Roofs 2006-02-31 Nieuwslijn

Nieuwslijn  (Roofs 2006-2)

Flying Brands Detection System voor betere brandveiligheid rieten daken

Het Flying Brands Detection System is een actieve en volledig geautoma­tiseerde blusinstallatie voor rieten da­ken. Ondertoek van TNO wees in maart 2005 uit dat deze installatie voldoet aan de norm NEN 6063 ‘Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken’, maar ook aan de Europese norm EN 1287 en de strengere Duitse norm DIN 4102-deel 7.

Het gaat hier om een volledig automatisch werkende blusinstallatie ter beveiliging tegen vliegvuur op brandbare dakbedekkingen, zoals rieten daken, woodshingles en bitumen daken. Het is nadrukkelijk geen sprinklerinstallatie. Wat gebeurt er als er een vlam op het dak ontstaat? Eén of meerdere vlamdetectoren ontdekken die binnen enkele seconden. Te geven een signaal aan de besturingskast, die het signaal interpreteert en volledig automatisch de waterklep van het betreffende segment opent. Gelijktijdig volgt een akoestisch en optisch signaal. Binnen enkele seconden na ontdekking van de vlam bereikt het water de sproeikoppen. Deze vernevelen het water net onder de nokvorsten, waardoor er een film van stromend water op het dak ontstaat. De vlam wordt binnen een paar minuten gedoofd. Hierna gaat de voedingsklep dicht, de ontwateringsklep open en wordt het systeem ontwaterd. Het systeem herstart zichzelf automatisch, maar er blijft een op de display aanwezig zodat zichtbaar blijft dat het systeem in werking is geweest.

 

Parels op het dak

Er is sprake van een toenemende aandacht voor het dak in de oude Hollandse stad als een potentieel gebied voor uitbreiding van de bestaande woningen. Zo zijn er vele kleine particuliere initiatieven te vinden die met recht ‘Parels op het dak’ genoemd mogen worden.

De werkgroep Parels op het Dak heeft ongeveer 150 parels gevonden (zie database www.parelsophetdak.nl). In 2006 wordt met een selectie uit deze database een tentoonstelling en een publicatie samengesteld. In mei 2006 zal de tentoonstelling starten in RAP Architectuurcentrum in Leiden. Daarna reist hij langs diverse architectuurcentra in het land.

 

Iso-Tak verkrijgt FM-approval

Onlangs zijn een tweetal bevestigers uit het Iso-Tak Bevestigings­programma voorzien van een FM-approval. Het betreft de isolatiebevestiger Iso-Tak RP-75 (schotel Ø 75mm) en de dakbaanbevestiger Iso-TakTwinpeak 80x40mm. (TPP-FM)  De dakschroeven die in de tule toegepast dienen te worden zijn: Iso-Tak BS-4,8 voor de isolatiebevestiger en de BS-6,1 voor de bevestiging van de dakbaan.  Met deze combinaties zijn inmiddels vele dakbanen getest.

Merken die momenteel de test hebben doorlopen zijn: Protan PVC, Alkor PVC, FDT PVC & Sika-Trocal PVC.

Door dit approval is Iso-Tak als eerste tule-combinatie beschikbaar voor projecten waar een FM-approval vereist is. Voordeel is dat deze combinaties beter presteren als het gaat om de bouwfysica t.o.v. de traditionele Amerikaanse varianten die tot op heden ingezet worden bij FM-projecten. De producten zijn onder het approval-nummer:  ID 3019615, Class 4470 geregistreerd bij het Factory Mutual Instituut te Boston, USA. Voor de rekenwaarden met de verschillende dakbaantypen en nadere technische gegevens kunt u zich wenden tot Afast BV te Helmond.

 

PERSONALIA

Vlutters Dakmaterialen Technisch adviseurs

Per 2 januari 2006 zijn de heren Bert Visser en Harald Hoen als technisch adviseur werkzaam bij Vlutters Dakmaterialen B.V. Leeuwarden. Beiden zijn verantwoordelijk voor het beheren en uitbouwen van relaties in Noord Nederland.

 

Manager hellend dak

Per 2 januari 2006 is de heer Gerard van Bemmel is in dienst getreden van Vlutters Dakmaterialen B.V. als manager hellende dak. Hij heeft een jarenlange ervaring in de hellende dakenbranche en is het aanspreekpunt voor de assortimentsuitbreiding toebehoren voor pannendaken. 

 

IIGO Nederland breidt uit

Op 5 december j.l. heeft er een belangrijke wijziging binnen IIGO Nederland plaatsgevonden.  Per die dag trad Paul Niemeijer toe tot het bedrijf dat sinds enkele jaren met succes het product BIIG® importeert op de Nederlandse markt. Samen met Rob Staats is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf.

 

AGENDA

ESEF 2006: 14-17 maart 2006, Jaarbeurs Utrecht. Info: www.esef.nl

Bouwbeurs Zuid-Nederland:
13-16 maart 2006, Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch

Innovatiegala Architect ’06:
29-30 maart 2006, World Trade Centre, Rotterdam.
Info: www.architecteninnovatie.nl.

BouwRAI 2006:
 4-7 april 2006, Amsterdam RAI.
Info: www.bouwrai.nl

Toitdak 2006:
14-16 november 2006. Brabanthal, Leuven. Info: www.toitdak.be

 

Poppers betreedt door overname Duitse markt
Poppers Holding BV te Lelystad, heeft per 1 januari 2006 de ‘Power Fastening Systems’ activiteiten van het Duitse Bühnen GmbH overgenomen en zet deze voort onder de naam Poppers Senco Duitsland. De overname betekent een belangrijke stap in de realisering van de tot op heden  succesvolle Europese groeistrategie. De Poppers Holding is reeds meer dan 90 jaar een bekende speler in de markt voor industriële hechttechniek, en naast Duitsland actief in Nederland, België, Engeland en Ierland. De heer J.P. Bark is per 1 januari 2006 benoemd tot directeur van Poppers Senco Duitsland. Het aantal medewerkers zal als gevolg van de overname de 200 naderen. 

Een verdere uitbreiding op de Europese markt blijft voor het bedrijf een belangrijke doelstelling voor de komende jaren.

 

Tips van collega's belangrijk bij productkeuze

Een kwart van de directeuren bij bedrijven gerelateerd aan de bouwsector, laat zich bij zijn productkeuze sterk beïnvloeden door tips van collega's, zo blijkt uit onderzoek van Bouwkennis uit december 2005. In totaal zijn ten behoeve van dit onderzoek 600 geslaagde enquêtes gehouden onder afbouwers, klussenbedrijven, aannemers B&U, architecten, aannemers GWW en installateurs.

 

Er zijn geen grote verschillen tussen de marktpartijen. Klussenbedrijven geven het meest aan zich bij de productkeuze te laten beïnvloeden door tips van collega's. In totaal onderschrijft ruim één derde dit.

 

Zelfklevende, mandragende, dampremmende bitumineuze laag met gereduceerde vuurbelasting

Net als alle BauderTEC dakbanen is de BauderTEC DBR zelfklevend, dampremmend én zelfklevend over het gehele oppervlak, inclusief de overlap. Met een breedte van 1,08 m is deze baan geschikt voor het verwerken op stalen dakplaten (106-profiel). De BauderTEC DBR wordt geleverd in rollen van 50 m lang. De dakbaan wordt vervaardigd volgens een speciaal brandwerendheidsrecept dat zelfs bestand is tegen 900 graden C open vuur. Bij brand wordt zo voorkomen dat brandend bitumen omlaag druppelt of door de baan brandt.

 

Nieuw lesmateriaal arborisico’s

Arbouw heeft lesmateriaal ontwikkeld over een aantal belangrijke arborisico’s in de bouwnijverheid. Hiermee hoopt men bij te dragen aan een gezonde en veilige start voor jongeren in de bouw.

De eerste stap naar een veilige werkwijze is het bewustmaken van jongeren van de risico’s op de werkvloer. Aan de hand van het lesmateriaal (cd-rom + dvd) maken jongeren onder andere via filmpjes kennis met vier belangrijke arborisico’s: lichamelijke belasting, werken op hoogte, stof en lawaai. Verder zijn er (veiligheids)tips voor jongeren, voorlichtings-materiaal, kennisvragen, etc.

De eerste exemplaren zijn overhandigd aan de heren Borg en Stephan van Bouwend Nederland en de heer Niekamp van de VESAN.

 

Geen tijdverlies door vorstverlet

Stagnatie wegens vorst is volgens illbruck niet nodig met ElasticFoam en Winterfoam. Naast sterke ‘winterkwaliteiten’ beschikt ElasticFoam over de flexibiliteit om trillingen in dynamische voegen op te vangen en jarenlang te zorgen voor een duurzame afdichting. Het product is geschikt voor het afdichten van stelruimten, het isoleren van aansluitingen van houten, kunststof of aluminium kozijnen en bouwkundige kaders, scheidingswanden onderling en plafonds. ElasticFoam is verwerkbaar tot -3 graden, Winterfoam, zelfs tot -10 graden.N.B.: Voor een goede verwerking bij lage temperaturen dient purschuim vorstvrij  te worden opgeslagen. Vóór het gebruik dient men de bus op zijn verwerkingstemperatuur te laten komen. ElasticFoam voldoet aan het nationaal pakket Duurzaam Bouwen; SBR specificatieblad SO65 en is SKG goedgekeurd.

 

Koninklijke Ginkel Groep behaalt nieuw kwaliteitscertificaat Dak- en gevelbegroening

Op 1 en 2 februari werd de Koninklijke Ginkel Groep door een onafhankelijke certificerende instantie geauditeerd voor het kwaliteitscertificaat ‘BRL Dak- en Gevelbegroening’ voilgens Groenkeur. Hiermee is dit het eerste bedrijf in Nederland dat voor alle Groenkeur kwaliteitscertificaten is gecertificeerd.

De Koninklijke Ginkel Groep is een landelijk werkend groenbedrijf met zes vestigingen en ruim 165 medewerkers in vaste dienst. Naast aanleg en onderhoud van tuinen en terreinen, richt het bedrijf zich op openbaar en infrastructureel groen. Aangaande de daktuinen werkt het bedrijf hoofdzakelijk met het systeem Optigroen.

Het bedrijf was al gecertificeerd volgens de normen EN-ISO 9001 en VCA en de Groenkeur certificaten ‘BRL Tuinaanleg/Tuinonderhoud’, ‘BRL Groenvoorziening’ en ‘BRL Boomverzorging’. Het nieuwe certificaat is het Groenkeur certificaat ‘BRL Dak- en Gevelbegroening’.

Dit certificaat is gekoppeld aan de nieuwe Nederlandse richtlijn voor ontwerp, uitvoering en onderhoud, de ‘Dakbegroeningsrichtlijn FLL 2005’. In Nederland bestond hiervoor tot voor kort nog geen specifieke wet- en regelgeving. Verschillende Nederlandse brancheverenigingen hebben in samenwerking met de Duitse FLL de Duitse FLL-richtlijnen vertaald en aangepast aan de Nederlandse wet- en regelgeving. De ‘BRL Dak- en Gevelbegroening’ richt zich vooral op het proces om tot een goede daktuin te komen. De ‘Dakbegroeningsrichtlijn FLL 2005’ beschrijft de laatste stand der techniek en de minimale eisen waar de opbouw en materialen voor een daktuin aan moeten voldoen. De Koninklijke Ginkel Groep verklaart bij monde van de heer Van Dalen (adviseur daktuinen) dat het bedrijf al jaren vrijwillig volgens de Duitse FLL-normen werkte en dat dit certificaat een erkenning betekent van de voortrekkersrol die het bedrijf op dit gebied speelt.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand. Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam