Roofing Holland 1997-02-21 Het verkrijgen van een VCA** certificaat

Het regende de afgelopen bouwbeurs in Utrecht onderscheidingen en prijzen. Eén daarvan betrof de uitreiking van het VCA** certificaat aan J. de Kluyver dakbedekkingen Rhoon B.V. op de stand van Vebidak. Precies één jaar na de VCA voorlichting in Nieuwegein kan een balans worden opgemaakt wat het betekent voor een dakbedekkingsbedrijf.

J. de Kluyver dakbedekkingen was een van de eerste dakbedekkingsbedrijven die zich na de voorlichtingsmiddag in Nieuwegein aanmeldde bij Kiwa/T-Joint voor het verkrijgen van een VCA certificaat. Het bedrijf is gevestigd in de regio Rijnmond en wil in de toekomst niet voor voldongen feiten worden geplaatst. Daarom werd het hebben van een VCA** certificaat noodzakelijk geacht. "Bovendien," aldus directeur Martin Bresser, "veiligheid en gezondheid zijn geen vraagstukken voor een bedrijf. Dat moet gewoon goed voor elkaar zijn. Ik bedoel dan niet een dakrandbeveiliging op een schuurtje maar gewoon met z'n allen regelmatig nadenken over waar we mee bezig zijn. Voor we aan VCA begonnen heb ik mezelf wel voorgenomen dat er geen verstikkende regeltjes ingevoerd mochten worden om maar een papiertje te hebben. De nodige schrikverhalen over ISO 9000 waren ook bij ons doorgekomen en naar mijn mening kan dat allemaal verlammend werken. Ik zei dan ook tegen Ton Berlee van T-joint dat als die met procedures aan kwam zetten hij meteen weer kon vertrekken. Daarna heb ik alles overgelaten aan John Vercruijssen, één van de beleidsmedewerkers die werd belast met de VCA** certificering".

Vercruijssen vervolgt: "Ons bedrijf is plat georganiseerd en alle lijnen zijn heel kort. Daardoor spelen we direct in op de wensen van de klant. Certificeren mocht daar absoluut geen belemmering in vormen want voor rapporten schrijven en dergelijke hebben we helemaal geen tijd. Er werd ons verteld dat het ook zonder uitvoerige procedures mogelijk was. In de eerste begeleidingsopzet zaten we met nog 5 andere bedrijven bijeen en kregen we uitleg over de betekenis van de diverse hoofdstukken het bedrijf. Die opzet faalde. Sindsdien worden alle bedrijven afzonderlijk begeleid en vanaf dat moment is er bij ieder bedrijf een systeem op maat ingevoerd. Er is bij ons uiteindelijk één procedure ingevoerd en die valt niet te vermijden: Dat is namelijk de procedure 'melden onderzoek en registratie ongevallen en incidenten'. Ik heb Martin wel moeten overtuigen dat we zonder die procedure geen certificaat konden krijgen. We hebben stap voor stap beschreven wat we dagelijks doen en wat veiligheid daar voor onderdeel van uitmaakt. Dat werkt eerlijkheidshalve niet alleen positief uit in een VCA** certificaat maar ook in het werk zelf. Alles is inzichtelijker geworden. Je moet namelijk je dakdekkers overtuigen dat ze niet voor niks naar cursus gaan, dat ze zelf ook moeten opletten en PBM's moeten gebruiken."

Voor Bresser is het simpel, iedereen die niet wil werken aan veilig werken kan vertrekken, en geen vakbond geeft hem daarin ongelijk. Sommigen zien echt op tegen een cursus VVAP met een examen. Deze mannen hebben zich in de praktijk bewezen en moeten dan weer in de banken. De cursus is goed te doen, velen weten het meeste al wat er verteld wordt maar toch kunnen ze daar enorm tegen op zien. Wanneer de dakdekkers eenmaal in gaan zien dat er ook extra aandacht wordt besteed aan het gereedschap en er regelmatig met hen wordt overlegd wat veiligheid betreft, dan gaat alles makkelijker.
Vercruijssen: "Al het gereedschap is geregistreerd, goedgekeurd en wordt nu regelmatiger nagezien. Daardoor hebben we ook meer zekerheid dat werken niet worden onderbroken door defect gereedschap. Alle medewerkers zijn opgeleid en we hebben een voorlichtingsprogramma voor nieuwe medewerkers. We hebben een beoordelingssysteem wat we gemakshalve hebben aangescherpt met kwaliteitsaspecten. Natuurlijk hebben we altijd al toegezien op de kwaliteit en de voortgang van het werk maar nu doen we dat gestructureerd. Het beste is denk ik dat de dingen die je altijd al deed nu inzichtelijker zijn geworden en daardoor beter beheersbaar. Dat is in het belang van alle medewerkers en uiteindelijk ook van je opdrachtgevers."Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam