Roofs 2015-02-22 Willibrorduskerk voorzien van nieuwe leien dakbedekking

De torenspits van de markante Willibrorduskerk in het Noord-Hollandse Heiloo wordt momenteel gerestaureerd. De gelegenheid wordt te baat genomen om het dak direct te voorzien van een nieuwe leien dakbedekking.

De restauratie van de gevel en het dak van de torenspits van de kerk betekent een fraai referentieproject voor het uitvoerende bedrijf, Pronk Bouw uit Warmenhuizen. Projectleider Chris Pronk vertelt dat het bedrijf met Pronk Restauratie en Pronk Leidekkers de verschillende disciplines in huis heeft om een dergelijk project volledig in eigen hand te kunnen uitvoeren.

Inspectie

Waarom waren deze werkzaamheden noodzakelijk? Pronk: “De kerk van de R.K.  Willibrordusparochie in Heiloo werd in 1927 gebouwd. De afgelopen jaren kwam een aantal lekkages aan het licht. Tijdens inspecties bleek dat er behoorlijke gebreken aan de toren waren, o.a. horizontale en verticale scheuren in het metselwerk van de torenschacht. Het was niet direct duidelijk wat hiervan de oorzaak kon zijn.”

Grondige inspectie vanaf de steiger, waarbij enkele proefgaten werden gehakt, wees uit dat de blindankers van de balklagen (ankers waarmee de houten vloeren in het metselwerk zijn bevestigd), en een tweetal kettingankers (rondom de houten vloeren), in het metselwerk aanwezig waren, die waren gaan oxideren. Het ijzer is als gevolg hiervan gaan uitzetten en heeft het metselwerk kapot gedrukt. Ook werden er gebreken aan het vlinderlood op de hoekkepers van de spits geconstateerd, was er sprake van houtrot in de kapvoet van de spits en was ter plaatse van de galmborden lood afgescheurd. Ook hier was sprake van houtrot.

Duidelijk was, dat groot onderhoud diende te worden uitgevoerd met als doel om verdere schades aan de toren tegen te gaan en de toren weer voor langere tijd onderhoudsvrij te maken. Omdat de toren toch in de steigers gezet zou moeten worden, is ervoor gekozen direct ook de leien dakbedekking te vernieuwen. De oude leibedekking en de bevestiging hiervan, met koperen leihaakjes, naderde het einde van de levensduur en was niet gegarandeerd waterdicht meer. Dit was met name aan de westzijde van het pand zichtbaar, waar de invloed van de zeewind zich het meeste heeft doen gelden.

Leien dakbedekking

Al het leiwerk op de toren en de galmborden wordt vernieuwd. In totaal behelst het project circa 260 m² leiwerk. Voor het project is gekozen voor toepassing van Samaca MH leien uit Spanje. De hoekkepers worden nu uitgevoerd als gevlochten hoeken, met ingedekt lood. Ook het overige loodwerk werd vervangen (30 ponds voetlood, 25 ponds muurlood, 35 ponds loodmuts). De overige daken van de kerk blijven voorlopig zoals ze zijn. De werkzaamheden worden in nauw overleg met de bouwkundige commissie van de parochie uitgevoerd.

Pronk: “Wij zijn blij met dit werk in deze, helaas, nog steeds matige tijd in de bouw en dat de RK Willibrordusparochie in Heiloo heeft geïnvesteerd in een goede oplossing. Mede hierdoor kunnen wij het vakmanschap in onze bedrijven behouden.” De werkzaamheden zijn in de eerste week van november 2014 begonnen en eind januari zijn afgerond.”Restauratie toren R.K. Willibrorduskerk te Heiloo

Opdrachtgever: R.K. Willibrordusparochie te Heiloo
Metsel- en timmerwerk: Pronk Restauratie bv te Warmenhuizen
Dakwerk: Pronk Leidekkers bv te Warmenhuizen

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam