Roofs 2015-01-03 Roofs wordt abonnementenblad

Met het nieuwe jaar begint Roofs ook aan een nieuwe jaargang, de 24ste. Al bijna een kwart eeuw voorziet dit vakblad de dakenbranche van de nodige informatie over de meest uiteenlopende actuele ontwikkelingen – en nog wel langer, als je de voorlopers DIM, Roofing Holland en Dak Helling meerekent.

Al die jaren werd het blad gratis binnen de markt verspreid naar alle relevante doelgroepen. De uitgave en verspreiding van het blad werden al die jaren volledig gefinancierd uit de advertentie-inkomsten.

Dat laatste is in de huidige markt zoals bekend een lastig verhaal. Het heeft ertoe geleid dat de uitgever heeft besloten dit vakblad per 2015 volgens een gewijzigd concept op de markt te brengen. De lezers zullen namelijk vanaf heden de uitgave van dit vakblad mede financieren middels abonnementen.

Het gewijzigde concept sluit misschien ook wat beter aan op de redactionele uitgangspunten van Roofs. Al sinds jaar en dag stelt de redactie zich immers ten doel de informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen in de dakenbranche op een onpartijdige, objectieve manier beschikbaar te stellen.

U zult begrijpen dat de objectieve informatievoorziening en de commerciële belangen van marktpartijen wel eens met elkaar op gespannen voet staan. Ook in die zin is het te waarderen dat in al die jaren veel partijen uit de dakenbranche in Roofs hebben geadverteerd. Natuurlijk deden ze dat omdat ze verwachtten daar commercieel profijt van te hebben. Maar ze ondersteunden daarmee ook een branchebelang.

Roofs is natuurlijk niet het enige vakblad voor de daken en ook onze collega’s doen hun werk uitstekend. Maar het is voor een serieus te nemen markt van essentieel belang dat er een vakblad actief is dat niet aan een marktpartij is gelieerd en dus op basis van onpartijdigheid de informatie verspreidt. Daarin is Roofs wél de enige.

Objectieve informatie is niet primair het belang van de adverteerders, maar van de lezers. Daarom is het eigenlijk logisch dat de uitgave van het vakblad ook vanuit de lezers wordt gefinancierd.

Niet alléén de uitgave van het vakblad, trouwens. We zitten al ruimschoots in het internettijdperk. In de loop der jaren heeft de uitgeverij diverse manieren ontwikkeld om de meest uiteenlopende informatie beschikbaar te stellen, op de meest uiteenlopende manieren.

Een abonnement behelst dan ook niet alleen de toezending van het vakblad (11x per jaar), dat bovendien weer dikker kan worden en dus meer informatie bevatten. Maar ook krijgen abonnees toegang tot de website www.dakweb.nl. Op deze website vindt men niet alleen het dagelijks dakennieuws, maar ook een bijzonder goed gevuld archief met alle artikelen die vanaf het jaar 1999 in Roofs verschenen.

Tevens ontvangt de abonnee maandelijks een digitale versie van vakblad Roofs en ontvangt hij – eveneens maandelijks – een nieuwsbrief waarin het belangrijkste nieuws nog eens op een rijtje wordt gezet. Jaarlijks ontvangt men tenslotte het Roofs Handboek, het geactualiseerde overzicht van alle partijen die in de markt actief zijn.

Bij deze editie van Roofs vindt u een brief met de details over o.a. de prijs voor een abonnement (50 euro excl. Btw) en de prijs voor een extra abonnement (25 euro excl. Btw).

Het is wat ons betreft het begin van een mooi nieuw jaar, waarin de basis wordt gelegd voor nog vele jaren objectieve en kwalitatieve nieuwsgaring. Ik hoop en verwacht dat de Roofs bij u op de mat zal blijven vallen - en dat wij derhalve nog veel van elkaar zullen horen.

Edwin Fagel

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam