Roofs 2014-11-17 Arbeidsmarkt verziekt door zzp’er?

Discussie

De discussie over zzp’ers is weer opgelaaid. Dat schijnconstructies een probleem zijn, daar is iedereen het over eens, maar over de aanpak lopen de meningen uiteen.

Uit een onderzoek van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), in opdracht van FNV Bouw blijkt dat Rijkswaterstaat als grootste opdrachtgever feitelijk geen invulling geeft aan haar voorbeeldfunctie. RWS heeft, zo concludeert SOMO, allerlei mogelijkheden om navolging van wet- en regelgeving bij opdrachtnemers af te dwingen en te controleren. Doelbewust wordt deze verantwoordelijkheid niet genomen. Daarmee overtreedt RWS internationale verdragen, waaronder de bescherming van mensenrechten. Inmiddels zijn over deze praktijk Kamervragen gesteld.

Verziekt

In de nasleep van de publicatie van het SOMO-rapport en de discussie rond het wetsvoorstel Wet invoering Beschikking geen Loonheffing (BGL) verklaarde Henk Klein Poelhuis, voorzitter van de Aannemersfederatie Nederland (AFNL), dat de ‘arbeidsmarkt wordt verziekt door de zzp’er’. “Veel zzp’ers worden via schijnconstructies aan het werk gezet tegen een lage prijs. Bonafide werkgevers verliezen daardoor hun concurrentiepositie.” Volgens Klein Poelhuis is de instroom van het aantal zelfstandigen en flexwerkers inmiddels hoger dan die van werknemers uit Oost-Europa. Er zijn steeds minder werknemers op bouwplaatsen die vallen onder de Bouw CAO. Dit gaat ten koste van de kwaliteit: “We zien dat de faalkosten toenemen en uiteindelijk zijn de consumenten hier de dupe van.”

Klein Poelhuis roept de politiek op om de ketenaansprakelijkheid en de aanpak van schijnconstructies wettelijk vast te leggen. Hij roept werkgevers en vakbonden op haast te maken met een nieuwe CAO [waar overigens noch de platte dakensector, noch de hellende dakensector nog onder zal vallen- red.].

Dumpprijzen

Gevraagd naar een reactie stelt Maarten Post van ZZP Nederland dat Klein Poelhuis in plaats van dit soort statements te maken en de politiek tot actie beter eerst naar zijn eigen achterban kan kijken. “Niemand wil voor dumpprijzen werken. Het zijn de bedrijven die onder de AFNL vallen die profiteren van deze tarieven. Natuurlijk willen zzp’ers ook een gezonde prijs voor hun werk rekenen, maar ze zien zich vaak gedwongen het tegen dumpprijzen uit te voeren.”

ZZP Nederland vindt het een goede zaak als de verantwoordelijkheid voor een juiste en goede Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) mede bij de opdrachtgever wordt gelegd. De AFNL noemt dit juist ‘overbodig en te ingewikkeld’. Op dit moment ligt deze verantwoordelijkheid geheel bij de zzp’er en daarin hoeft volgens de AFNL geen verandering in plaats te vinden. Men pleit voor een eenduidige definitie van het begrip ‘zelfstandige’.

Maarten Post stelt daarentegen dat dit een schijnprobleem is. “Vanuit welk je perspectief je het ook bekijkt, een zelfstandige is iemand die voor zichzelf werkt. Heel simpel. De opdrachtgever dient zich ervan vergewissen dat hij te maken heeft met een echte ondernemer, en niet met een verkapte werknemer.”

Roofs houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam