Roofs 2013-06-12 Nederlandse markt zonne-energie groeit hard, maar niet probleemloos

Op 23 mei 2013 vond in het Evoluon in Eindhoven het congres Solar Future NL ’13 plaats, georganiseerd door Solarplaza. De laatste – en toekomstige – ontwikkelingen werden uitgebreid besproken en bediscussieerd.

De markt voor zonne-energie in Nederland groeit momenteel explosief. Dat bleek tijdens de vijfde editie van het congres Solar Future NL ondermeer uit de spreekbeurt van Peter Segaar van Polder PV, een bureau dat volgens de dagvoorzitter Edwin Koot van Solarplaza in zijn cijfers zelfs vooruitloopt op die van het CBS. In mei 2013 telde het bureau 812 aanbieders van PV in Nederland, een stijging met een factor 6,8 ten opzichte van het voorjaar van 2010. In dit getal zijn alle aanbieders meegerekend, dus ook de webshops en de eenmansbedrijven die naast hun werk als bijvoorbeeld stukadoor PV panelen aanbieden. Segaar vertelde zelfs een modezaak te hebben gevonden die PV aanbiedt. Het behoeft geen toelichting dat deze enorme expansie in veel gevallen ten koste gaat van de geboden kwaliteit. Segaar signaleerde tevens dat de prijs een belangrijk verkoopargument is: “De meest gebruikte werving is subsidie, subsidie en subsidie…” De cijfers over 2012 zijn nog niet definitief, maar de verwachtingen op basis van de beschikbare cijfers liegen er niet om. De jaargroei komt dit jaar mogelijk uit op 125-175 MWp en gaat misschien richting 200 MWp. Bij 175 MWp betekent dit een groei met een factor 3 ten opzichte van 2011. Ondanks deze forse groei heeft Nederland volgens Segaar nog veel in te halen; nog steeds hangt Nederland in Europees verband onderaan de middenmoot.

Andere opvallende signaleringen van Segaar waren dat het aandeel bij branchevereniging Holland Solar aangesloten bedrijven procentueel nog steeds daalt (9,6% in 2013 t.o.v. 17,8% in 2012) en dat SDE een betrekkelijk klein aandeel heeft in de groei van de markt. Voornaamste marktdrivers zijn goedkope zonnepanelen, inkoopacties, lokale initiatieven, salderen, het fenomeen ‘wij willen uw dak’ en het effect dat mensen ook PV willen als ze zien dat hun buren PV op hun dak hebben liggen.

Importheffingen

Dat goedkope zonnepanelen een belangrijke marktdriver zijn, maakt de discussie rond de dreigende importheffing precair. De Europese Unie is van plan een importheffing op Chinese zonnepanelen in te voeren. De verwachting is dat de prijs van zonnepanelen hierdoor zal stijgen waardoor de vraag weer daalt of wellicht zelfs instort - op het moment dat deze markt, die momenteel juist een van de weinige lichtpuntjes vormt in de bouwbranche, een duidelijke groei inzet. Diverse partijen hebben hun bezorgdheid geuit dat de importheffing zal leiden tot banenverlies. In een korte beschouwing liet Lourdes Catrain van advocatenkantoor Hogan Lovells zien dat de importheffing er dit jaar hoogst waarschijnlijk toch komt, wat onvermijdelijk zal leiden tot hogere prijzen.

De maatregel werd tijdens de paneldiscussie verdedigd door Milan Nitzschke van EU ProSun. Hij betoogde dat de maatregel erop gericht is om het ‘dumpen’ van zonnepanelen tegen prijzen die onder de productieprijs liggen te voorkomen. Dit is immers oneerlijke concurrentie, waar de Europese producenten niet tegenop kunnen. Nitzschke  waarschuwde voor een monopoliepositie van de Chinezen, waarbij de Chinese producenten uiteindelijk de prijzen óók zullen verhogen en er door het sluiten van de Europese fabrieken veel werkgelegenheid verloren zal gaan.

Commercieel manager Philip Elias van Sunconnex bracht daar tegenin dat China momenteel onze duurzaamheidsdoelen subsidieert: door de goedkope zonnepanelen is Europa in staat op grote schaal zonne-energie aan te brengen. “Je kunt geen duurzaamheid verkrijgen op basis van een markt die niet duurzaam is,” bracht Nitzschke daar tegenin. Hij stelde tevens dat de prijsverhogingen enkel een reset zijn naar het prijsniveau van vier maanden geleden. De Europese fabrikanten zullen in zijn optiek hun prijzen niet verhogen, waardoor het prijsniveau na invoering van de importheffing marktconform zal zijn. Klaas Galama, directeur van ESTG bv en vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband AFASE, signaleerde echter dat de Europese fabrikanten als gevolg van de onzekere situatie nu al hun prijzen verhogen.

Het laatste woord hierover zal nog niet zijn gezegd, Roofs houdt u op de hoogte.

De Derde Industriële Revolutie

Het congres werd afgesloten met een toespraak van de Amerikaanse ‘visionair’ Jeremy Rifkin. Rifkin geldt als een van de meest invloedrijke denkers van dit moment en is bezig een economisch toekomstplan op te zetten om met duurzame energie zowel de crisis als de klimaatverandering aan te pakken. Onlangs verscheen zijn boek The Third Industrial Revolution waarin hij uiteenzet dat de wereld aan de vooravond van een nieuwe Industriële Revolutie staat. Belangrijke innovaties op het gebied van energievoorziening gaan gepaard met belangrijke innovaties op het gebied van communicatie – dat is eenvoudigweg noodzakelijk om de nieuwe economie tot stand te brengen die gedreven wordt door de ‘energierevolutie’.

De Eerste Industriële Revolutie, eind 19de eeuw, werd veroorzaakt door de grootschalige toepassing van steenkool en stoom, daardoor nam het gedrukte woord een vlucht. In de 20ste eeuw werd elektriciteit gecentraliseerd door olie en kernenergie; tegelijk daarmee kwamen de telefoon, radio en televisie op. Nu, in de 21ste eeuw, staan we nog maar aan het begin van de Derde Industriële Revolutie. Het internet maakt een volledig nieuwe vorm van communicatie mogelijk en tegelijk wordt een gedecentraliseerde manier van energieopwekking breed toegankelijk.

Rifkin betoogde dat deze nieuwe Industriële Revolutie in een versnelling is gekomen door twee dramatische gebeurtenissen in het recente verleden, namelijk de enorme piek in de olieprijs in juli 2008, die een kettingreactie teweeg heeft gebracht. “Die olieprijs was de aardbeving,” aldus Rifkin. “Daardoor gingen wereldwijd de prijzen van goederen en diensten door het plafond. De financiële crisis die daarop volgde was de naschok, waar we nog steeds mee te maken hebben.” Ten tweede betekende de Klimaattop in Kopenhagen (2009) een keerpunt. Tijdens die top bleek dat de klimaatverandering zodanig dramatisch was geworden, en dat de regeringsleiders daar geen antwoord op konden of wilden formuleren. Hierdoor is het besef gegroeid dat een nieuwe, duurzame economie noodzakelijk is. Als we niets doen, zal het op zeer korte termijn gedaan zijn met de mensheid.”

De ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie zullen sneller gaan dan we nu voor mogelijk houden, hield Rifkin zijn toehoorders voor. “Kijk maar naar de ontwikkeling van de mobiele telefoon,” zei hij. “Wie had tien jaar geleden gedacht welke mogelijkheden de mobiele telefoons zouden krijgen, en hoe breed die zouden worden verspreid? Het is nu zaak de infrastructuur te leggen om de Derde Industriële Revolutie mee vorm te geven.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam