Roofs 2015-01-20 Eerste project Built4U uitgevoerd

Onlangs zijn zestien woningen van woningcorporatie Accolade in Heerenveen energieneutraal gemaakt volgens het Built4U principe. Tijdens een persbijeenkomst op 25 november 2014 werd het project toegelicht.

Het nieuwe renovatieconcept werd in februari 2014 gelanceerd (zie Roofs maart 2014). Het betreft een samenwerkingsverband van leveranciers Kingspan Unidek, Doorwin en Zehnder – J.E. StorkAir en adviseurs Trecodome, The Source Group en Van Aken Architecten. Zij hebben een methode ontwikkeld waarmee bij seriematige renovatie een kostentechnisch efficiënt totaalproduct kan worden geleverd. Leveranciers en adviseurs werken in het concept horizontaal samen volgens het LEAN-principe, wat moet leiden tot (product)innovaties en een gezamenlijke visie, waarin alle kennis optimaal wordt ingezet.

Het concept voorziet in een opwaardering van de gebouwen door aan de buitenkant een prefab schil te plaatsen waar de installaties al in zijn geïntegreerd. De totale renovatie neemt met deze methode slechts vijf dagen in beslag en de bewoners hoeven hun woning niet te verlaten.

Hier is vanzelfsprekend een goede voorbereiding voor nodig. Door middel van het BIM-model en productengineering zijn de onderlinge producten op elkaar afgestemd. Voor individuele projecten komt het er dan enkel nog op aan om variabelen in te vullen. Deze gelden de afmetingen van de specifieke woningen, de plaats van deuren, (dak)vensters, leidingen, etc. Maar ook de bekleding van dak en gevel kan binnen een bepaald keuzemodel per project worden ingevuld.

Project

Accolade is de eerste woningcorporatie in Nederland die deze innovatieve renovatiemethode in de praktijk heeft toegepast. Aan de Commandeurstraat en Foeytsstraat in Heerenveen zijn de woningen geheel voorzien van een geïsoleerde schil: een nieuwe prefab buitengevel, nieuwe kozijnen met triple glas, vloerisolatie, ComfortVentilatie met warmteterugwinning en een geïntegreerde dakoplossing met isolatie en PV-panelen. Daarmee hebben de woningen een heel nieuw uiterlijk en meer wooncomfort gekregen. Tijdens de werkzaamheden, die per woning inderdaad vijf dagen in beslag namen, konden de bewoners thuisblijven.

Voor de bewoners gaat de huur gaat iets omhoog, maar door de energiebesparing die de renovatie oplevert, gaan de bewoners er gemiddeld 50,- euro per maand op vooruit. Door de renovatie zijn de woningen gestegen naar een energielabel beter dan A++ en hebben ze een gezond binnenklimaat.

Tijdens de persbijeenkomst werd het concept nog eens uit de doeken gedaan en werden de praktijkervaringen gedeeld. Dit project fungeerde als pilot. “Zoals zo vaak bij seriematig werk was het in het begin een kwestie van afstemmen,” aldus projectleider Youri Verwer. “Het team raakte na een paar woningen op elkaar ingespeeld en toen werd de echte tijdwinst geboekt. Vooraf was natuurlijk alles al geëngineerd en op elkaar afgestemd maar in de praktijk kom je altijd dingen tegen waar op de tekentafel geen rekening mee was gehouden. Door het proces goed te monitoren en intensief contact te houden met de overige bouwpartijen hebben we het proces kunnen optimaliseren.”

Contact met de bewoners

“Het contact met de bewoners was heel belangrijk. Groot voordeel van de werkwijze is het gegeven dat de bewoners thuis kunnen blijven. De vijf dagen die per woning nodig zijn werden prima gehaald. Toch bleek in de praktijk dat mensen die periode als langer ervaren omdat de steigers langer blijven staan dan die vijf dagen. In die gevallen is het belangrijk hier duidelijk over te communiceren. De bewoners zijn voortdurend geïnformeerd over de voortgang, middels bijeenkomsten en mailings.”

Enkele bewoners waren ook bij de bijeenkomst aanwezig. Zij vertelden zeer tevreden te zijn over het verloop van de werkzaamheden en het resultaat. Bewoner J. Koster noemde de verbetering van het wooncomfort ‘een verschil van dag en nacht’.

Ook voor de woningcorporatie heeft de werkwijze van Built4U voordelen, zo werd aangegeven. Met name het gegeven dat men van ontwerp tot uitvoering te maken heeft met één aanspreekpunt voor de woningcorporatie werd zeer gewaardeerd. Ook voor de bewoners was dat overigens het geval. Er waren tijdens de werkzaamheden wel verschillende partijen aanwezig, maar die droegen allemaal bedrijfskleding van Built4U, zodat ze allemaal namens het samenwerkingsverband aanspreekpunt waren.

De voordelen voor de bewoners wogen bij de woningcorporatie het zwaarst. De komende tijd zal men monitoren of de bewoners inderdaad flink op hun maandlasten besparen. Daarnaast zal men onderzoeken of in de toekomst meer huurwoningen op deze manier energiezuinig kunnen worden gemaakt.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam