Roofs 2014-02-31 Het dak draagt bij aan klimaatdoelstellingen Europa

Tijdens een seminar in het PSV Stadion in Eindhoven lichtte het Polygum Verkoopkantoor Nederland voor een publiek van architecten, gebouweigenaars en beleidsmakers haar beleid op het gebied van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid toe.

De organisatie van het seminar past in het beleid van Polygum Verkoopkantoor Nederland,een samenwerking tussen Canam Sales en fabrikant Atab, zoals dat in Roofs oktober 2013 met de markt werd gecommuniceerd en dat kort gezegd inhoudt dat de Belgische fabrikant zich ten doel heeft gesteld energiezuinige en ecologisch verantwoorde daksystemen te ontwikkelen en te vermarkten.

Het thema van het seminar was ‘Duurzaam bouwen volgens de Europese richtlijnen 2020’. Projectmanager Eric Pelsers verzorgde de presentatie, waarin hij het scenario schetste waarmee de klimaatdoelstellingen van Europa 2020 gehaald moeten worden. Dat jaartal nadert met rasse schreden en Pelsers benadrukte dat er grote stappen moeten worden gezet om deze doelstellingen te halen: op het gebied van luchtkwaliteit (CO2, broeikassen, Urban Heat Island-effect) en energie- en grondstoffengebruik. Het bedrijf zet hier stevig op in met innovatieve producten zoals de ecologische dakbaan Carrara, waar diverse functies in zijn verwerkt: reflectie voor een koeler binnenklimaat in de zomer (= minder energieverbruik door minder gebruik van de airco) en een luchtzuiverende werking doordat het materiaal NOx omzet in onschadelijke stoffen. De kwaliteit van de verwerking is verzekerd doordat het bedrijf de materialen alleen laat aanbrengen door erkende verwerkers, de zogeheten Polygum Erkenninghouders. De fabrikant participeert in de Stichting Roof Update om de duurzame uitvoering van daken te stimuleren en verder te ontwikkelen.

Een goede isolatie van de bouwschil zorgt voor een verdere energiebesparing en vermindering van de uitstoot van CO2. Het bedrijf heeft hiertoe de IKO enertherm in het assortiment, een PIR isolatie waarmee met een dunnere plaat een hogere isolatiewaarde kan worden bereikt.

Na het inhoudelijke gedeelte werden de aanwezigen uitgenodigd voor een rondleiding door het PSV stadion.

INVOEGEN FOTO, ONDERSCHRIFT: Vanwege de hogere temperaturen in het magazijn en naastgelegen kantoor (1100 m²) besloot P.A. de Kok te Hoogerheide, erkend verwerker van de fabrikant, het dak van het eigen kantoor + magazijn te renoveren met de Polygum Carrara Quadra.

INVOEGEN FOTO, ONDERSCHRIFT: Bij de Roba Groep werd door Crooijmans Dakbedekkingen bv te Deurne de dampdrukverdelende toplaag Carrara Quadra  partieel verkleefd volgens de brandmethode over de bestaande dakbedekking aangebracht.

INVOEGEN FOTO, ONDERSCHRIFT: Op het dak van de nieuwbouw van het woonzorgcentrum Sint Jozef te Denekamp (900 m²) is door K&D Winterswijk de Polygum Carrara volledig verkleefd volgens brandmethode toegepast, met als tussenlaag een eenzijdig gebitumineerde polyester dakbaan (mechanisch bevestigd).

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam