Roofs 2013-10-30 Distributiecentrum volgens BREEAM ‘Outstanding’

Met de nieuwbouw van DC NewLogic I , een duurzaam distributiecentrum op industrieterrein Vossenberg-West II, ontwikkelt Tilburg zich als logistiek knooppunt. Aan de bouwers werden hoge eisen gesteld m.b.t. de planning en duurzaamheid.

De nieuwbouw betreft een nieuw distributiecentrum dat door Heembouw wordt gebouwd in opdracht van belegger Dok Vast BV uit Oisterwijk. Logistiek dienstverlener DB Schenker Logistics zal het distributiecentrum als huurder in gebruik nemen. De ambitie voor het distributiecentrum was hoog want de BREEAM-score 'Outstanding' moest van toepassing zijn op zowel ontwerp als oplevering. BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. ‘Outstanding’ is het hoogst haalbare BREEAM-certificaat en stelt eisen aan met name de milieuvriendelijkheid van het gebouw en de bouw zelf.

Dit gegeven, en het feit dat het pand in zeer korte tijd diende te worden gebouwd stelde hoge eisen aan de individuele leveranciers en verwerkers, maar ook aan de onderlinge samenwerking tussen deze partijen. Tijdens de feestelijkheden rond het bereiken van het hoogste punt, op 30 augustus 2013, gaf gebruiker DB Schenker aan zeer tevreden te zijn over het bouwteam. Het nieuwe distributiecentrum werd het ‘vlaggenschip’ van het bedrijf genoemd.

Milieuvriendelijk

Het distributiecentrum bestaat uit vier hallen + kantoorruimte en heeft een totale oppervlakte van 47.000 m². Het dak heeft een oppervlakte van in totaal 43.300 m², gevraagd werd een totaal FM-approved daksysteem dat ook zou voldoen aan de gevraagde eisen m.b.t. BREEAM ‘Outstanding’. Leverancier Roof 64 is met deze vraag aan de slag gegaan en in samenspraak met de partners is een compleet dakpakket aangeboden. Dakdekkerbedrijf Roof-IT uit Eindhoven was verantwoordelijk voor de uitvoering.

Het dakpakket is aangebracht op een geprofileerd staalprofiel, type 135 en bestaat uit een PE dampremmer (type 200) en een  PIR isolatie met sponning van Kingspan Insulation (dikte 118 mm). Voor de dakafdichting is gekozen voor de Rhenofol PVC, maar in een dikkere kwaliteit dan gebruikelijk is in de markt, namelijk 1, 8 mm. De dakbedekking is mechanisch bevestigd aangebracht d.m.v. tules van Afast zodat er geen koudebruggen zouden ontstaan. De totale dakopbouw heeft een Rc van 5,0.

“Dit is een kwalitatief hoogwaardig dakpakket,” vertelt Fred Kieboom van leverancier Roof 64. “Dat is ook precies wat de opdrachtgever verlangde. Wij bieden bovendien op dit pakket een langdurige verzekerde all-in dakgarantie zodat de opdrachtgever er hoe dan ook geen omkijken naar zal hebben.”

Sjoerd van der Werf van de leverancier voegt toe: “Omdat het pand moest voldoen aan BREAAM ‘Outstanding’ werden er ook hoge eisen gesteld aan een efficiënte levering van de materialen. Deze efficiëntie is belangrijk vanwege o.a. een zo laag mogelijk brandstofverbruik, maar ook voor een snel verloop van de aanlevering van materialen. Dit laatste was ook van belang omdat de planning voor de realisatie van het distributiecentrum ambitieus was. De werkzaamheden zijn begonnen op 1 juli 2013. In oktober werden de stellingen geleverd en werden de hallen ingericht. In november worden de hallen opgeleverd. Dit betekent dat de dakwerkzaamheden binnen 6 weken dienden te worden uitgevoerd.”

Militaire operatie

Hoofdaannemer Heembouw paste hiertoe een zogeheten ‘poolplanning’ toe. Dit betekent dat de diverse leveranciers en verwerkers dienden te voldoen aan hoge logistieke eisen. De logistieke organisatie had dan ook nog het meeste weg van een militaire operatie. Omdat zeer veel materialen binnen een korte tijd moesten worden aangeleverd en aangebracht, moest de planning door iedere betrokken partij strikt worden nageleefd. De minste afwijking had gevolgen voor de rest van de logistiek. De respectievelijke partijen werkten immers achter elkaar aan, de werkzaamheden moesten op elkaar aansluiten.

Van der Werf: “Eens per week (in totaal 4 keer) kwamen op één dag 23 trailers op de bouwplaats om de dakmaterialen te leveren. Dat vergt dus een goede planning en een strakke naleving daarvan door alle partijen. Ook moest natuurlijk duidelijk worden afgesproken waar de materialen op het dak zouden worden geplaatst zodat de dakdekkers niet onnodig met de materialen zouden hoeven sjouwen.”

Roof-IT was dagelijks met 12 man op het werk actief. Op deze manier werd 11.000 m² per week gerealiseerd. Tijdens de feestelijkheden vanwege het bereiken van het hoogste punt liepen de werkzaamheden zelfs voor op de planning. “Het weer hielp gelukkig mee maar ook de organisatie van de werkzaamheden droeg bij aan deze zeer snelle verwerking,” vertelt directeur Ed van Tiel van het dakdekkerbedrijf. “Lang niet alle dakdekkerbedrijven kunnen een dergelijk project aan. Wij stellen ons altijd ten doel mee te denken met de klant en ons te onderscheiden op het gebied van duurzaamheid.”

Kieboom besluit: “De bouw van dit distributiecentrum was bijzonder, omdat de betrokken partijen de kans kregen niet alleen hun individuele kwaliteiten te bewijzen maar ook hun bereidheid om vergaand samen te werken met de partners. Dit was een intensief traject. Zonder de bereidheid op een open manier samen te werken was het onhaalbaar geweest om een dergelijk ambitieus project te realiseren.”

Nieuwbouw DC Vossenberg te Tilburg

Opdrachtgever: Dok Vast bv te Oisterwijk

Hoofdaannemer: Heembouw te Roelafarendsveen

Dakdekker: Roof-IT te Eindhoven

Leverancier dakmaterialen: Roof 64 BV te Oisterwijk

Producent isolatie: Kingspan Insulation te Tiel

Producent dakbevestigers: Afast te Helmond

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam