Roofs 2012-11-29 Automatiseren en organiseren

De Gilde Groep heeft onlangs in Duiven een nieuw kantoorpand betrokken. Daarnaast is een nieuw bedrijfsonderdeel opgericht. Naast Gilde Software zal in het nieuwe pand Gilde Business Solutions actief zijn. Het bedrijf luidde deze nieuwe fase in haar bestaan in met een open dag op 16 november 2012.

Gilde Software is vanaf 1994 actief in de markt. Toen richtten Ruud Nijland en Henri Polman, tot dan actief in de automatisering bij Akzo, het bedrijf op. Het ging zich bezighouden met de verkoop en implementatie van software voor gespecialiseerde branches, in eerste instantie de schildersbranche. Inmiddels is het bedrijf ook in de dakenbranche marktleider op dit gebied en wordt het pakket in Nederland, Duitsland en België door ruim 100.000 klanten gebruikt. De belangrijkste troef was, en is, het op maat gemaakte Handsoft, waarmee gespecialiseerde MKB-bedrijven hun bedrijfsvoering kunnen doen met een pakket dat is aangepast aan de specifieke behoeften van het bedrijf. Momenteel heeft Gilde 35 man personeel actief.

Nieuw kantoor

Tot voor kort opereerde het bedrijf vanuit een gehuurde locatie in Zevenaar. Inmiddels waren de plannen voor nieuwbouw in een vergevorderd stadium maar toen kwam de locatie in Duiven in beeld. Deze was ruimer dan in de nieuwbouw was voorzien en  kwam voor een gunstige prijs beschikbaar. De keuze was dan ook snel gemaakt met als gevolg dat men momenteel vanuit een pand opereert waarin nog voldoende ruimte is voor groei.

Hans Nooitgedagt, algemeen directeur van de Gilde Groep, vertelt dat de marktsituatie het bedrijf in zekere zin in de kaart speelt. “Onze klanten kunnen slagvaardiger optreden als ze de beschikking hebben over onze automatiseringsoplossingen en daarmee realiseren ze een besparing. We opereren in een neergaande markt en natuurlijk merken ook wij daar de gevolgen van; daarom blijven we kritisch op de eigen kosten en organisatie. Door dit pand te betrekken zijn onze maandlasten gelijk gebleven terwijl we meer ruimte tot onze beschikking hebben. Bovendien kunnen we de bovenste etage verhuren, wat het financieel nog weer aantrekkelijker maakt.”

Nieuw bedrijfsonderdeel

Met de oprichting van Gilde Business Solutions breidt het bedrijf het dienstenpakket voor de klanten verder uit. “Automatiseren en organiseren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden,” aldus Nooitgedagt. “Een gebrek in de organisatie staat dikwijls een succesvolle implementatie van de software in de weg. Met onze activiteiten hebben wij in de loop der jaren veel kennis en ervaring op dit gebied opgebouwd en daarom hebben wij besloten deze in te zetten om onze klanten mee te helpen.”

“Wij kunnen onze klanten op alle denkbare gebieden bijstaan, variërend van het structureren van de informatiestromen tot en met de realisatie van de huisstijl. Denk verder bijvoorbeeld aan het optimaliseren van debiteurenbeheer; door aanpassingen in de organisatie of de procedures, maar ook door training van de medewerkers.”

“Vooralsnog hebben we geen nieuwe medewerkers aangesteld om deze werkzaamheden uit te voeren maar vertrouwen we op de binnen onze organisatie aanwezige kennis en kunde. De verwachting is wel dat we dit bedrijfsonderdeel verder kunnen uitbouwen. Om dit succesvol te kunnen doen is het belangrijk dat beide bedrijfsonderdelen, Software en Business Solutions, geïntegreerd samenwerken. Wij vertrouwen erop dat dit op onze nieuwe locatie, die zo open mogelijk is ingericht, en in deze opzet, op een succesvolle manier mogelijk is.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam