Roofs 2013-10-14 Kennis halen en kennis delen

Tijdens het IFD Congres (14-16 november op de SS Rotterdam) zal Piet Jacobs terugtreden als president van Internationale Dakdekkers Federatie (IFD). In dit interview gaat hij nader in op betekenis van het IFD voor de Nederlandse dakenbranche en de toekomstperspectieven van de vereniging.

Het IFD is een internationale koepelvereniging van en voor nationale brancheverenigingen uit de dakenbranche. De vereniging is opgericht in 1952 en bestaat tegenwoordig uit 19 leden en wordt via de partners in 24 landen vertegenwoordigd. In 2010 werd Piet Jacobs de tweede Nederlandse president van de vereniging. Hij trad aan na een periode van drie jaar als junior vicepresident en zal na zijn aftreden drie jaar senior vicepresident zijn. Op deze manier wordt de continuïteit van de vereniging gewaarborgd. De Pool Michael Olszewski zal aantreden als

president.

“Mij wordt wel eens de vraag gesteld wat de toegevoegde waarde van IFD voor de Nederlandse dakdekker is,” vertelt Jacobs. “Onze centrale doelstelling is: kennis halen en kennis delen. Door onze internationale contacten leren we hoe zaken in andere landen zijn geregeld, op technisch gebied, maar ook op het gebied van arbo, opleidingen, fiscale aangelegenheden, veiligheid, etc. De IFD heeft momenteel vier commissies actief waarbij de leden elkaar in de loop van het jaar regelmatig treffen. Deze commissies initiëren de nodige initiatieven op het gebied van onderzoek en regelgeving. Vanuit Nederland is branchevereniging voor het hellende dak HHD lid van het IFD. De branchevereniging voor het platte dak, VEBIDAK, is dat niet. Jacobs geeft aan dat hij hoopt dat hier snel verandering in komt. “De Nederlandse dakenbranche wordt gedicteerd door veelal grote, internationale partijen. Het is dus van het grootste belang dat je op internationaal niveau op de hoogte bent van de ontwikkelingen – en dat je kunt meepraten daarover.”

Jacobs: “Het belang van een vereniging als IFD kan ik misschien het beste illustreren met een voorbeeld uit de liftenbranche. Op het gebied van personenliften is er internationaal een beperkt aantal grote fabrikanten actief: Otis, Thijssen, Krupp en Schindler. Zij hebben er belang bij dat de norm die op hun producten van toepassing is voor alle fabrikanten, ook de kleine, zou moeten gelden. Op internationaal niveau is in Brussel een onafhankelijke vereniging (de UEAPME) actief om ervoor te zorgen dat het ook voor de kleinere MKB partijen mogelijk is aan deze normen te voldoen en ook zij hun producten kunnen leveren en verkopen. Zo oefenen wij als IFD via UEAPME invloed uit voor uniforme voorschriften in alle landen in het belang van de dakdekker.”

Ontwikkelingem

“Als IFD hebben we een vijftal jaren geleden het project EUR-ACTIVE ROOFer afgerond, hierin is op internationaal gebied alles wat betreft Photovoltage en Solar systemen op daken onderzocht en vastgelegd. Het buitenland heeft bijvoorbeeld ook geleerd van onze systematiek met windgebieden.”

“Wij op onze beurt kunnen weer leren hoe sommige zaken in het buitenland zijn georganiseerd. Naar analogie van de Engels Skills Card zijn we momenteel bijvoorbeeld bezig met het opzetten van een internationaal dakdekkerspaspoort. In Engeland kom je de bouwplaats niet op zonder dat je aan kunt tonen dat je op het gebied van veilig en gezond werken de nodige opleidingen en cursussen hebt gevolgd. Dit kun je inzichtelijk maken met de Skills Card. Je kunt dit breder trekken en ook bijvoorbeeld het vakmanschap van de dakdekker in één oogopslag inzichtelijk maken: over welke aantoonbare vaardigheden beschikt de betreffende dakdekker? Je zou daarbij ook met kleuren kunnen werken: de Engelse Skills Card bestaat in een gouden en zilveren variant, waarbij de gouden variant dus voor een hoger niveau staat. In Nederland zijn we momenteel bezig met BGA om zo’n Skills Card te ontwikkelen en in te voeren, dit sluit aan op het internationale dakdekkerspaspoort.”

“Ook zijn we bezig op regelmatige basis statistieken over de internationale markt beschikbaar te maken. Hiertoe voeren we gesprekken met onze lidverenigingen, de industrie en de diverse Europese instellingen. Het is voor alle markten interessant om kennis te hebben van de internationale trends en ontwikkelingen, zodat hierop tijdig kan worden ingespeeld.”

De organisatie van IFD wordt momenteel zodanig aangepast dat de vereniging toekomstbestendig blijft. “Je moet je afvragen of de organisatiestructuur zoals de IFD die momenteel kent nog werkt voor de jongere generatie,” vertelt Jacobs. “Van de bestuursleden wordt een commitment van negen jaar verlangd. Dat is voor veel potentiële bestuursleden wel erg veel gevraagd. De leden zijn voor elke zichzelf respecterende vereniging het belangrijkst. Dat zal in de nieuwe opzet van de IFD ook het geval blijven: het bestuur wordt door de leden aangestuurd, de bestuursleden hebben minder lang zitting in het bestuur, veel zaken zullen democratisch via portefeuillehouders geregeld worden en op het congres worden vastgesteld.”

Congres

Eenmaal in de twee jaar worden de wereldkampioenschappen voor jeugdige dakdekkers georganiseerd, in drie categorieën (hellend dak, platdak en metaal) strijden twee jonge dakdekkers (maximum leeftijd 23 jaar) met elkaar gedurende twee dagen, gejureerd door een onafhankelijke internationale jury.

In de tussenliggende jaren kunnen de lidbedrijven van de IFD projecten indienen voor de IFD prijzen in vier categorieën (hellend dak, platdak, metaal en wandbekleding). In deze laatste categorie won de vorige keer Dak en Leidekkersbedrijf Adriaans uit Haps met het project De Zonnebloem, bekleed met gekleurde Bieberleipannen (zie Roofs januari 2012).

Van 14 t/m16 november vindt het 61ste IFD Congres plaats en vanwege het voorzitterschap van Jacobs is ditmaal Nederland het organiserende land. Het congres vindt plaats op de SS Rotterdam, een prachtige locatie waar de bezoekers in een sfeervolle ambiance in de gelegenheid worden gesteld om kennis over het vak uit te wisselen.

Voorafgaand aan het internationale congres vindt op 13 november op dezelfde locatie een congres van Het Hellende Dak (HHD) en Duurzaam Gebouwd rond het thema Besparen en winnen op het hellende dak. Dagvoorzitter van het congres is prof. dr. ir. Chris Geurts. Jacobs vertelt: “Het belang van het dak voor de opdrachtgevers neemt toe. Daarbij past ook een nieuwe manier van dienstverlening. Het aantal dakaanbieders is enorm toegenomen, waarbij ook vaak bouwintegratie wordt aangeboden. Waar ligt de regie op het hellende dak in dit geval? En in de renovatiebranche, een belangrijk deel van de markt voor hellende daken, kiezen opdrachtgevers – veelal corporaties – bij het opwaarderen van het bestaande woningbestand vaak voor een complete dakaanpak. Daar ligt voor de hellende dakenbranche een kans: in een totaalvisie op het dak.”

Jacobs kijkt tevreden terug op zijn periode als president van de IFD. ‘We hebben een aantal belangrijke stappen kunnen zetten. Het aantal leden is de afgelopen jaren gegroeid, met name doordat Oost Europese landen zich hebben aangesloten. De professionalisering komt in

deze landen duidelijk op gang.  Hierin kunnen en moeten wij als IFD ondersteunen. Het uitgangspunt ‘kennis halen en kennis delen’ blijft ontzettend belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van de dakenmarkt.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam