Roofs 2013-07-20 Voetbalvelden op dak parkeergarage IKEA Utrecht

Op het dak van de nieuwe parkeergarage van IKEA Utrecht worden momenteel twee voetbalvelden aangelegd voor sportvereniging Faja Lobi KDS. Een primeur voor Nederland.

De uitbreiding van het Utrechtse filiaal van IKEA behelst een extra winkeloppervlakte van 12.000 m² en een nieuwe parkeergarage die ruimte biedt aan 1300 auto’s. Probleem bij de uitbreidingsplannen waren de naastgelegen sportaccommodaties. De ruimte tussen de A12, de woonboulevard en het Amsterdam-Rijnkanaal is maar beperkt. De gemeente Utrecht wilde niet dat de sportvelden in dit deel van de stad zouden verdwijnen, ook de vereniging zelf wilde niet weg. Er moest dus een andere oplossing worden gevonden. In samenspraak met alle partijen werd besloten het dakoppervlak van de nieuwe parkeergarage te gebruiken voor de aanleg van de sportaccommodatie, bestaande uit twee kunstgrasvelden en een kantine/clubhuis. De kleedkamers bevinden zich een verdieping lager.

Wereldwijd is dit het derde voetbalveld dat op een dak wordt aangelegd. Het project betekende een bijzondere klus voor dakdekkerbedrijf Rudde Dakbedekkingen uit ‘s-Hertogenbosch. Door de goede contacten met hoofdaannemer ASK Romein voert dit dakdekkerbedrijf meerdere werken uit voor IKEA - en het was een van de partijen die meedingde naar de uitvoer van dit project, dat op basis van design & build wordt gerealiseerd. Het bedrijf haalde uiteindelijk de opdracht binnen op basis van de snelheid en de zekerheid van de uitvoering. Gekozen is voor een systeem dat eerder al met succes is toegepast bij een vergelijkbaar project in Spanje. Ivan Rudde en Pieter van Wijk van het dakdekkerbedrijf en Alfred Vermeulen van leverancier Mawipex lichten de werkzaamheden toe.

Dakopbouw

Het gaat wat betreft de dakbedekking om een oppervlakte van 18.700 m². Rudde: “Het betreft een ongeïsoleerde constructie omdat de voetbalvelden op het dak van de parkeergarage worden aangelegd. De ondergrond bestaat uit gevlinderd beton. De BossCover EPDM is daarom direct op de betonnen ondergrond verlijmd aangebracht met behulp van de Spraybond. Het was dan ook van het grootste belang dat de betonnen ondergrond spiegelglad en schoon was, er mocht zelfs geen zandkorreltje op de ondergrond blijven liggen.”

De verwerkingsmethode van de dakbedekking leverde een snelle manier van werken op. Alfred Vermeulen vertelt: “De EPDM werd namelijk in rollen met een breedte van 5,12 m en een lengte van 30 m aangeleverd. Op deze manier wordt de waterdichte laag snel en met weinig naden aangebracht. De Spraybond is een dubbelzijdige contactlijm die met een drukvat en lijmpistool snel en eenvoudig kan worden aangebracht. Men slaat het membraan dubbel en brengt de lijm met behulp van het lijmpistool gelijkmatig op de dakbedekking en de betonnen ondergrond aan. De kleefstof heeft een korte drogingstijd, Dan slaat men de membraan terug en drukt het licht aan met behulp van een bezem. Vervolgens wordt de andere helft omgeslagen en wordt dezelfde methode gevolgd.”

Dagelijks was het dakdekkerbedrijf met een team van 4-8 man bezig aan de aanleg van de waterdichte laag. Leverancier van de EPDM dakbedekking Mawipex heeft het project intensief begeleid en het dakdekkerbedrijf met raad en daad bijgestaan. Van Wijk: “Er is voor deze oplossing gekozen omdat het een verkleefd systeem betreft. Dat heeft als voordeel dat eventuele beschadigingen ook na oplevering relatief eenvoudig zijn te lokaliseren. Verder is EPDM een zeer elastisch materiaal wat in dit geval de voorkeur genoot omdat de constructie de nodige krachten te verwerken heeft.”

Bovenop de waterdichte laag is een beschermfolie aangebracht, waarna een drainerende laag in de vorm van een noppenfolie werd aangebracht. Hier bovenop werd het kunststof veld aangebracht. Tevens is ten behoeve van de bezoekers zo’n 3000 m² tegelpad aangelegd in de vorm van betontegels (60x60x6) van Intercodam. Ook is een tegelpad aangebracht voor het vervoer van de wagen van de veldverzorging van en naar het clubhuis. 

Detailleringen

Over het gehele dakvlak is elke 6 m een hwa aangebracht, die het water via leidingen onderdaks door de parkeergarage wegvoeren. In totaal zijn er dus 650 hwa’s ingewerkt. Tevens zijn er 250 poeren ingewerkt ten behoeve van het hekwerk om de voetbalvelden. Ook de doelpalen zijn als poeren mechanisch in het dakvlak bevestigd.

“Dit zijn kritische details waarbij het van het grootste belang is dat dit op een juiste manier gebeurt,” aldus Rudde. “Hiervoor was een goede afstemming noodzakelijk tussen de overige bouwpartijen en leveranciers. Wij hebben dan ook intensief overleg gehad, voorafgaand maar ook tijdens de werkzaamheden. Bij de oplevering hebben 14 man de kwaliteit gecontroleerd: controleurs van de opdrachtgever, Bouw- en Woningtoezicht en de respectievelijke leveranciers moesten telkens eerst hun goedkeuring geven voordat met de volgende fase kon worden begonnen. De dakopstanden zijn esthetisch fraai uitgevoerd met een zwarte, vloeibare kunststof PMMA en de entree van het trappenhuis is voorzien van een Roof and Signage coating duplex systeem, afgestrooid met quartz, beide van Rosico te Hengelo. Er is heel bewust voor Rosico gekozen vanwege de goede hechting op de EPDM bedekking. Om het dakvlak worden hekken geplaatst zodat men zich te allen tijde veilig op het dak kan begeven. Achter de doelen staan hekken van 12 meter hoog om te voorkomen dat de bal voortdurend van het dak zal worden geschoten.”

Al met al een bijzondere klus voor de betrokken bouwpartijen waar iedereen intensief samenwerkte om een optimaal resultaat te kunnen bereiken. Vanaf het komende voetbalseizoen zal het dak van Faja Lobi KDS in gebruik worden genomen.

Voetbaldak uitbreiding IKEA Utrecht

Opdrachtgever: IKEA Beheer bv te Amsterdam

Ontwerp: Knevel Architecten te Amsterdam

Hoofdaannemer: ASK Romein te Roosendaal

Dakdekker: Rudde Dakbedekking te Nijverdal

Leverancier coating/ PMMA: Rosico Hengelo

Leverancier dakbedekking: Mawipex te Rilland

 

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam