Roofs 2013-06-11 20.000 m² mosdak verwijderd

Op donderdag 18 april jl. is in Groningen een deel van ca. 20.000 m² mosdak, dat ongeveer vier jaar geleden is aangebracht op de daken vierhonderd woningen van woningbouwvereniging Lefier, door een stormachtige wind van het dak afgewaaid.

Door de storm van 18 april lieten de matten los, deze zijn deels naast de woning terecht gekomen. Op de randen van de matten waren betontegels aangebracht, waarschijnlijk bedoeld als extra ballast voor de mosmatten. Gelukkig zijn er geen persoonlijke ongelukken gebeurd.

Alle 20.000 m² matten zijn inmiddels verwijderd, om te voorkomen dat zich nog verdere gevaarlijke situaties kunnen voordoen. Over de schade op de daken van de woningen zal nog het nodige onderzocht moeten worden. De matten waren met een kit bevestigd aan de onderliggende dakbedekking. Door het lostrekken van de kit is de dakbedekking beschadigd. De plekken waar deze beschadiging mogelijk de waterdichtheid van de dakbedekking zou kunnen  aantasten, zijn inmiddels gerepareerd. [aan Edwin: er was geen lekkage]

Het betreft een mosmat die in Nederland door leverancier Icopal op de markt werd gebracht. Het bedrijf betrok de matten bij een externe producent. Roofs vroeg directeur Herman Schutte om commentaar.

Het betreft een mosmat die bestaat uit een non woven, mosplantjes en een geotextiel, die verlijmd aan de dakbedekking wordt bevestigd (er is dus geen substraatlaag). De mosdaken in de Groningse wijk Lewenborg zijn in 2009 aangebracht na een periode waarin het product door Icopal uitgebreid op diverse aspecten is getest, waaronder ook de hechting aan de ondergrond. Verder behoren alle betrokken partijen  tot de gerenommeerde partijen in de markt, zowel de producent van de mosmatten als Icopal zelf en de betrokken dakdekkerbedrijven, Smid & Hollander Dakbouw en Consolidated Nederland. Hoe kon het dan toch op deze grote schaal misgaan?

Schutte: “Dat is momenteel punt van onderzoek. De dakdekkerbedrijven treft in ieder geval geen enkele blaam, zij hebben de daken keurig volgens onze specificaties uitgevoerd en bij de oplevering lagen de daken er prima bij. Na de applicatie bleek echter de hechting niet in orde, de eerste reparatiewerken zijn vervolgens ook op een goede manier uitgevoerd door de betrokken dakdekkerbedrijven. Toen na de storm van 18 april een flink deel van de mosmatten losliet en er een potentieel gevaarlijke situatie ontstond is besloten alle matten te verwijderen.”

“Als de fout niet in de applicatie zit, is er dus iets mis met het product – en dat moet dan een gebrek zijn dat niet naar voren kwam tijdens onze eerdere testen en toepassingen. Er zijn verschillende mogelijkheden, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan een grotere krimp van de mat dan voorzien, waardoor de lijm wordt losgetrokken van de dakbedekking, of een minder goede hechting van de lijm dan gedacht, ook waren de matten niet volgroeid waardoor het gewicht van de mat lager uitviel dan verwacht – maar er zijn meerdere oorzaken denkbaar. Dit wordt momenteel door Lefier en BDA onderzocht, het is te vroeg om daarop vooruit te lopen. Zodra de oorzaak bekend is, zullen wij deze communiceren. Momenteel is onze eerste prioriteit dit incident op een correcte manier af te handelen, en dat betekent: voorkomen dat er verdere schade of gevaar ontstaat, de ontstane schade herstellen en zodra de oorzaak van deze calamiteit bekend is met Lefier in gesprek gaan over de vervolgstappen. Al sinds 2011 maakt de mosmat geen onderdeel mee uit van ons portfolio.”

Volgens de huidige richtlijnen voor begroeide daken geldt dit mosdak overigens niet als een begroeid daksysteem. Toch heeft dit incident mogelijk wel een nadelig effect op het imago van de markt voor begroeide daken, omdat het algemeen toch wordt beschouwd als groendak. Wellicht een goede reden om extra vaart te zetten achter de ontwikkeling van de NEN-norm Begroeide Daken, waar ‘wind’ een belangrijk onderdeel van uit maakt.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam