Roofs 2006-04-18 Bevestiging geluidsisolatie via doorwarming

Eerste toepassing op Kulturhus te Ruurlo  (Roofs Maart 2006)

Bevestiging geluidsisolatie via doorwarming

In het Gelderse Ruurlo bouwt men momenteel aan een nieuw maatschappelijk, cultureel en medisch centrum in het hart van het dorp. Het theatergedeelte van dit grote project is  uitgevoerd met geluidsisolatie. Het verschil met vergelijkbare projecten is de combinatie van producten, waarmee de isolatie zonder gebruik van gietbitumen kan worden aangebracht. Voor deze methode is producent van de geluidsisolatie Akoestikon de samenwerking aangegaan met dakbanen leverancier IIGO Nederland.

Ruurlo kampte al enige tijd met een dreigende verschraling van voorzieningen. Daar kwam bij dat alle voorzieningen versnipperd waren en soms gevestigd waren in te krappe of te oude vestigingen. Daarom is besloten tot de bouw van het zogeheten Kulturhus: een complex waar diverse maatschappelijke, culturele en medische voorzieningen en organisaties zich zullen vestigen en waar mogelijk de samenwerking aan kunnen gaan.

Gekozen is voor een centrale locatie in Ruurlo. Dit had als enige nadeel dat omwonenden last zouden kunnen ondervinden van o.a. het in het Kuturhus gevestigde theater. Om deze reden was het belangrijk dat het theater voorzien zou worden van een degelijke geluidsisolatie. Deze werd gevonden in een geluidsisolerend pakket dat door fabrikant Akoestikon te Nieuwegein wordt aangeboden. Bijzonder aan dit project is de wijze waarop het systeem is bevestigd. Men heeft gekozen voor een brandveilige methode, waarbij de dampremmende laag middels verlijming aan de ondergrond en het bovenliggende isolatiepakket is bevestigd. Een nadere beschouwing aan de hand van een gesprek met general manager van Akoestikon Geluidsisolatie BV Rob Wijnschenk, Rob Staats van IIGO Nederland en Vincent van Zantvoort van Kwerreveld Dakbedekkingen BV uit Winterswijk.

Geluidsisolatie

‘Het verkleven met behulp van hete bitumen stuit bij de verwerkers nogal eens op weerstand,’ aldus Wijnschenk. ‘Bij dit project is gebruik gemaakt van ons platdak profielsysteem Akoestiplex MXR, dat met behulp van bitumen aan de ondergrond dient te worden bevestigd. Maar wij merken in onze dagelijkse praktijk dat de toepassing met hete gietbitumen om verschillende redenen niet de voorkeur geniet. Wij zijn daarom op zoek gegaan naar een alternatieve manier van bevestigen van dit product, en daarbij op zoek gegaan naar de geschikte partners die bereid waren in dit opzicht met ons mee te denken. Deze vonden wij in IIGO Nederland. Samen hebben we een totaalpakket ontwikkeld dat voldoet aan alle eisen.’

De dakopbouw van het Kulturhus in Ruurlo ziet er als volgt uit:

staaldak;

underlayment 18 mm;

IIGO Rapid dampremmende laag met aluminium inlage;

geluidsisolerend pakket Akoestiplex MXR 120 waartussen een absorptievulling van Akoestifoam HF 120

2 lagen Akoestipanel I14 beplating

Phoenix Resitrix SK EPDM toplaag.

Het isolatiepakket is gemaakt uit profielen die bestaan uit een veerkrachtige kern van flexibele Akoestifoam HDD met een hoog soortelijk gewicht dat is verlijmd op een toplaag van 18 mm multiplex. Deze profielen worden toegepast in combinatie met akoestische spouwvulling waarna het totaal wordt afgedekt met een tweelaags buigslappe massabeplating. Wijnschenk: ‘Geluid bestaat uit trillingen, het is zaak deze trillingen te dempen. De Akoestiplex profielen zijn de trillingsdempers waarmee de buigslappe massabeplating zwevend wordt bevestigd aan de starre onderconstructie. De aangebrachte beplating is zo ontkoppeld van de onderconstructie en trilt niet mee. Het probleem van geluidsisolatie ligt met name in de lage tonen: die zijn het moeilijkst tegen te houden. Daarom hoor je in een langsrijdende auto vaak alleen de bastonen. Om ook deze lage tonen te kunnen opvangen moet het systeem voldoende massa hebben. De profielen worden daarom in combinatie met een akoestische spouwvulling en massaplaten (Akoestipanel) geschroefd en verlijmd tot een compleet dragend pakket. Hierop kan een waterdichte dakafwerking worden aangebracht; in dit geval is de EPDM Resitrix SK koudgekleefd en in de naden mechanisch bevestigd aangebracht.’

Bevestiging

Het isolatiepakket is geschikt voor toepassing op platte en flauw hellende daken, mits deze zijn voorzien van een bitumineuze dampremmende laag met aluminium inlage. Deze dient goed aan de ondergrond vastgehecht te zijn. Hierop worden de Akoestiplex profielen verkleefd waardoor de dampremmende laag geheel intact blijft. Tot voor kort gebeurde dat uitsluitend met behulp van hete gietbitumen. Het alternatief bestaat uit de toepassing met de dampremmende laag Rapid P of VB, in Nederland op de markt gebracht door IIGO Nederland. Deze dampremmende laag maakt onderdeel uit van een range bitumineuze membranen, zowel top- als onderlagen. Deze membranen kenmerken zich door de zogeheten Thermo Activeerbare Compound (TAC), een bitumensoort die bij relatief lage temperaturen verweekt. Hierdoor kan men in één arbeidsgang, via doorwarming, de dampremmende laag aan de ondergrond bevestigen en de isolatieplaat aanbrengen. 

Staats: ‘Door de Rapid dakbaan aan de bovenzijde te verhitten, verkleefd men de doorwarmrol aan de ondergrond. Tijdens deze arbeidsgang wordt tevens de bitumencompound aan de bovenzijde verweekt. Het isolatiepakket is vervolgens direct en eenvoudig op de dampremmende laag te verkleven, omdat de bovenkant hiervan zich aan de foam van de profielen hecht. Het systeem is met een trekproef getest en voldoet aan alle eisen mbt delaminatie en constructieve treksterkte.’

Verwerking

Kwerreveld Dakbedekkingen BV in Winterswijk is een dakdekkerbedrijf met bijna 50 jaar ervaring, dat zich in de loop der tijd zeer breed heeft gespecialiseerd. ‘Wij hadden in het begin wel enige scepsis ten opzichte van het systeem,’ vertelt Van Zantvoort. ‘Maar nadat we alles goed hadden doorgesproken en de testresultaten hadden doorgenomen, was het geen gok meer. Wij zijn ervan overtuigd met deze methode een zekere en duurzame bevestiging van de dakopbouw te hebben verkregen. Het is bovendien een arbovriendelijk systeem, omdat de bitumenketel niet meer op het dak komt. Wij gaan ervan uit in de toekomst deze combinatie van producten vaker toe te zullen passen.’

 

Kulturhus te Ruurlo

Opdrachtgever: Wooncorporatie ProWonen te Eibergen

Hoofdaannemer: WBC Winterswijk

Dakdekker: Kwerreveld Dakbedekkingen BV te Winterswijk

Leverancier dakbedekking: Phoenix BVBA

Leverancier dampremmer: IIGO Nederland BV

Leverancier isolatiepakket: Akoestikon Geluidsisolatie BV

 

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand. Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam