Roofing Holland 1998-11-11 Inschrijven kan tot eind april 1999

 

Medio mei 1999 wordt de allereerste Roofing Holland-Dakhelling Award uitgereikt aan partijen die binnen een nieuwbouw- of renovatieproject samenwerken. De prijs geldt uiteraard voor het bouwdeel dak. Dakdekkersbedrijven, producenten van dakmaterialen of ontwerpers die denken in aanmerking te komen kunnen zichzelf of anderen voordragen tot eind april 1999.

De Roofing Holland - Dakhelling Award is een initiatief van Mandate Publisers, uitgever van onder meer Roofing Holland en Dakhelling. De award zal tweejaarlijks worden uitgereikt aan een nieuwbouw- of renovatieproject waarbij vernieuwend is nagedacht over het dak. Het resultaat wordt beoordeeld op originaliteit, innovatie, duurzaamheid, milieu en geïntegreerde visie op arbo en veiligheid.
De trofee wordt toegekend aan dat ontwerp waarin de vernieuwing in de samenwerking tussen architect, leverancier van dakmaterialen en dakdekkersbedrijf het best tot uitdrukking komt. De award is dus een concept-prijs. Het resultaat wordt beoordeeld op de criteria: veiligheid/arbo, milieu, duurzaamheid en innovatie. Ook renovatieprojecten, klein of groot, komen voor de award in aanmerking. De prijs wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt.

Jury

Voor de jurering zijn personen aangezocht die dagelijks midden in de dakenmarkt staan en een nauwkeurig beeld hebben van de ontwikkelingen binnen de branche. In die functie staat de jury ook 'boven' de partijen. Gezocht is naar een samenstelling van de jury waarin de branches plat en hellend evenredig zijn vertegenwoordigd.
De onderscheiding zal tijdens een feestelijke bijeenkomst in mei worden uitgereikt. De Dakhelling-Roofing Holland Award bestaat uit een object naar een ontwerp van de kunstenaar Sonja Besselink uit De Rijp. Haar vroegere werk is door diverse musea aangekocht waaronder het Stedelijk Museum in Amsterdam, het Stedelijk Museum in Alkmaar en het Nederlands Textiel Museum in Tilburg.
Aanmeldingen, vergezeld van een uitvoerige project-beschrijving, betrokken bouwpartijen, argumentatie en beeldmateriaal kunnen gestuurd worden naar het redactieadres van Roofing Holland. Het reglement kan schriftelijk bij de redactie worden aangevraagd.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam