Roofs 2015-01-25 Nieuwslijn

AGENDA

27-29 januari 2015
Installatie Vakbeurs
Evenementenhal Gorinchem
Info: www.evenementenhal.nl

28-30 januari 2015
Intersolution 2015
Flanders Expo te Gent (B)
Info: www.intersolution.be

9-13 februari 2015
Week van de Bouw 2015
Jaarbeurs te Utrecht
Info: www.weekvandebouw.nl

31 maart-2 april 2015
Building Holland 2015
RAI te Amsterdam
Info: www.buildingholland.nl

20-21 april 2015
4th International Green Roof Congress
Raffles Hotel te Istanbul (Turkije)
Info: www.greenroofworld.com

21-23 april 2015
ParkeerVak
Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch
Info: www.parkeervak.nl


In memoriam Ronald de Wolff
08-11-1961 - 01-12-2014

Op 1 december 2014 is kort na zijn 53ste verjaardag Ronald de Wolff na een lang ziekbed overleden aan de complicaties die zijn opgetreden tijdens zijn behandeling aan de ziekte myelofibrose. Ronald kenmerkte zich professioneel als een zeer deskundig en betrokken persoon die graag het gesprek aanging om zijn zienswijze voor het voetlicht te brengen. Hij combineerde dit met een vriendelijk, behulpzaam en sociaal karakter.

Ronald  zette in 2005 Dakbestek als eigenaar voort vanuit de boedel van Esha. Vanaf 1991 tot 2005 was hij reeds werkzaam voor Dakbestek in de functies van inspecteur, adviseur waarvan de laatste twee jaren als directeur. Voor 1991 werkte Ronald enkele jaren voor Cekadak. Nadat hij het bedrijf overnam om het als ongebonden en onafhankelijk adviesbureau voort te zetten, heeft hij het bureau gestaag laten groeien. Kwaliteit ging hierbij altijd voor kwantiteit.

Dakbestek zal worden voortgezet als zelfstandig bureau met de familie De Wolff als eigenaar en met hetzelfde team aan mensen.

 


RECTIFICATIE

In Roofs oktober 2014 is ter promotie van het congres ‘Veilig werken op hoogte’ integraal een ingezonden brief over dit onderwerp gepubliceerd, die de redactie van Roofs ontving van een architect. Uit reacties uit de markt is gebleken dat onvoldoende duidelijk was dat de brief niet de mening van de redactie verwoordde.

Er is besloten tot integrale publicatie van de brief omdat deze brief naar de mening van de redactie bijzonder illustratief was voor de wijze waarop in de markt met het onderwerp ‘veilig werken op hoogte’ wordt omgegaan. De betreffende architect gaf in de brief namelijk herhaaldelijk aan dat hij in zijn werkpraktijk het onderwerp veilig werken op hoogte aan de andere bouwpartijen overlaat, omdat hij zich over dit onderwerp niet voldoende bevoegd acht.

Dit is een algemeen beeld: de verantwoordelijkheid voor de veiligheid op het dak wordt steeds verder afgeschoven, wat niet wenselijk is, en – in het kader van de ketenaansprakelijkheid – ook wettelijk niet is toegestaan. Veilig werken op hoogte is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Het resultaat van het afschuiven van de verantwoordelijkheid is soms desastreus. Onderaan in de keten bevindt zich het dakdekkerbedrijf of de zzp’er, die zich in de huidige prijsmarkt soms genoodzaakt ziet het werk uit te voeren zonder de noodzakelijke voorzieningen te treffen. Een belangrijk deel van de ongevallen die in de huidige markt plaatsvinden, zijn een gevolg van het afschuiven van de verantwoordelijkheid.

De redactie van Roofs is altijd consistent geweest in dit standpunt. Nadrukkelijk is het niet de bedoeling van de redactie geweest het standpunt van de betreffende architect te presenteren als een juist standpunt. Noch is het de bedoeling van de redactie geweest producten en/of merken op het gebied van veilig werken op hoogte in een kwaad daglicht te stellen. Wij betreuren dat er door de wijze van presenteren hierover verwarring is ontstaan.


Kansen benutten bij aanbestedingen in 2015

De rol van opdrachtgever en andere bouwparticipanten zijn binnen het bouwproces aan het veranderen. De opkomst van geïntegreerde contracten, nieuwe inkoopregels en integrale samenwerkingsvormen stellen nieuwe eisen aan de bedrijfsvoering en competenties van opdrachtgevers, dakaannemers en leveranciers. Het aanbesteden vraagt immers om een andere benadering dan het traditionele model. In de workshop wordt behandeld welke procedures er zijn, op welke wijze u afgestemd op de selectie- en gunningscriteria kunt aanbesteden, en wat Lean- en BIM- modellen voor uw bedrijf betekenen. Na de workshop weet u welke kansen deze ontwikkelingen en trends uw bedrijf kunnen bieden, zodat bij aanbesteding, gunning en voorbereiding van projecten voordeel kan worden behaald.

Thema’s workshop
• Van STABU naar Geïntegreerde contracten
• Nieuwe inkoopregels: EMVI/ Gunnen op Waarde en nut en noodzaak tendermanagement
• Mogelijkheden Nota van Inlichtingen en prestatie inkoop
• Lean- en BIM-methodieken, nieuwe onderhoudsmodellen (o.a. BOEI-systematiek) 

De workshop wordt op donderdag 29 januari voor de eerste maal georganiseerd en start om 13.00 uur en eindigt om 20.30 uur.


Op 1 januari treden veranderingen van Wet werk en zekerheid in werking


Op 1 januari treedt een aantal veranderingen, die met de Wet werk en zekerheid (Wwz) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het arbeidsovereenkomstenrecht en de Werkloosheidswet worden aangebracht, in werking. Het doel van de veranderingen is onder meer om de rechtspositie van flexwerkers te versterken. Zo veranderen de regels om een proeftijd in een tijdelijk contract op te nemen en kan alleen nog bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding worden opgenomen in een tijdelijk contract. Zie www.dakweb.nl voor de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2015.


Akkoord nieuwe pensioenregeling Bouwnijverheid

Cao-partijen Bouw, Afbouw, Timmerindustrie, Natuursteenbedrijf, Betonmortel en
Bikudak, hebben een akkoord bereikt over een nieuwe gezamenlijke pensioenregeling
voor de werkgevers en werknemers die werkzaam zijn in deze sectoren. De
veranderingen gelden vanaf 1-1-2015. BpfBOUW voert de pensioenregeling voor cao-
partijen uit. Omdat de wetgeving is veranderd, hebben cao-partijen de pensioenregeling moeten aanpassen. De pensioenregeling wordt daardoor per saldo versoberd. Cao-partijen hebben als gedeeltelijke compensatie de maximale fiscale grenzen opgezocht met enkele verbeteringen. Zie www.dakweb.nl voor de belangrijkste aanpassingen.

 

IKOB-BKB versterkt banden met TU Delft

Vanaf 1 december jl. leidt Ton van Beek het Ageing Centre van de TU Delft. Ton van Beek werkte daarvoor als certificatiemanager bij IKOB-BKB en blijft ook naast zijn nieuwe functie betrokken bij certificering van steenachtige materialen, zoals kalkzandsteen, keramiek, cement, zand, grind en beton.

Het Ageing Centre wil wetenschappelijke kennis inzetten ten behoeve van een hoger kwaliteitsniveau van materialen en producten en zo een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling. IKOB-BKB is ervan overtuigd dat fundamentele kennis een belangrijke voorwaarde is voor het ontwikkelen van nieuwe concepten en innovaties in de industrie.

MET FOTO: Ton van Beek, TU Delft

 


Velux events zeer goed ontvangen

Op 2 en 3 december genoten ruim 3000 zakelijke relaties van Velux Nederland van een speciaal evenement. De aanwezigen kregen onder het genot van een hapje en drankje in één avond een overzicht van de nieuwste producten, een kijkje achter de schermen van Velux Nederland en als afsluiter een spetterend optreden van Bløf.

“De afgelopen twee avonden hebben we ruim 3000 gasten mogen verwelkomen. Voor ons een unieke gelegenheid om onze productnoviteiten te tonen, maar vooral om relaties kennis te laten maken met de mensen achter het merk. We zijn dan ook zeer verheugd met de hoge opkomst en de enthousiaste reacties die we hebben ontvangen”, vertelt Michel Sombroek, algemeen directeur van Velux Nederland.

Met foto


‘Meeste zonnepanelen staan naar verkeerde kant gericht’

Het lijkt logisch: zonnepanelen naar het zuiden richten om op die manier dagelijks zoveel mogelijk zonlicht op te vangen en zo dus zoveel mogelijk energie te halen uit de zonnepanelen. Amerikaanse onderzoekers, Barry Fischer en Ben Harack, beweren nu echter dat dit misschien niet de meest ideale plaatsing is voor de panelen.

Volgens de studie van Barry Fischer en Ben Harack zouden zonnepanelen beter naar het westen gericht worden. Met die plaatsing vangen zonnepanelen minder zon op dan wanneer ze naar het zuiden georiënteerd staan, maar het moment waarop ze zon opvangen, is wel efficiënter. Indien de panelen naar het westen gericht staan, wordt vooral vanaf de namiddag veel zonlicht opgevangen, op het moment dat er veel meer stroom verbruikt wordt. Zo genereren de zonnepanelen dus meer elektriciteit op de momenten wanneer dat het meest nodig is. Door de zonnepanelen naar het zuiden te richten, wordt er weliswaar voor meer vermogen gezorgd, maar de zonne-energie wordt daarbij gegenereerd op de uren dat ze eigenlijk niet of minder nodig is.

Uitreiking certificaten Polyfin

Polyfin Ag heeft zijn DUBOkeur certificaten in ontvangst mogen nemen tijdens een uitreiking bij de watertoren te Bussum. De volgende dakbanen zijn DUBOkeur gecertificeerd:

• Polyfin 3012 (dikte van 1,2 mm)
• Polyfin 3016 (dikte van 1,6 mm)
• Polyfin 3018 (dikte van 1,8 mm)
• Polyfin 3020 (dikte van 2,0 mm)
• Polyfin 4230 (dikte van 3,0 mm)Met het behalen van het DUBOkeur laat Polyfin Ag zien dat het veel belang hecht aan duurzaamheid. De totale milieubelasting van de dakbanen, berekend over de gehele levenscyclus, is dusdanig laag dat de Polyfin dakbanen zich kunnen meten met de beste alternatieven binnen de toepassing van platte mechanische bevestigde dakbedekking.

Ubbink behaalt MVO-certificaat niveau 4

Ubbink streeft ernaar alle bedrijfsprocessen te optimaliseren, zodat de ecologische footprint zoveel mogelijk wordt beperkt. Het bedrijf heeft de certificering van de MVO Prestatieladder op niveau 4 bereikt. Op 3 december 2014 ontving Henk-Jan Wegman, algemeen directeur Ubbink, officieel het certificaat van Ton Wessels, Business Development & Sales van certificeerder Lloyds. Met deze certificering maakt het ebdrijf haar MVO-beleid en -prestaties transparant.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam