Michael Braungart op SBR Duurzaamheidscongres

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 

"Om duurzaam te kunnen bouwen is samenwerking essentieel. Daarin is de markt leidend en de politiek slechts volgend," aldus Jacqueline Cramer (voormalig minister en sinds kort hoogleraar Duurzaam innoveren) op 21 september tijdens het SBR Duurzaamheidscongres 2011 in Amersfoort. Tijdens dit evenement stond het toepassen van verantwoord materiaalgebruik centraal. Daarbij werd ingezoomd op alle niveaus: van materiaal en gebouwdelen tot en met een compleet gebouw.

Na de openingsspeech van Cramer liet Martin Liebregts (directeur Bouwhulpgroep) met ervaringen in de woningbouw de levenscycli van verschillende bouwdelen zien. “Belangrijke elementen die bepalen of de hoofdstructuur lang blijft bestaan, zijn de dierbaarheid, de schoonheid van het gebouw en de uitstraling.” Daarnaast is volgens Liebregts de stevigheid van de constructie een voorwaarde, “en uiteindelijk de vraag of je een hoofdstructuur kunt aanpassen aan hernieuwd gebruik en veranderende functies.”

Alles draait om kunnen scheiden
De belangrijkste conclusie uit de parallelsessies die volgden op de verhalen van Cramer en Liebregts was dat het "vooral belangrijk is dat de verschillende onderdelen te scheiden zijn, waardoor op elk niveau hergebruik mogelijk is." Door de hoofdconstructie van een pand zo te ontwerpen dat er verschillende installatieconcepten mogelijk zijn, kun je in een later stadium, bij veranderende eisen of een nieuwe gebruiksfunctie, de installatie probleemloos aanpassen. Door bouwdelen als LEGO-onderdelen te monteren, kun je ze aan het einde van de technische levensduur gemakkelijk vervangen, zodat het gebouw kan blijven bestaan.

Ook voor de recyclage van materialen geldt dat zodra de verschillende materialen goed van elkaar gescheiden kunnen worden, er levenscycli ontstaan. Daarbij behoudt het materiaal zijn zuiverheid en dus gebruikswaarde. Een aantal leveranciers demonstreerde tijdens het congres met producten hoe zij deze filosofie toepassen.

Berekenen verplicht door Bouwbesluit
Ook de vraag ‘hoe meet je duurzaamheid van materialen, gebouwdelen en gebouwen’  kwam deze dag uitgebreid aan bod. Daarbij werd onder andere belicht hoe de diverse rekenmethodieken omgaan met LCA gegevens. Dit is van belang met het oog op het nieuwe Bouwbesluit, want in het ontwerp staat dat je straks voor het verkrijgen van een bouwvergunning van elk gebouw de materiaal gebonden milieuprestaties moet berekenen.

“Kijkend naar Europese wetgeving en wensen voor duurzaam bouwen, kunnen we concluderen dat wij hier best ver zijn met de documenten en rekenmethodieken”, concludeerde Agnes Schuurmans (manager Rockwool) vervolgens. Iets dat Micheal Braungart (bedenker van de Cradle to Cradle filosofie) in een afsluitende speech beaamde, “maar”, voegde hij er tegelijkertijd aan toe “nu wordt het wel echt tijd dat de Nederlanders hun woorden omzetten in daden en iets gaan doen.” Braungart liet zijn toehoorders zich realiseren dat we met minderen uiteindelijk steeds dichter naar de nul gaan, terwijl hij met de Cradle to Cradle filosofie juist een positief resultaat wil behalen. Het gaat om de mindset om het goede te willen doen.

Volgend congres juni 2012
In hoeverre Nederland daadkracht gaat tonen, zal hopelijk al duidelijker zichtbaar zijn tijdens het volgende SBR Duurzaamheidscongres. De editie 2012 vindt plaats op 7 juni op de Floriade.

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam