Roofs 2013-10-23 Een kwaliteitskeurmerk moet zelf ook kwaliteit bieden

Per 1 juli 2013 is CE-markering verplicht voor de meeste bouwmaterialen. Directeur van Stichting KOMO Lodewijk Niemöller gaat in dit artikel nader in op de markering en het belang van kwaliteitscertificering.

Het belang van ‘Europa’ groeit. In de bouwsector in het algemeen en de bouwtoelevering in het bijzonder is de internationalisering de afgelopen dertig jaar duidelijk zichtbaar geworden. Niemöller: “Dat is een gevolg van de politieke keuzes, maar ook een logisch gevolg van de economische ontwikkelingen. Het resultaat is dat we bijna geen zelfstandige Nederlandse producenten meer hebben. Maar ondanks het feit dat het zwaartepunt van de normalisatie en regelgeving steeds meer in Brussel is komen te liggen, moet er nog steeds veel op nationaal niveau worden geregeld. Dat heeft te maken met het feit dat de lidstaten zelf mogen bepalen welke eisen (grenswaarden) ze stellen aan bouwwerken- en bouwmaterialen. Daarnaast verschillen de bouwmethoden. In Nederland is bijvoorbeeld de regelgeving op het gebied van windbelasting belangrijk, in een land als Spanje is dat dan weer heel anders. En we hebben te maken met de specifieke bouwculturen. Europa levert kortom het raamwerk voor de regelgeving, de specifieke invulling ervan wordt aan de lidstaten zelf overgelaten.”

De CE-markering maakt een  vergelijking van productspecificaties van  bouwproducten mogelijk, op de meest uiteenlopende aspecten. Maar welke aspecten zijn voor de betreffende toepassing van belang? En welke waarden zijn dan minimaal vereist? De klant wil zekerheid over de kwaliteit van het uiteindelijk geleverde dakbedekkingssysteem. Precies dat is de waarde van een kwaliteitskeurmerk: daarmee is direct inzichtelijk dat het betreffende product, of de betreffende dienst, voldoet aan de eisen die het Bouwbesluit, het besluit Bodemkwaliteit en  private eisen (denk aan verwerkbaarheid en duurzaamheid) eraan stelt. Daarnaast blijft de onafhankelijke externe controle in aanvulling op CE-markering een belangrijke toegevoegde waarde.”

Voor de meeste dakbedekking- en isolatieproducten verandert er met de inwerkingtreding van de bouwproductenverordening niet zo veel. Deze producten werden al CE-gemarkeerd en alle onderliggende informatie was daarom al beschikbaar. Wel moeten zij vanaf 1 juli hun product iets anders markeren en een prestatieverklaring volgens een gedefinieerd format beschikbaar stellen aan hun afnemer. Niemöller heeft er vertrouwen in dat alle gerenommeerde producenten dit goed op orde hebben. Hij benadrukt daarbij dat deze prestatieverklaring niet gelijkgesteld kan worden aan de KOMO-kwaliteitsverklaringen die we kennen.

Niemöller: “Een kwaliteitskeurmerk moet toegevoegde waarde bieden en in die zin dus ook zelf kwaliteit leveren. In de toekomst zal de behoefte aan zekerheid in de gehele bouwketen alleen maar toenemen. ‘Kwaliteit’ is natuurlijk een begrip dat aan verandering onderhevig is. Dertig jaar geleden werden andere eisen aan bouwwerken, systemen en verwerkers gesteld dan tegenwoordig. De techniek ontwikkelt zich en ook de behoefte verandert. Denk bijvoorbeeld aan de milieu-informatie van een product, is het product bijvoorbeeld recyclebaar, in welke mate loogt het stoffen uit, etc. Of aan de relatief nieuwe systemen die op het dak worden toegepast, zoals groendaken en zonnesystemen. Maar ook het toenemende belang van energiezuinigheid. De markt bepaalt de behoefte en dat maakt kwaliteitsborging een continu proces.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam