Topteam Energie moet innovaties energiesector stimuleren

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 

Eind 2011 geeft het topteam Energie aan wat de prioriteiten zijn voor de Nederlandse energiesector om wereldwijd concurrerend te blijven. Het team laat hiervoor innovatiecontracten opstellen door de sector voor de belangrijkste energiethema’s. Deze zijn begin 2012 definitief. Daarna laat het kabinet weten wat de overheidsbijdrage zal zijn.

 

Het kabinet heeft negen topsectoren aangewezen waarin Nederland wereldwijd sterk is. De energiesector is daar een van. Voor elke sector is een zogeheten topteam samengesteld dat onder meer adviseert over maatregelen waarmee de sector kan blijven concurreren op de wereldmarkt. Het topteam Energie stelt de komende tijd innovatiecontracten op. Deze zijn half december op hoofdlijnen klaar en begin 2012 definitief. In het voorjaar van 2012 geeft het kabinet aan wat de overheid financieel gaat bijdragen aan de plannen.Topteam Energie


De leden van het topteam Energie zijn afkomstig uit de energiesector, kennisinstellingen, het MKB en de overheid. Het team bestaat uit voorzitter Michiel Boersma, Tim van der Hagen van TU Delft, Fokko Pentinga van Amtech Systems en Mark Dierikx van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Het topteam is begin 2011 gestart en adviseert de minister van EL&I.Innovatiecontracten Energie


Een van de adviezen richt zich op het afsluiten van zogenoemde innovatiecontracten voor de belangrijkste innovatiethema’s. Het gaat om zeven thema’s: zon-PV, offshore windenergie, bio-energie, energiebesparing in de industrie, energiebesparing in de gebouwde omgeving, smart grids en gas die volgens het topteam economische potentie hebben voor Nederland. Voor elk van de 7 ‘innovatie tafels’ wordt een contract opgesteld door bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Agentschap NL ondersteunt elke innovatie tafel: een EOS-adviseur is aangesteld als secretaris. Frank Witte, manager van EOS licht toe: “In elk innovatiecontract maken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid concrete afspraken over de innovatietrajecten voor de komende jaren inclusief prioriteiten en financiering.”Financiering energie-innovatie


“Het kabinet heeft aangegeven innovatie en de economie te willen stimuleren, ook in de energiesector, maar moet tegelijkertijd bezuinigen”, vervolgt Witte. “Daarom neemt het bedrijfsleven het voortouw bij het opstellen van de innovatiecontracten en geeft daarin heel concreet aan wat écht nodig. Ook is de bedoeling dat het bedrijfsleven een groot deel van de financiering op zich neemt, in elk geval minimaal veertig procent.”


Landelijke bijeenkomst


Witte: “In het voorjaar organiseert het topteam Energie een landelijke bijeenkomst. Alle bedrijven en instellingen in de energiesector worden hiervoor nadrukkelijk uitgenodigd. Het is de bedoeling dat iedereen die bij de ontwikkelingen betrokken wil zijn, zich kan aansluiten.”

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam