en Novem toetsten de projecten en presenteerden eind 1996 een (deel)advies voor projecten in de woning bouw aan de ministeries van VROM en EZ. In het advies zijn 24 woningbouwprojecten voor de Voorbeeldstatus voorgedragen. De ministeries hebben het advies integraal overgenomen.
Binnenkort verschijnt een tweede deeladvies met betrekking tot de utiliteitsbouwprojecten. In een derde fase brengen SEV en Novem advies uit over een aantal woning- en utiliteitsbouwprojecten die zich in een te pril stadium bevonden voor een definitief oordeel. Meer informatie: 010 - 413 09 35 of 030 - 239 35 85.

Integratie informatiestromen bespaart bouw vele miljoenen

HCP.Edibouw, het platform voor elektronische communicatie in de bouw, is een project gestart waarbij beoogd wordt een gestandaardiseerd modelblad te ontwikkelen voor product- en leveranciersgegevens. Door de toepassing van dit modelblad wordt jaarlijks een besparing van tientallen miljoenen guldens beoogd.
Het ambitieuze project van HCP. Edibouw, genaamd Integratie Bouwinformatiestromen, wordt in het kader van Informatietechnologieprogramma's gesubsidieerd door het Ministerie van Economische Zaken. Het modelblad is naar verwachting medio 1997 gereed.
In de bouw wordt met toenemende mate gebruik gemaakt van informatietechnologie die is vastgelegd in databases die qua structuur en inhoud niet op elkaar zijn afgestemd. Men is uitgegaan van een beperkte groep gebruikers. Een integrale aanpak ontbreekt.
Stichting Bouwresearch heeft dit probleem onderzocht en kwam tot de conclusie dat vanaf het moment dat een productkeuze is gemaakt, dezelfde productgegevens twintig tot dertig maal worden vastgelegd (SBR-uitgave 315). Als gevolg hiervan worden onnodig veel kosten gemaakt en bevat vijftien tot twintig procent van de transacties fouten. De kosten van gegevensverwerking van tekening tot en met rekening bedragen ongeveer tien procent van de bouwomzet (ca 58 miljard gulden). Met de reductie van de herhaalde arbe idsintensieve en foutgevoelige overname van gegevens van het ene naar het andere systeem kan de bouw jaarlijks enkele tientallen miljoenen guldens besparen. Het gebruik van een gestandaardiseerd modelblad waarmee fabrikanten hun gegevensbestanden geïntegreerd opbouwen, vormt hiertoe een belangrijke voorwaarde.

Twee prijzen voor Nederlandse architecten

Voor de eerste keer in het bestaan van de Colorcoat Building Award van British Steel, werd er speciale aandacht geschonken aan het gebruik van kleur in de bouwomgeving. De nieuwe door AKZO Nobel Industrial Coatings gesponsorde 'Best use of Colors' award werd gewonnen door de Nederlandse architect Marten Atsma. De award ging vergezeld van een cheque van 7.500 gulden.
Zijn ontwerp, een werkplaats in Zuidhorn, werd geroemd om zijn effectiviteit en eenvoud. Nederlandse projecten zijn de laatste jaren sterk vertegenwoordigd in de Colorcoat Building Award competitie. Het was daarom geen verrassing dat de andere Nederlandse architect de prijs voor het beste gebruik van panelen won. Het Amsterdamse bureau Van Berkel en Bos heeft de award gekregen voor de dramatisch ogende, in zwart uitgevoerde kantoorunit in Amersfoort.

Agenda

Booosting, Stichting Industriëel Bouwen, organiseert een aantal seminars. Voor meer informatie: 010 - 4156304.
Woensdag 12 maart 1997 Productontwikkeling TU Delft (AVA).
Donderdag 10 april 1997 Zoontjes Beton te Tilburg.
Donderdag 1 mei 1997 Unicom Nederland.
5 mei tot 27 juni 1997 Technology Transfer TU Delft.
Dinsdag 27 mei 1997 Booosting in Scheveningen.

Van 27 februari t/m 9 maart vindt in het Tentoonstellingspark van Brussel Batibouw '97 plaats. Voor inlichtingen: +32-2-672 09 03.

Van 22 tot 27 april 1997 zal in Parijs Intermat doorgaan, de driejaarlijkse internationale beurs voor materiaal en technieken voor de bouwsector en de openbare werken.

Dach + Wand zal dit jaar van 7 tot 10 mei plaats vinden in Bremen (D). Voor informatie: Fachausstellungen Heckmann, tel.: +49-421-201 55 16.

Van 3 tot 7 september 1997 gaat in de hallen van Kortrijk voor de 27e keer Matexpo door. Voor inlichtingen: +32-56-21 08 32.

B.I.S. zal doorgaan van 4 tot 12 oktober 1997 in Flanders Expo te Gent. Voor informatie: +32-3-239 53 42.

Rudde Groep neemt Wiefferink Kunststof Dakbedekking over

Dakdekkersbedrijf Rudde BV te Nijverdal en H.J. Wiefferink BV te Oldenzaal werken al geruime tijd samen in de sector dakbedekkingen. Rudde als bitumineus en kunststof dakdekkersbedrijf en Wiefferink als kunststof specialist.
Omdat de bouwmarkt steeds meer om concentratie van beide specialismen vraagt heeft de Rudde Groep besloten om H. J. Wiefferink BV, afdeling Kunststof Dakbedekking, over te nemen Rudde gaat het specialisme vanuit de onderneming Wiefferink Kunststof Dakbedekking BV te Nijverdal managen. Naast het personeel gaan alle garanties, reparaties en andere verplichtingen over naar Wiefferink Kunststof Dakbedekkingen BV. Meer informatie: 0548 - 61 44 85.

Vapotherm en Selthaan gaan samen verder onder de naam Ecotherm

Vapotherm en Selthaan zijn beide een begrip op isolatiegebied. Met het samengaan van de ondernemingen ontstaat volgens de producent een ongekend gunstige prijs/kwaliteit-verhouding. De gezamenlijke productiehal in Winterswijk biedt onderdak aan een machinepark dat zeer gemoderniseerd is, waardoor platen van de grootste dikten gefabriceerd kunnen worden. De namen Vapotherm en Selthaan blijven bestaan als productnamen voor Ecotherm. Dakisolatieproducten heten voortaan Vapotherm en Selthaan staat voor agrarisc he bewaarplaatsisolatie. Voor meer informatie tel: 0543 - 54 32 10.

VCA certificatie voor Altrex

Altrex B.V. Klimmaterialen in Nunspeet heeft in 1996 certificatie behaald volgens het Veiligheids Checklist Aannemers (VCA).
Dit systeem is door de procesindustrie ontwikkeld om dienstverlenende bedrijven op een objectieve en gestructureerde manier te toetsen op hun veiligheidssysteem. Het VCA certificaat geldt als erkenning voor bedrijven die in staat zijn om een betrouwbaar veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid te voeren.
De Veiligheids Checklist Aannemers is oorspronkelijk ontwikkeld door de petrochemische industrie in Nederland, maar wordt inmiddels zowel in Nederland als in omringende landen toegepast in de offshore-industrie, baggerindustrie en bij de spoorwegen. Het VCA systeem is ondergebracht in de onafhankelijk stichting Samenwerkenden Voor Veiligheid. Een Centraal College van Deskundigen beheert het systeem in de kwalitatieve zin en ziet toe op de juiste toepassing van het systeem en de procedures. Tevens is het sys teem onder de Raad voor Accreditatie gebracht, voorheen de Raad voor de Certificatie.

Reclame Code Commissie stelt Stybenex in het gelijk

Stybenex, de vereniging van producenten van EPS-bouwproducten is door de Reclame Code Commissie (RCC) in het gelijk gesteld ten aanzien van haar klacht tegen de reclame uitingen van Opstalan BV, fabrikant van PUR producten. EPS bevat geen CFK's en heeft een lange levensduur.
Opstalan vergeleek in haar folder en brochure PUR producten met EPS. RCC stelt echter dat er sprake is van 'een onjuiste dan wel onvolledige wijze waarop beide producten met elkaar worden vergeleken'. De commissie acht de uitingen van Opstalan dan ook niet in overeenstemming met de Nederlandse Reclame Code (NRC).Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam