Roofs 2014-01-06 Een geslaagde dak transformatie

Dit is artikel nummer 12 van een artikelenserie, waarin de werkmethode van de dakingenieur bij veel voorkomende dakvraagstukken wordt belicht. Het volledige traject van inspectie, analyse, conclusies en advisering wordt besproken. In de artikelenreeks wordt, ter lering en vermaak, steeds gekozen voor actuele en/of informatieve dakvraagstukken.

Door:

Ing. J.M. Bruins DGI Dak & Gevel Ingenieurs BV

In 2012 werd DGI gevraagd dakonderzoek uit te voeren voor de vaststelling van een technisch en economisch verantwoorde keuze met betrekking tot uit te voeren dakonderhoud, waarbij in acht genomen dat de condensatie- en lekkageproblematiek duurzaam wordt opgelost.

Het te onderzoeken dak betrof een metaaldak op een zwembad met de navolgende opbouw:

 

Omschrijving

 

Gebogen dak

 

Dikte (mm1)

 

Plafondafwerking

 

Houten delen

 

15

 

Spouw

 

Spouw geventileerd met binnenlucht

 

300

 

Onderconstructie

 

Geprofileerde metaalplaat

 

0,8

 

Dampremmende laag

 

-

 

-

 

Isolatie

 

PUR Polyurethaanschuim

 

40

 

Dakbedekking

 

Geprofileerde metaalplaat

 

0,8

De reden van voorzien dakonderhoud was vooral gelegen in de toenemende klachten van gebruikers door lekkage. De lekkage ontstond zowel door regen als door optredende condensatie.

Het onderzoek

Bij de uitvoering van het onderzoek is de opbouw van de dakbedekkingsconstructie van de verschillende daken middels demonteren en het maken van insnijdingen (plat dak) vastgesteld. Nadat de opbouw en dakdetaillering inzichtelijk is geworden, is deze bouwfysisch doorgerekend en beoordeeld.

De condensatie/lekkage bleek vooral veroorzaakt door bouwfysische en daktechnische tekortkomingen in de daken. Hierbij is onderscheid gemaakt in bouwfysische en daktechnische tekortkomingen. Bouwfysisch was het ontbreken van een dampremmende laag een belangrijk manco. Daktechnisch was de kwaliteit van het uitgevoerd metalen zetwerk en de ontbrekende cannelurefillers ter plaatse van de ‘dakovergang’ (foto invoegen) debet aan lekkage.

Bij het beoordelen van zwembaddaken wordt gerekend in de zwaarste Klimaatklasse 4.

De afwezigheid van aaneengesloten “baanvormige” dampremmende lagen in de gebogen constructie, maar ook in de aangrenzende plat dakconstructie, leidt in de onderhavige Klimaatklasse 4 (zwembaden) tot behoorlijk overmatige condensatie, respectievelijk lokaal zelfs condensatielekkage.

Energietechnisch werd vastgesteld dat de isolatie van een geringe dikte (40 mm in het gebogen dak en 50 mm in het platte dak) was, waardoor de Rc van de dakconstructie als onvoldoende wordt gekwalificeerd. Verbetering van beide aspecten werd bij de uitvoering van toekomstig dakonderhoud het uitgangspunt.

De route naar een onderhoudskeuze

Om de zwembadaccommodatie ‘duurzaam’ in stand te houden was het evident dat  levensduurverlengend dakonderhoud noodzakelijk was. Hierbij was voorzien dat de bestaande dakbedekkingsconstructie van het metalen boogdak vervangen werd. Uiteindelijk bleven er twee onderhoudsvarianten voor het boogdak over:

Optie 1: metaal dak wordt bitumen dak

Verwijderen bestaande dakbedekkingsconstructie (geprofileerde metaalplaat, buitenplaat en isolatie) en op de bestaande vrijgekomen onderconstructie een nieuwe dampremmende laag, isolatie en dakbedekking (baanvormig) aanbrengen.

Optie 2 metaal dak blijft metaal dak

Verwijderen bestaande dakbedekkingsconstructie (geprofileerde metaalplaat, buitenplaat en isolatie) en op de bestaande onderconstructie (geprofileerde metaalplaat) een nieuwe dampremmende laag, isolatie en dakbedekking (geprofileerde of gefelst metaalplaat) aanbrengen.

Beide methoden hebben specifieke voor- en nadelen. De keuze viel op optie 1, waarbij het zeker stellen van het bouwfysisch functioneren, het duurzaam voorkomen van lekkages en kosten doorslaggevend waren.

De opbouw van de nieuwe dakconstructie is geworden:

 

 

Omschrijving

 

 

Gebogen dak

 

Dikte (mm1)

 

Plafondafwerking

 

Houten delen

 

15

 

Spouw

 

Spouw geventileerd met binnenlucht

 

300

 

Onderconstructie

 

Geprofileerde metaalplaat

 

0,8

 

Dampremmende laag

 

Gebitumineerd aluminium folie

 

3

 

Isolatie

 

PIR

 

80

 

Dakbedekking

 

APP bitumen dakbedekkingsysteem

 

5

 

De werkzaamheden welke aanbesteed en inmiddels uitgevoerd zijn:

Boogdak:

De aanwezige dakbedekkingsconstructie vervangen voor een nieuwe dakbedekkingsconstructie, bestaande uit een gehandhaafde metalen onderconstructie,  een nieuwe dampremmende laag van gebitumineerd aluminiumfolie, een PIR isolatie met een totale dikte van 80 mm1 en een 2-laags mechanisch bevestigd APP gemodificeerd bitumen dakbedekkingssysteem.

Kopgevels boogdak: De aanwezige gevelconstructie vervangen door een nieuwe gevelconstructie bestaande uit een gehandhaafde metalen achter constructie, een nieuwe dampremmende laag van gebitumineerd aluminiumfolie, een PIR isolatie met een totale dikte van 80 mm1 en een afwerking van een geprofileerde metaalplaat.

Dakrenovatie Zwembad Zuiderpoort Budel

 

Opdrachtgever         Gemeente Cranendonck

Project                       Zwembad Zuiderpoort Budel

Directie project         Advin BV

Dak aannemer         Verkoelen Weert

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam