Eerste gebouw Wijk van Morgen klaar

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 

Afgelopen weekend is het eerste gebouw van de Wijk van Morgen geopend. Het pand is ontworpen door studenten HBO, en gebouwd door leerlingen (v) MBO. 'Knik naar de zon', zoals de student- architecten Addo Frints en Kaj Segers de woning hebben genoemd, is een passief woning (Duitse standaard voor zeer lage energievraag) en tevens 0-energiewoning. Dat laatste wil zeggen dat de resterende energievraag op of aan het gebouw wordt opgewekt door zonne-energie. In dit geval is het dak daarvoor ontworpen met de nieuwste zonnepanelen  van Solland voor elektriciteit en een zonnecollectordeel voor warm water. Een deel van het gebouw is uitgevoerd in beton dat voor meer dan 80% bestaat uit gerecycled bouw en sloopafval, het hoogste in Nederland, zoniet ook daarbuiten.

De ervaringen van het project worden teruggekoppeld naar het onderwijs, om studenten beter te kunnen opleiden voor de bouwopgave van de komende jaren, die duurzame 0-energiewoningen zal vereisen. Het bedrijfsleven kijkt mee en begeleidt studenten-stages op de wijk van Morgen, om zo ook de kennis te vergaren.  Bedrijven worden uitgedaagd om innovatieve materialen en producten te ontwikkelen.

De Wijk van Morgen is een initiatief van Zuyd Hogeschool, i.s.m. andere onderwijsinstellingen en inmiddels 60 partners uit de bouw en bedrijfswereld.  Gezamenlijk creëren zij een demonstratie, leer-  en onderzoekomgeving op het Avantis science en businesspark in Heerlen.  Er worden 4 gebouwen en woningen gerealiseerd op basis van winnen de ontwerpen van studenten, steeds met oplopende ambities mbt energie, materiaal toepassingen en water. Een aantrekkelijke architectuur en toekomstbestendige indeling maken deel uit van de eisen.

De bouw van een kantoor- expositie gebouw is inmiddels begonnen, en krijgt o.a. een dak met kassen, om lokale voedselproductie te demonstreren. 
Ook het terrein als geheel kent hoge eisen: alle energie wordt lokaal opgewekt, ook voor bijvoorbeeld straatverlichting, en het water gaat binnen de terreingrenzen gezuiverd worden. Ook zullen binnenkort enkele zgn. Urban windturbines verrijzen om getest te worden op hun opbrengst in een binnenland locatie. 

Het project de Wijk van Morgen is een van de projecten van Zuyd Hogeschool die bijdraagt aan realiseren van een transitie in Limburg naar een duurzame leefomgeving. Andere projecten zijn een Centre of Excellence chemie, voor met name innovatie op materiaalgebied (in samenwerking met o.a. DSM), ketenontwikkeling Zonne-energie, en het nieuwe project de “ Bestaande Wijk van Morgen” , waarin herontwikkeling van wijken centraal staat, in relatie tot een betere leefomgeving,  milieubelasting-verlaging en krimp.

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam