Stimulering Duurzame Energieproductie in 2012

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 

De invulling van de SDE+ 2012 wordt steeds concreter. In een kamerbrief informeert minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de Tweede Kamer over de stand van zaken. Het gaat hierbij om voornemens waarover de Tweede Kamer zich nog moet uitspreken.

De minister streeft ernaar de SDE+ in 2012 op dinsdag 31 januari open te stellen. Er wordt in 2012 een budget van 1,7 miljard euro beschikbaar gesteld om projecten te ondersteunen.

De fundamenten van de SDE+ in 2012 blijven ongewijzigd ten opzichte van 2011:

  • Eén integraal budgetplafond.
  • Een maximum basisbedrag van 15 ct/kWh voor hernieuwbare elektriciteit, 103,5 ct/Nm3 voor hernieuwbaar gas en 41,7 €/GJ voor hernieuwbare warmte.
  • Gefaseerde openstelling.
  • Een 'vrije' categorie.

De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode van 12 of 15 jaar (basisbedrag – correctiebedrag = SDE-bijdrage). Dit is het basisprincipe van de regeling.

De Kamerbrief van minister Verhagen staat hier online.

BRON: Zonne Energie Specialist

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam