Roofs 2014-09-14 Bitumineus dakafval RDM Scheepsbouwloods wordt gerecycled

Onlangs reikte Bitumen Recycling Nederland (BRN) de eerste certificaten uit voor drie renovatieprojecten. In dit artikel wordt één van de projecten uitgelicht: de renovatie van de RDM Scheepsbouwloods te Rotterdam.

Het monumentale gebouw op het RDM-terrein in de Rotterdamse haven werd jarenlang gebruikt als loods voor de bouw van schepen en jachten. Onlangs is het gebouw herontwikkeld en is er o.a. bedrijfsruimte en kantoorruimte in gevestigd. Ook het dak (met een oppervlak van 7300 m²) werd vernieuwd. De volledige dakopbouw is tot op de stalen ondergrond verwijderd en vervangen door een nieuwe opbouw. Het was de bedoeling de oude dakopbouw gescheiden af te voeren zodat het bitumineus dakafval kon worden hergebruikt in nieuwe dakbedekking.

Gescheiden afvoer

“Dat was nog niet gemakkelijk,” vertelt directeur John Kambeel van NDA-lidbedrijf Voormolen Dakbedekkingen uit Nieuwerkerk aan den IJssel. “Het dak is een aantal keren overlaagd geweest en de dakopbouw bestond uit verschillende lagen isolatie van verschillende materialen.”

De sloop is uitgevoerd door De Man Sloopwerken uit Zevenbergen. Directeur Henk de Man vertelt: “Het was een complex werk: de dakopbouw bestond uit vijf lagen dakbedekking en isolatie. Dit hebben wij met behulp van de dakzaagmachine in segmenten van 1x1 m gezaagd. Omdat het dak niet te zwaar belast mocht worden, hebben we op de zijkant van het dak kantelbakken neergezet, gestempeld met houten balken, van dakspant naar dakspant. Met behulp van kruiwagens en platte wagens werd het dakafval naar de kantelbakken getransporteerd en vervolgens met behulp van een 50m1 loopkatkraan verticaal getransporteerd naar de  containers (40 m³) die we naast het pand hadden opgesteld. Het dakafval werd op het dak door onze medewerkers gescheiden en in de verschillende containers afgevoerd. In totaal was steeds een team van acht man van het sloopbedrijf met de werkzaamheden bezig.”

Een gespecialiseerd bedrijf saneerde bovendien de afwezige asbest. Ook de oude lichtstraten werden vernieuwd.  “Aandachtspunt tijdens de dakwerkzaamheden was de verdeling van het gewicht. Zoals gezegd kon het staaldak maar een beperkt gewicht aan, wat betekende dat de pallets met dakmaterialen direct na aanlevering op het dak verdeeld moesten worden.”

Uiteindelijk is door het dakdekkerbedrijf de nieuwe dakopbouw aangebracht:

• PE-folie (dampremmende laag)
• Enertherm ALU 70 mm
• Onderlaag 450 P60
• Toplaag 470 K14


Certificaat

Het BRN-certificaat geeft aan hoeveel CO2 bij het betreffende project is bespaard door het bitumineuze dakafval te recyclen. Deze hoeveelheid wordt gebaseerd op de LCA database van de Bitumen Waterproofing Association (BWA). Deze is door het Turijnse LCE samengesteld. Voor dit project is ongeveer 105.400 kg bitumen dakbedekking gescheiden van andere afvalstromen en afgevoerd ten behoeve van recycling. Dit heeft volgens het certificaat een besparing van ongeveer 6640 kg CO2 opgeleverd.

“Het certificaat heeft betrekking op dit project,” vertelt André van den Engel namens BRN. “Projecten kunnen bij BRN worden aangemeld. Op basis van projectinformatie en eventueel ook monsters wordt de hoogst haalbare en meest optimale recycling vastgesteld: verwerking in dakbedekking of een toepassing in de wegenbouw. In overleg met partijen wordt vervolgens gezocht naar een passende logistieke invulling. Nadat de juiste bewijsstukken zijn overlegd, reikt BRN het certificaat uit.”

Tegelijk met de uitreiking van het certificaat aan Voormolen Dakbedekkingen voor RDM Scheepbouwloods kregen Centraal Boekhuis in Culemborg/ Boko Dabedekkers uit Westknollendam en het Amphia Ziekenhuis in Breda/ Innodak uit Boxtel het BRN certificaat uitgereikt. Van den Engel geeft aan dat op korte termijn nog meer certificaten zullen worden uitgereikt aan dakbedekkingbedrijven waar het bitumineus dakafval zodanig wordt afgevoerd dat het gerecycled kan worden.


Dakrenovatie RDM Scheepsbouwloods te Rotterdam

Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam
Dakdekker: Voormolen Dakbedekkingen te Nieuwerkerk aan den IJssel
Sloopbedrijf: De Man Sloopwerken te Zevenbergen

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam