Roofs 2014-01-28 Productie, recycling en applicatie in één hand

Het Profim isolerende mortelsysteem wordt sinds 2000 in Nederland toegepast (en in België al sinds 1989). Voorheen werd de Belgische fabrikant FIM voor de applicatie in Nederland vertegenwoordigd, vanaf dit jaar wordt het hele proces van productie tot en met applicatie weer in eigen hand gehouden.

De producten van FIM zijn bekend op de Nederlandse markt. Op het dak wordt met name Profim C-EPS veel toegepast, een lichte en drukvaste (druksterkte minimaal 1N/mm²) isolerende mortel. Het product valt in de brandbaarheidsklasse A1 volgens NBN S 21-203. Met het product wordt een naadloze meerzijdige afschotlaag gerealiseerd met uitstekende thermische en akoestische eigenschappen, en die een geschikte ondergrond vormt voor vrijwel alle dakbedekkingconstructies op platte en licht hellende daken. Profim heeft een KOMO Attest met Certificaat CTG 452/2.

Applicatie

Per maart 2013 wordt de applicatie van de producten van FIM verzorgd door zusterbedrijf Applis. Hiermee wordt het bedrijf in staat gesteld het gehele proces van recyclage, productie tot en met de applicatie in eigen hand te houden, wat een aantal opvallende innovaties in de hand heeft gewerkt. Roofs sprak met Gerard van den Berg, die het bedrijf in Nederland vertegenwoordigt: “Het afgelopen jaar hebben wij een significante groei doorgemaakt en wij verwachten die in het komende jaar te kunnen voortzetten en uitbouwen.”

Gerard van den Berg is al ruim 25 jaar actief in de dakenbranche en heeft bij verschillende bedrijven ruime ervaring opgedaan in zowel de isolatie als waterdichting van daken. In de loop der jaren heeft hij landelijk een uitgebreid netwerk opgebouwd wat hem bij deze nieuwe uitdaging natuurlijk van pas komt. “De steeds hogere eisen op het gebied van isolatiewaarden en normeringen, en de steeds complexere toepassingen van isolerende mortels waren de voornaamste redenen om de verwerking weer geheel in eigen beheer te brengen,” vertelt hij. Het bedrijf verzorgt de verwerking van de producten met een ervaren team dat vooralsnog opereert vanuit het Belgische Westerlo.

“Er komt een tijd dat elk gebouw zich zelf moet voorzien van energie. Het Energydak is hierop het antwoord. Je kunt hiermee tot 450 W/m² opwekken. Dit is meteen een mooi voorbeeld van een nieuwe maar ook complexere toepassing van onze isolerende mortel. Onder de leidingen wordt een dampopen, isolerende mortel toegepast en boven de leidingen een energymortel van 750 kg/m3. De isolerende mortel die gebruikt wordt in het platte daksysteem heeft als basis in onze eigen fabriek gezuiverd en gerecycleerd polystyreen verpakkings- en bouwafval en dient enerzijds ter integratie van het buizenregister en anderzijds voor het nivelleren van de volledige constructie. Met de mortel, met daarin EPS dan wel PIR platen, kan iedere gewenste R-waarde gerealiseerd worden. En op de mortel zijn veel verschillende dakbedekkingsystemen toepasbaar.”

Computergestuurd

Een andere significante verbetering die Applis in Nederland introduceert is de manier waarop de mortel op het werk wordt geproduceerd en verpompt. Applis stelt het product niet, zoals in Nederland gebruikelijk is, samen door middel van het samenvoegen en mengen van losse ingrediënten verpakt in zakken en op pallets. Van den Berg: “De mortel wordt computergestuurd. Dat betekent dus dat de mortel in principe altijd met de juiste receptuur rechtstreeks uit de vrachtauto op het werk aangebracht. Zo heeft men geen gedoe met zakken, pallets en plastic afval op het werk. Bovendien wordt de kans op wisselende kwaliteiten (door afhankelijkheid van mensen die ter plaatse het product nog moeten samenstellen) uitgesloten. Het is een proces dat veel minder bevuiling geeft van de plaats waar het product aangemaakt wordt.”

Hoe gaat dit in zijn werk? “Wij komen voorrijden met een nette vrachtwagen met daarin een volledig geautomatiseerde machine die de mortel computergestuurd, dus altijd op de juiste constante kwaliteit, produceert,” aldus Van den Berg. “Het risico op fouten wordt zodoende uitgesloten. Dat deze werkmethode bovendien een aanzienlijke verkorting van de arbeidstijd oplevert (waardoor de kosten, en dus de prijs, lager blijven) hoeft geen betoog. Bovendien geeft dit op grotere projecten enorme voordelen. Door een hogere dagproductie kan de voortgang sneller. Dit betekent: minder wachttijden op het werk, en veel sneller na het starten met isoleren beginnen met het aanbrengen van de dakbedekking.”

“De isolerende mortel kan tenslotte worden afgewerkt met een gladde afstrijklaag op de mortel. Voordeel hiervan is dat er minder water indringt bij regen. Bovendien zal het verbruik in primer/lijm substantieel afnemen. En natuurlijk geeft zo’n afwerklaag een veel gladder en strakker beeld.”

“Het dak is ontdekt als plek waar veel op mogelijk is,  zowel op het gebied van milieu (waterbuffering, CO2-reductie, etc.) als op het gebied van meervoudig ruimtegebruik: (parkeerdaken, leefdaken, etc.)” besluit Van den Berg. “Mede vanwege deze trend zien wij de toepassing van Profim C-EPS toenemen. Wij denken dat we met deze opzet een toegevoegde waarde kunnen leveren op de Nederlandse markt. De groei die wij de afgelopen periode hebben doorgemaakt bevestigt dat.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam