Roofs 2013-07-22 Afdichten van aansluitingen tussen dakelementen

De Bouwrups is een eenvoudig hulpmiddel waarmee aansluitingen tussen (dak)elementen volgens de SBR Referentiedetails kunnen worden geïsoleerd. Het product wordt op de markt gebracht door Rockwool in samenwerking met Coolag Hamar.

In de afgelopen jaargang van Roofs is veel aandacht besteed aan luchtdicht bouwen en niet voor niets. Constructies worden steeds vaker modulair gerealiseerd, wat betekent dat de doorgaans afdoende geïsoleerde dakelementen op de bouwplaats worden samengevoegd. Vervolgens moeten de aansluitingen worden afgedicht. Voorwaarde voor de verwerking is dat de gehele aansluiting bereikbaar is en dat de afdichting op een vakkundige manier wordt gerealiseerd. Het aantal onzekerheden in de verwerking is echter tamelijk groot en daar komt bij dat de aansluiting tussen panelen bij uitstek de plaats is waar de spanningen tussen de werkende panelen zullen optreden.

De aansluitingen van het merendeel van de bestaande bouw voldoet niet aan de eisen die het Bouwbesluit stelt. De juiste manier van isoleren wordt beschreven in de SBR Referentiedetails Woningbouw en Utiliteitsbouw. Een niet goed afgedichte aansluiting betekent energieverlies en vochtproblemen met alle consequenties voor de financiën en de gezondheid van de gebruikers van dien. Het is dus absoluut noodzakelijk dat de aansluiting tussen dakelementen, gevelelementen, en die aan de nok en de dakvoet op een goede manier wordt uitgevoerd, dat betekent: op een zodanige manier luchtdicht dat energieverlies en vochtproblemen als gevolg van lekkage of condensatie worden voorkomen.

Veerkrachtige isolatie

Maar hoe doe je dat? In veel gevallen betekent de Bouwrups een adequate oplossing. Het betreft een op maat gemaakt isolatielichaam uit het veerkrachtige materiaal steenwol. Dit wordt geleverd in een flexibele huls, die aan de bovenzijde bestaat uit een waterdicht, dampopen gedeelte en aan de onderzijde uit een dampdicht gedeelte. Op deze manier wordt voorkomen dat van onderaf condensatievocht in het product kan komen, of hemelwater vanaf de bovenkant.

Het betreft een flexibel isolatieproduct dat terplekke in de juiste vorm is te drukken en zodoende naadloos aansluit op de constructie. Het isolatiemateriaal vangt door de flexibiliteit eventuele werking van de constructie op. De huls bestaat uit een deel dampondoorlatend folie en een deel waterdicht dampdoorlatend folie. De kunststof folie is eveneens flexibel en het kan onder spanning behoorlijk rekken. De huls vormt direct de winddichte afsluiting. Het verschil tussen de bovenkant en de onderkant is duidelijk zichtbaar zodat het voor de verwerker eenvoudig is te bepalen welke zijde naar de buitenzijde van de bouwkundige constructie gericht moet worden, en welk deel naar de onderzijde. Eventueel kunnen aan de zijflappen neopreen rubbers worden aangebracht voor extra afdichting.

Tenslotte kan de Bouwrups aan beide zijden over de gehele lengte worden voorzien van een uitstekende flap, eveneens vervaardigd uit een veerkrachtig isolatiemateriaal. Deze dient om ingebracht te worden in spleten en sparingen met geringe afmeting. In principe is het product ontwikkeld voor universele toepassing, maar voor specifieke toepassingen (nok, dakvoet, zijgevel, etc.) kan het op maat worden vervaardigd.

De Bouwrups is gepatenteerd en wordt in Nederland exclusief door fabrikant van steenwol isolatieproducten Rockwool in samenwerking met Coolag Hamar op de markt gebracht. Bij bestelling van het product is het van belang de toepassing en de afmeting van de af te dichten naad door te geven. Op deze manier wordt de hoeveelheid en het type afgestemd op het specifieke project. Vervolgens is het zaak het product van onder naar boven of links naar rechts aan te brengen, zodanig dat de producten op elkaar aansluiten.

Een goede afdichting van de naden tussen de elementen is noodzakelijk i.v.m. het energieverlies en de vochthuishouding (en daarmee samenhangend de gezondheid van de gebouwgebruiker). Het product betekent kortom een oplossing voor veel situaties waar een goede afdichting van de constructie is vereist.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam