Roofing Holland 1998-11-22 Dakbedekking op Project XX voldoet aan DuBo-gedachte

Bij het ontwerp van project XX is zeer zorgvuldig bekeken welke milieuverantwoorde voorwaarden kunnen worden ingevuld om een vooraf vastgestelde economische levensduur van 20 jaar te krijgen. Hierna mag wat architect Post betreft 'het gebouw in elkaar zakken' als de resterende bouwmaterialen maar hergebruikt worden. Het volledig recyclebaar zijn van overgebleven bouwmaterialen is ook van toepassing op het gekozen dakbedekkingsysteem, een éénlaags mechanisch bevestigde toplaag van Derbigum P+G. Met name op dit onderdeel heeft de recent door BDA afgeven Milieu verklaring een belangrijke rol vervult.

Een kantoorgebouw waarvan vaststaat dat het een economische levensduur heeft van 20 jaar heeft, is een opmerkelijke filosofie achter project XX. Het gebouw is gesitueerd aan een bedrijventerrein te Delft en vervaardigd uit materialen en bouwdelen die na twee decennia het einde van hun economische levenduur hebben bereikt. Hierna worden deze materialen gedemonteerd, afgevoerd en gerecycled. De opzet is kosten te besparen en meer duurzaam te bouwen. Het is duurzamer een gebouw voor twintig jaar te bouwen dan voor vijftig jaar en het na twintig jaar te renoveren, stelt Jouke Post van Post Ter Avest Architecten. Hij benadrukt dat het om een volwaardig kantoorgebouw gaat met een vooraf vastgestelde levensduur en uitdrukkelijk niet om een tijdelijk kantoor of noodgebouw.
Het staat dus vooraf vast dat de gekozen dakbedekking in principe de levensduur van het gebouw overleeft omdat bewezen is dat dit product een levensduur heeft van 25 tot 30 jaar. Toch werd voor Derbigum P+G gekozen omdat de inhoud van de milieuverklaring paste in de Dubo-gedachte van dit project. Project XX is het geesteskindje van Jouke Post. Deze architect noemde zijn ontwerp XX. De Romeinse cijfers voor onbekendheid, alsmede het getal twintig. Immers door materiaal keuze af te stemmen op de economische levensduur van het gebouw wordt de milieubelasting minimaal. Voor het project te Delft is deze onbekendheid vastgesteld op 20 jaar door materialen toe te passen met deze levenduur verwachting. Post Ter Avest Architecten heeft hiermee een geschikte locatie gevonden voor de vestiging van haar eigen Architectenbureau.
Vooral in de utiliteitsbouw is het onnodig om gebouwen neer te zetten voor vijftig of zestig jaar, meent Jouke Post. Vooral omdat uit de praktijk blijkt dat een kantoorgebouw maar een economische levensduur heeft van enkele decennia. Daarna moet er gerenoveerd worden waarbij veel onnodig sloop afval ontstaat. Dit gegeven bracht hem op het idee om een kantoor te ontwerpen voor 20 jaar. Project XX is gerealiseerd in opdracht van vastgoedmaatschappij Wereldhave. Andere betrokkenen zijn de stichting Booosting en ontwikkelteam voor Project XX.

Opmerkelijk

Opmerkelijk blijft de keuze van het duurzame Derbigum. Volgens Roland van der Hoek, account manager bij Empol bv is dat geen toeval. Empol is leverancier van Derbigum dakbedekking. "Met name de recent door BDA afgeven Milieuverklaring voor Derbigum gaf de doorslag. Maar ook het PRS concept speelde een belangrijke rol. Zo was het van belang dat na de economische levensduur van het gebouw alle Derbigum materialen teruggenomen worden door de fabrikant en vervolgens worden gerecycled. De Milieuverklaring bewijst dit en PRS heeft dit in de vorm van een terugnamegarantie" gegarandeerd. Het PRS concept is gebaseerd op een 'drie-eenheid' bestaande uit het ontwerp, het product en de uitvoering. Ook bij dit project is Empol in de ontwerpfase nauw betrokken geweest in de vorm van nauw overleg met het dakdekkersbedrijf en de opdrachtgever. Het leveren van een hoogwaardig product inclusief de terugnamegarantie vormt het tweede element. Het regelmatige bezoeken van het werk in uitvoering, in de vorm van uitvoeringsinspecties bevestigt voornamelijk de kwaliteit van de applicatie van het dakbedekkingsysteem door het dakdekkersbedrijf. Ook dit derde aspect van het PRS concept is op dit project van toepassing waarbij wordt opgemerkt dat na oplevering een garantieinspectie wordt uitgevoerd.

Verantwoordelijk

Voormolen Dakbedekkingen bv uit Nieuwerkerk aan den IJssel is verantwoordelijk voor de dakbedekkingswerkzaamheden. Het dak, dat 1000 m2 beslaat, is opgebouwd uit 100 mm dikke Durisol houtwolcementplaten die als onderconstructie zijn geplaatst. De bovenste 20 mm van deze platen bestaat uit een betonlaag waarover de dampremmendelaag is aangebracht. De dampremmer is los aangebracht en de overlappen gebrand. Als isolatie materiaal is gekozen voor steenwol dakplaten van Rockwool. Het dakbedekkingsysteem bestaat uit 4 mm APP gemodificeerde bitumineuze dakbedekking namelijk Derbigum P+G 4 mm. (PRS 46P11). De dakbedekking is mechanisch door de overlappen aan de onderconstructie bevestigd met Lite-Deck Fastners van Bolle Technofast. Als randfixatie en ter reductie van de hoeveelheid bevestigers zijn langs de dakranden van het gebouw betontegels van 600x400 mm geplaatst in een breedte van 1200 mm. In het midden van het dak wordt met betontegels tweemaal de Romeinse cijfers XX geplaatst, die vanuit de lucht duidelijk te zien zullen zijn.

Zonder problemen

Het dakdekkersbedrijf heeft de klus in vijf weken geklaard. Het project verliep zonder problemen, het enige wat tegen zat was de enorme hoeveelheid regen, waardoor het wat vertraging opliep. "We zijn erg blij met de opdracht", zegt Pieter Milort van Voormolen Dakbedekkingen. De calculator en technische adviseur ziet de klus dan ook als een prestige project. Hiermee kan worden aangetoond dat voor een gebouw met een vooraf vastgestelde economische levensduur van 20 jaar een totaal concept beschikbaar is. "We zijn erg tevreden over het eindresultaat en kunnen ons vinden in de gedachte achter het project ten aanzien van product bewuste keuzes die gemaakt moeten worden om te voldoen aan de prestatie eisen die een opdrachtgever stelt."
Net als Voormolen ziet ook Empol Project XX als een prestige project. Te meer daar deze leverancier de waarde van de Milieuverklaring bevestigt ziet worden. "Over de hele wereld is inmiddels 500 miljoen vierkante meter Derbigum verwerkt. Referenties zijn onder andere het Witte huis in Washington en de Bloemenveiling in Aalsmeer. Mijn mening is dat dit project hierin een bijzondere plaats inneemt en dus zeker in dit rijtje thuis hoort", aldus Van der Hoek.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam