Roofs 2015-01-16 Na-isolatie zonder dakranden aan te passen

De campus van de TU Delft is van buiten en binnen ingrijpend gerenoveerd. Op het dak is voor de randzones gekozen voor een EPS-isolatie van RenoTopHR, een innovatie van IsoBouw, waarmee de dakrand niet hoeft te worden aangepast.

Het campusgebouw van de TU Delft is in de afgelopen maanden verbouwd naar de zogeheten Bouwcampus. De Bouwcampus huisvest diverse kennisinstituten, met als doel de interactie tussen deze instituten te vergroten en zodoende de nodige veranderprocessen in de bouw te bevorderen. De belangrijkste vernieuwingsthema’s zijn ketensamenwerking, levenscyclus/duurzaamheid en andere maatschappelijke vraagstukken zoals (arbeids)veiligheid, leefbaarheid en minder verspilling/faalkosten.
In het pand is ruimte voor meer dan 300 mensen. In het gebouw zijn werkplekken, ontmoetingsplekken, vergaderruimtes en ruimtes voor bijeenkomsten aanwezig om zo de samenwerking tussen de organisaties te bevorderen, en een meer integrale benadering van de vraagstukken in de bouwsector te kunnen bewerkstelligen.

Partners Bouwcampus
De partners van Bouwcampus zijn onder meer: SBRCURnet, COB, Vernieuwing Bouw, PAO, CfPB, CROW, ISSO, Bewuste Bouwers, Betonvereniging, BOB, CIB, ERB, KOMO, SIKB, SKB, TU Delft, Rijkswaterstaat, Rijksgebouwendienst, Bouwend Nederland, gemeente Rotterdam namens de G4, gemeente Delft namens de G32, TNO en Deltares.

 

De werkzaamheden betekenden ook een vernieuwing van de dakopbouw, die aan het einde van de levensduur was. Het betreft een dak met een oppervlakte van in totaal 2750 m². Een deel hiervan werd overlaagd. Op zo’n 1600 m² werd de bestaande dakopbouw (een XPS isolatie en een bitumineuze dakbedekking op een dampremmende laag) tot op de betonnen ondergrond verwijderd. Om een isolatie van Rc=2,5 te halen, werd op de nieuwe dampremmende laag een nieuwe isolatielaag van EPS aangebracht. Deze keuze betekende een verhoging van de isolatielaag (100 mm). Om te voorkomen dat de dakranden en aansluitingen dienden te worden aangepast, is in de randzones gekozen voor de toepassing van een RenoTopHR 40/100.

Het betreft een isolatie-element dat fabrikant van EPS isolatieproducten IsoBouw uit Someren in het afgelopen jaar heeft geïntroduceerd. RenoTopHR is een isolatieplaat waarbij een verbetering van de isolatie kan worden bereikt zonder dat aanpassingen aan de waterwerende detaillering nodig zijn. Met het element wordt namelijk over een afstand van 1 meter een geleidelijke hoogteoverbrugging gerealiseerd richting de dakrand, waardoor de opstandhoogte ter plaatse van de dakrand gering is. Het element is in diverse afschothellingen beschikbaar en ook de overige maatvoering is vooraf aan te geven.

“Het nadelig effect dat de dunnere isolatielaag op deze plek heeft, is te verwaarlozen,” aldus verkoopleider Udo de Been van IsoBouw. “Dit wordt gecompenseerd door de dikte van de rest van het element. De isolatiewaarde van het dak wordt aanzienlijk verbeterd terwijl er geen aanpassingen hoeven te worden gedaan aan de aansluitingen, wat een duidelijke besparing oplevert. In dit kader hebben we ook onze producten laten opnemen in het Gilde software programma waarin nu de besparing ten opzichte van alternatieve oplossingen eenvoudig kan worden aangetoond. Op onze site kan men makkelijk de isolatiewaarde uitrekenen voor het gehele dak.”

Deze elementen worden alleen geleverd in combinatie met EPS dakisolatie. Technische overwegingen spelen hierbij geen rol, alleen commerciële. “Dit isolatie-element is een innovatie die de toepassing van EPS op renovatiedaken nog lucratiever maakt,” aldus De Been. “Het levert een uitstekende isolatiewaarde op en ook prijstechnisch is toepassing van dit product uitermate gunstig. Door als dakdekker zelf de overgang van dun naar dik niet te hoeven maken, bestaat er minder kans op lekkages. RenoTopHR wordt geleverd in diverse diktes, heeft standaard een druksterkte van 100 kPa en een lambda-waarde van 0,031 W/mK.”

Verwerking

Het dak is uitgevoerd door Ben Roos Dakbedekkingen uit Berkel en Rodenrijs. Directeur John van Putten vertelt dat toepassing van deze elementen in het bestek was voorgeschreven. “Het was de eerste keer dat wij dit product hebben verwerkt maar het is zeker voor herhaling vatbaar want het is ons zeer goed bevallen. Ons personeel was erg te spreken over de eenvoudige verwerkbaarheid van het product. De elementen worden kant en klaar en genummerd op de bouwplaats aangeleverd en kunnen dus direct in de juiste volgorde worden aangebracht. De verwerking, en met name de realisatie van de afwerklaag, levert een aanzienlijke tijdsbesparing op. De geleidelijke overgang van dikte zorgt voor een kwalitatief betere randafwerking.”

De dakopbouw, bestaande uit een bitumineuze dampremmende laag en de EPS isolatie PolyTop 1000 (en in de randzones dus de RenoTopHR) is afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking, volledig gebrand. De dakrand is afgewerkt met een zinken deklijst, ook de opstanden zijn opnieuw afgewerkt. “Deze manier van isoleren is een prachtige oplossing,” aldus Van Putten”.

Het vernieuwde pand van de Bouwcampus is eind 2014 in gebruik genomen.

Dakrenovatie Bouwcampus te Delft

Opdrachtgever: TU Delft
Dakdekker: Ben Roos Dakbedekkingen te Berkel en Rodenrijs
Leverancier: Canam sales
Fabrikant isolatie: IsoBouw te Someren

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam