Verhagen en Atsma geven groen licht voor Green Deals

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 

Op 3 oktober 2011 ondertekenen minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu (I&M) de eerste Green Deals met de samenleving en wordt de Duurzaamheidagenda van dit kabinet gepresenteerd bij rioolwaterzuivering waterschap De Stichtse Rijnlanden in IJsselstein.

Het kabinet kiest voor economische groei die samengaat met de verduurzaming van de economie. Hiervoor is een gezamenlijke inspanning van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, burgers en overheid nodig. Het kabinet heeft daarom een Duurzaamheidagenda opgesteld om met de samenleving ‘groene groei’ te realiseren. De Green Deal is bij uitstek een voorbeeld van de Duurzaamheidagenda in de praktijk.

Op maandag 3 oktober 2011 worden met nog tientallen andere Green Deals concrete stappen gezet naar duurzame mobiliteit, efficiënter gebruik van energie, grondstoffen en water en tot meer gebruikmaking van energie uit hernieuwbare bronnen. Deelnemende partijen zoals VNO-NCW, Stichting Natuur & Milieu, LTO Nederland, KLM, provincies en gemeenten zijn aanwezig.

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam