Roofs 2014-08-24 Productielocatie IKO in Klundert blijft full speed doorproduceren

In Roofs juli 2014 meldden wij dat de IKO Groep in Frankrijk een nieuwe productielocatie voor haar isolatieproducten heeft geopend. Welke gevolgen heeft dit voor de Nederlandse productielocatie in Klundert? Roofs vroeg het Europees sales & marketing manager Klaas Oosterhof.

De productielocatie in het Franse Clermont-Ferrand is de tweede op Europees niveau voor de productie van de PIR enertherm producten. Voorheen was de locatie in het Nederlandse Klundert de enige. In Canada zijn voor de productie van isolatieproducten twee andere fabrieken operationeel.

Klaas Oosterhof vertelt dat de productielocatie in Klundert volledig operationeel blijft. “Wij zijn blij met deze uitbreiding want hiermee kunnen wij onze internationale groei opvangen. Dat is, zeker op de Nederlandse markt, nodig want als gevolg van de veranderingen in het Bouwbesluit die per 1 januari 2015 ingaan groeit de markt voor isolatieproducten. Na die datum is de EPC verder aangescherpt naar 0,4 en de Rc verhoogd naar 6. Nederland is bezig met een inhaalslag: in een paar jaar tijd is de Rc voor het dak van 2,5 naar 6 gegaan. In 2020 moet alle nieuwbouw voldoen aan de eisen die aan passiefconstructies worden gesteld. Voor nieuwbouw zal dit goed in te vullen zijn, de grote uitdaging ligt in het na-isoleren van bestaande bouw. Juist voor deze situaties is PIR dikwijls een goede oplossing. Zeker nu met onze verbeterde lambda waarde van 0,022. Dat geeft een relatief dunne plaat een zeer hoge isolatiewaarde.”

“Extra isoleren heeft immers gevolgen voor de dakopbouw,” aldus Oosterhof. “In veel gevallen gaat de keuze uit naar een materiaal waarmee met weinig massa en volume een hoge isolatiewaarde kan worden bereikt. PIR is zo’n materiaal. Het materiaal heeft dan ook een steeds groter aandeel in de isolatiemarkt, momenteel voor het vlakke dak zelfs het grootste. Het materiaal wordt steeds meer toegepast, niet alleen op daken, maar ook als muur-, vloer- en zolderisolatie. De uitbreiding was dus absoluut noodzakelijk. Wij zijn blij met de opening van de Franse fabriek en zullen zelf full speed doorproduceren.”

Luchtdicht bouwen zit hem in de details

Als gevolg van de genoemde wijzigingen in de bouwregelgeving groeit het belang van luchtdicht bouwen. In Roofs zijn verschillende artikelen verschenen waarin het belang van luchtdicht bouwen werd benadrukt. Niet alleen vanwege de energiebesparing, maar ook vanwege het wooncomfort, het belang van goed ventileren en daarmee het welzijn van de mens.

Oosterhof: “Onze R&D-afdeling heeft speciale tand-groefafwerkingen ontwikkeld waarmee de isolatieplaten in de gehele bouwschil luchtdicht op elkaar aansluiten en zodoende koudebruggen worden voorkomen. Hiermee zorgen we ervoor dat er echt luchtdicht gebouwd kan worden. Als er niet luchtdicht gebouwd wordt, wordt het effect van de isolatielaag voor een deel ondermijnd. De warmte verlaat de constructie immers via luchtlekken, om maar niet te spreken van de vochtproblemen die dit met zich meebrengt. Een goede isolatie zit hem in de details. Naast productontwikkeling doen wij dan ook veel aan opleiding en begeleiding van onze verwerkers.”

Eerst isoleren, dan pas zonnepanelen

“Wij zien ook grote kansen in de groeiende belangstelling voor duurzame energie,” vervolgt Oosterhof. “Het logische moment om bijvoorbeeld een zonnesysteem aan te leggen is tijdens de renovatie van het dak. Belangrijk is dat de onderconstructie in orde is wanneer een dergelijk systeem wordt aangelegd, want als later blijkt dat er iets mis is met de dakconstructie wordt het een dure aangelegenheid. Wij staan bovendien op het standpunt dat je eerst moet zorgen voor de isolerende werking van het dak. Je moet eerst energie besparen voordat je zelf energie gaat opwekken, want anders gooi je al direct een deel van de opbrengst weg.”

“Het belang van isoleren is kortom groot en dat wordt ook steeds meer erkend in de bouwregelgeving. De markt voor isolatiematerialen groeit, en het aandeel van PIR daarin stijgt,” besluit Oosterhof. “De opening van de nieuwe productielocatie in Frankrijk komt op het juiste moment. Wij kunnen hierdoor onze internationale groei voortzetten en op een stabiele manier onze klanten blijven bedienen.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam