Roofs 2014-08-18 Stichting DAKlabel presenteert nieuwe bestekservice

Tijdens een persbijeenkomst in het EYE Filmmuseum in Amsterdam trad op 8 juli 2014 de in 2013 opgerichte stichting DAKlabel voor het eerst naar buiten met een eigen bestekservice en garantieregeling.

Stichting DAKlabel presenteert zich als een innovatieplatform waar diverse Nederlandse A-leveranciers en dakdekkerbedrijven zich in hebben verenigd.  Doel van de oprichting  is het in samenwerking ontwikkelen van technisch goede dakconstructies en te blijven innoveren.

Samenwerking

Voorzitter Hans Kramer vertelt: “In de dakenbranche opereren fabrikanten nog vaak los van elkaar. Dit innovatieplatform beoogt alle onderdelen van het dak samen te brengen. Het opgeleverde bouwdeel is immers één samengesteld bouwdeel. Als je een auto koopt, maakt het je ook niets uit waar elk onderdeel vandaan komt. Als het eindproduct maar deugt. De diverse partijen hebben de koppen bij elkaar gestoken om de respectievelijke producten optimaal op elkaar af te stemmen en zodoende een optimale dakconstructie te realiseren. De voortdurende ontwikkelingen in de dakenbranche (milieu, verwerking,veiligheid, recycling) vragen bovendien om een eenduidig antwoord.”

De stichting is selectief geweest in het samenstellen van de groep. De groep moest gaan bestaan uit complementaire A-leveranciers die op hun gebied marktleider zijn en dakdekkers. Ook moest volgens Kramer voorkomen worden dat een praatgroep in het leven zou worden geroepen. Het aantal jaarlijkse vergaderuren werd daarom tot een minimum beperkt, in totaal heeft men tot nu hooguit zes uur vergaderd. Ook wordt volgens Kramer niet nodeloos de publiciteit gezocht, men treedt alleen naar buiten als er iets is. De bestekservice is het eerste wapenfeit van de stichting, maar er werden er meerdere in het vooruitzicht gesteld.

Bestekservice

De DAKlabel bestekservice is in het leven geroepen omdat men signaleert dat de architect in de ontwerpfase bij het schrijven van het bestek dikwijls door de bomen het bos niet meer ziet. Het aantal mogelijkheden is simpelweg te groot. Kramer: “Wanneer een architect vervolgens navraag doet bij één fabrikant zal deze met name vanuit zijn product informeren en zelden doorvragen naar het gebruik van het dak met alle specifieke eisen en wensen. Dit leidt  regelmatig tot bestekken die niet geheel juist zijn: dan is bijvoorbeeld de toplaag niet geschikt voor de gekozen cachering op de isolatie. Of de bevestiger is niet geschikt voor de ondergrond.”

“Deze nieuwe bestekservice is bedoeld als hulpmiddel bij het schrijven van het bestek,” aldus Kramer. “De bestekservice stelt de relevante vragen: betreft het een dak voor een productiehal of voor een zorgcentrum? Moet het (intensief) beloopbaar zijn doordat er bijvoorbeeld installaties op staan die regelmatig onderhouden moeten worden, of juist niet? Welke thermische prestatie is gewenst? Welk afschot is nodig? Enzovoorts. Aan de hand van 20 vragen is zodoende binnen ongeveer drie minuten uit zo’n 40.000 mogelijkheden een correcte omschrijving van de volledige dakopbouw (van dampremmer tot en met de juiste gewenste dakveiligheid en dakranden) te genereren. Wanneer dit bestek gevolgd wordt, zijn de aannemer en de gebouweigenaar ervan verzekerd dat de diverse elementen optimaal op elkaar zijn afgestemd.”

Uitvoering

Een onafhankelijk deskundig instituut checkt het gehele proces tot aan de uitvoering.

Kramer: “Het grote voordeel van onze werkwijze is dat van begin af aan helder is, en is vastgelegd, welke producten, van welke leverancier, op het dak worden toegepast. Mochten er gedurende levensduur van het dak tekortkomingen worden geconstateerd, dan kunnen er drie scenario’s aan de hand zijn: het product voldoet niet, de uitvoering was niet goed of het gebruik van het dak is anders (geworden) dan aan waar tijdens het ontwerp en uitvoering van uit is gegaan. Dat zijn alledrie heldere scenario’s waar op gereageerd moet worden. Momenteel is vaak het probleem dat niet meer duidelijk is welk product, door wie op welke manier is toegepast. Bij een dak dat volgens DAKlabel is ontworpen en uitgevoerd is de dakopbouw en de werkmethode helder, en daarmee is altijd duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. In geval van onverhoopte problemen zal dit altijd binnen de stichting worden opgelost, de gebouweigenaar zal daar in principe verder niets van merken.”

Desgevraagd vertelt Kramer dat DAKlabel ook open staat voor andere partijen. “Wel moet de samenstelling van de stichting werkbaar blijven, en de kwaliteit moet gewaarborgd blijven - en dat betekent dat het aantal deelnemers niet ongelimiteerd is. Feitelijk vormen we in een zeer vroegtijdig stadium een bouwteam waarmee alle kennis en ervaring die nodig is om een goed dak te realiseren wordt gebundeld. Dat kan niet anders dan vertrouwen scheppen bij de opdrachtgever.”

De huidige participanten van de Stichting DAKlabel zijn: Kingspan Insulation, Roval Aluminium, Icopal, Kingspan Unidek, VRF Europe en XS Platforms samen met 11 dakdekkers.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam